U+8961, 襡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8961

[U+8960]
CJK Unified Ideographs
[U+8962]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 145, +13, 19 strokes, cangjie input 中田中戈 (LWLI), four-corner 36227, composition )

  1. short coat

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1125, character 38
  • Dai Kanwa Jiten: character 34650
  • Dae Jaweon: page 1593, character 9
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3118, character 3
  • Unihan data for U+8961

Chinese

edit
simp. and trad.

Glyph origin

edit
Historical forms of the character
Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Chu slip and silk script Small seal script
   

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Initial () (5) (7) (5) (7) (25)
Final () (137) (137) (137) (3) (8)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Departing (H) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open Open Open
Division () I I I I III
Fanqie
Baxter tuwX duwX tuwH duwk dzyowk
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/təuX/ /dəuX/ /təuH/ /duk̚/ /d͡ʑɨok̚/
Pan
Wuyun
/təuX/ /dəuX/ /təuH/ /duk̚/ /d͡ʑiok̚/
Shao
Rongfen
/təuX/ /dəuX/ /təuH/ /duk̚/ /d͡ʑiok̚/
Edwin
Pulleyblank
/təwX/ /dəwX/ /təwH/ /dəwk̚/ /d͡ʑuawk̚/
Li
Rong
/tuX/ /duX/ /tuH/ /duk̚/ /ʑiok̚/
Wang
Li
/təuX/ /dəuX/ /təuH/ /duk̚/ /ʑĭwok̚/
Bernard
Karlgren
/tə̯uX/ /dʱə̯uX/ /tə̯uH/ /dʱuk̚/ /ʑi̯wok̚/
Expected
Mandarin
Reflex
dǒu dòu dòu shú
Expected
Cantonese
Reflex
dau2 dau6 dau3 duk6 suk6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
No. 11803 11806 11807 11820 11847
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*toːʔ/ /*toːɡs/ /*doːʔ/ /*doːɡ/ /*djoɡ/

Definitions

edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese

edit

Kanji

edit

(Hyōgai kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

edit