Open main menu
U+8412, 萒
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8412

[U+8411]
CJK Unified Ideographs
[U+8413]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +8, 14 strokes, cangjie input 廿卜金山 (TYCU), four-corner 44213, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sloːl
*sloːl
*sloːlʔ, *sroːlʔ, *slul
*sroːls
*ʔslon
*ʔsluːls, *ʔsluːns, *sʰlun
*slul
*sloːn
*sloːn
*sloːn
*ʔslon
*ʔsluːl
*sʰlon
*zlonʔ, *ɦljunʔ
*ɡronʔ, *lonʔ
*lonʔ
*lonʔ
*lonʔ, *lunʔ
*lonʔ
*lonʔ
*lonʔ
*ʔsluːns, *ʔsluns, *sʰlud
*lunʔ
*lunʔ
*lunʔ
*ʔsluns
*ʔsluns, *sluns
*ʔsluns
*ʔsluns
駿 *ʔsluns
*sʰlun
*sʰlun
*sʰlun
*sʰlun
*sʰlun
*sluns
*sluns
*sluns
*sluns
*sluns

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (36) (30)
Final () (78) (80)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiuᴇnX/ /ɡˠiuᴇnX/
Pan
Wuyun
/jʷiɛnX/ /ɡʷᵚiɛnX/
Shao
Rongfen
/juænX/ /ɡiuænX/
Edwin
Pulleyblank
/jwianX/ /gwianX/
Li
Rong
/iuɛnX/ /ɡjuɛnX/
Wang
Li
/jĭwɛnX/ /ɡĭwɛnX/
Bernard
Karlgren
/i̯wɛnX/ /gi̯wɛnX/
Expected
Mandarin
Reflex
yuǎn juàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16441 16446
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡronʔ/ /*lonʔ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. a kind of grass