Open main menu
U+872D, 蜭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872D

[U+872C]
CJK Unified Ideographs
[U+872E]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 142, +8, 14 strokes, cangjie input 中戈弓竹X (LINHX), four-corner 57177, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1087, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 33174
  • Dae Jaweon: page 1554, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2865, character 5
  • Unihan data for U+872D

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l'oːmʔ
*l'oːmʔ
*kʰloːmʔ
*kʰloːmʔ
*kʰloːmʔ, *ɡroːms
*kʰloːmʔ
*kʰloːmʔ, *ɡroːms
*ɡloːmʔ, *qroːm, *qroːms, *lomʔ
欿 *ɡloːmʔ
*ɡloːmʔ, *ɡluːms
*l'aːmʔ, *l'aːms
*ʔr'oːm, *kʰroːm, *kʰroːms
*ɡroːms
*ɡroːms
*ljom, *loms
*l̥ʰomʔ
*l̥ʰomʔ
*lom
*loms
*lom
*lom
*lomʔ
*kʰroːb

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (159) (159)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌmX/ /ɦʌmH/
Pan
Wuyun
/ɦəmX/ /ɦəmH/
Shao
Rongfen
/ɣɒmX/ /ɣɒmH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəmX/ /ɦəmH/
Li
Rong
/ɣᴀmX/ /ɣᴀmH/
Wang
Li
/ɣɒmX/ /ɣɒmH/
Bernard
Karlgren
/ɣămX/ /ɣămH/
Expected
Mandarin
Reflex
hàn hàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13548 13549
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡloːmʔ/ /*ɡluːms/

DefinitionsEdit

  1. a venomous caterpillar which stings