Open main menu
U+7382, 玂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7382

[U+7381]
CJK Unified Ideographs
[U+7383]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 94, +20, 23 strokes, cangjie input 大竹廿十中 (KHTJL), four-corner 42221, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 722, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 20806
  • Dae Jaweon: page 1134, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1379, character 3
  • Unihan data for U+7382

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡɯ, *kɯl, *ɡɯn
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl, *ŋɡɯːn, *ŋɡɯn
*ɡɯl, *ɡɯːls
*ɡɯl
*ɡɯl
*ŋɡɯl
*qʰan
*ŋɡrɯnʔ, *ŋkɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯnʔ
*ŋrɯns, *qɯns
*kɯn, *kɯns
*kɯnʔ
*kɯns
*kɯns
*kɯns, *keŋs
*kʰɯnʔ
*ɡɯn
*ɡɯnʔ, *ɡɯns
*ŋɡɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn, *qʰɯns
*qʰɯn
*qʰɯns, *mpreːɡs
*qʰɯns

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (20)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨi/
Pan
Wuyun
/ɡɨi/
Shao
Rongfen
/ɡiəi/
Edwin
Pulleyblank
/gɨj/
Li
Rong
/ɡiəi/
Wang
Li
/ɡĭəi/
Bernard
Karlgren
/ge̯i/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6641
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯl/
Notes

DefinitionsEdit

  1. dog giving birth to a puppy
  2. a dog which has given birth to only one puppy