Open main menu

User talk:Tasnu Arakun

Contents

WelcomeEdit

Welcome!

Hello, and welcome to Wiktionary. Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are a few good links for newcomers:

I hope you enjoy editing here and being a Wiktionarian! By the way, you can sign your name on Talk (discussion) and vote pages using four tildes, like this: ~~~~, which automatically produces your name and the current date. If you have any questions, see the help pages, add a question to one of the discussion rooms or ask me on my Talk page.

Did you know that Wiktionary can be adapted to fit your style? Go have a look at your personal preference page (nicknamed “PREFS”)! In particular, you can choose the option to show hidden categories, which will be of great help if you are looking for work to do.

Again, welcome! --Ivan Štambuk 18:14, 23 January 2009 (UTC)

fjorEdit

Hi Tasnu Arakun, I noticed your edit on fjor, and realized that I have made an error on the Danish entry. It appears, judging by i fjor, that you have duplicated my error. Sorry about that. – Leo Laursen – (talk · contribs) 09:26, 25 May 2010 (UTC)

UttalEdit

Jag ser att du behärskar IPA-uttalsbeteckningarna, vilket jag inte gör. Här är några mycket vanliga svenska ord, som saknar IPA-uttal: alla, en (två olika uttal), er, blev, detta, där, döda, efter, från, , hade, har, här, gick, henne, honom, in, inte, kan, med, men, mer, mot, ned, nu, någon, något, oss, sade, se, skall, som, stod, , såg, tänkte, utan, varit, vi, vid, ville, än, över. --LA2 12:08, 25 February 2011 (UTC)

Jag har lagt till uttal för samtliga ord ovan. Det enda jag inte är helt säker på är var stavelsegränserna går vi markering av betoning och i vilken utsträckning jag ska ta med vardagligt och alternativa uttal. Tasnu Arakun 11:00, 2 March 2011 (UTC)

Bibetoning i svenskanEdit

Hej, Jag vet inte i vilken utsträckning du fortfarande lägger till uttal för svenska uppslag. Det är jättebra att du gör det, för det behövs, men du bör veta att bibetoning inte är samma sak som accent 2. Så bara för att ett ord har accent 2 (grav accent) som t.ex. penna eller skilja så betyder inte det att det har bibetoning. Det är alltså en skillnad mellan måndag /ˈmɔnda/ (accent 1 utan bibetoning), skilja /ɧɪlja/ (accent 2 utan bibetoning) och bolag /ˈbuːˌlɑːg/ (accent 2 med bibetoning). Det är alltså inte riktigt att skriva t.ex. /ˈɧɪlˌja/ så jag har plockat bort några av dina utsatta bibetoningar. Vänligen, --Lundgren8 (t · c) 01:41, 26 January 2016 (UTC)

Jag har följt anvisningarna på Appendix:Swedish_pronunciation#Stress_and_lexical_pitch_accent. Som jag tolkat det använder sig Wiktionary av tecknet för bibetoning som en adhoc-lösning för att markera accent 2. Jag är inte särskilt förtjust i det själv och hade gärna sett en annan lösning. —Tasnu Arakun (talk) 20:32, 14 May 2016 (UTC)
Return to the user page of "Tasnu Arakun".