Open main menu
U+85F8, 藸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F8

[U+85F7]
CJK Unified Ideographs
[U+85F9]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +16, 22 strokes, cangjie input 廿一人日 (TMOA), four-corner 44264, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1067, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 32392
  • Dae Jaweon: page 1533, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3318, character 16
  • Unihan data for U+85F8

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*rtaːʔ, *rtaː
*tjaː, *tja
*tjaːʔ
*tjaːʔ, *taːʔ
*tjaːʔ
*l̥ʰjaːʔ
*tʰjaːʔ
*djaː, *taː
*hljaː
*toːlʔ
*taː
*taː
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ, *tʰaʔ
*daː, *da
*daː
*daː
*daː
*ljaʔ
*ta
*ta
*ta
*ta, *da
*ta
*taʔ, *tʰaʔ
*taʔ, *tas, *da, *taɡ, *daɡ
*tas, *das
*da
*da
*tja
*tja, *djas
*tja
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjas
*djas
*djas
*djas
*hlja
*hjaʔ
*taɡ
*taɡ
*taɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (11)
Final () (22) (22)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈɨʌ/ /ɖɨʌ/
Pan
Wuyun
/ʈiɔ/ /ɖiɔ/
Shao
Rongfen
/ȶiɔ/ /ȡiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈɨə̆/ /ɖɨə̆/
Li
Rong
/ȶiɔ/ /ȡiɔ/
Wang
Li
/ȶĭo/ /ȡĭo/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯wo/ /ȡʱi̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
zhū chú
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16986 16998
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ta/ /*da/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

CompoundsEdit