U+9D6E, 鵮
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6E

[U+9D6D]
CJK Unified Ideographs
[U+9D6F]

Translingual Edit

Han character Edit

(Kangxi radical 196, +8, 19 strokes, cangjie input 弓X竹日火 (NXHAF), composition )

Derived characters Edit

References Edit

  • KangXi: page 1492, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 47009
  • Dae Jaweon: page 2022, character 17
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4642, character 4
  • Unihan data for U+9D6E

Chinese Edit

trad.
simp.

Glyph origin Edit

Pronunciation EditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (29)
Final () (151) (151)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Baxter tream kheam
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠɛm/ /kʰˠɛm/
Pan
Wuyun
/ʈᵚæm/ /kʰᵚæm/
Shao
Rongfen
/ȶɐm/ /kʰɐm/
Edwin
Pulleyblank
/ʈəɨm/ /kʰəɨm/
Li
Rong
/ȶɐm/ /kʰɐm/
Wang
Li
/ȶɐm/ /kʰɐm/
Bernard
Karlgren
/ȶăm/ /kʰăm/
Expected
Mandarin
Reflex
zhān qiān
Expected
Cantonese
Reflex
zaam1 haam1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 13552 13553 13554
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔr'oːm/ /*kʰroːm/ /*kʰroːms/
Notes

Definitions Edit

  1. (birds) to peck
  2. (figurative) to mock; to ridicule