Open main menu

Wiktionary β

See also:
U+573B, 圻
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573B

[U+573A]
CJK Unified Ideographs
[U+573C]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 32 +4, 7 strokes, cangjie input 土竹一中 (GHML), four-corner 42121, composition)

  1. border, boundary

ReferencesEdit

  • KangXi: page 224, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 4903
  • Dae Jaweon: page 459, character 7
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 423, character 7
  • Unihan data for U+573B

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡɯ, *kɯl, *ɡɯn
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl
*ɡɯl, *ŋɡɯːn, *ŋɡɯn
*ɡɯl, *ɡɯːls
*ɡɯl
*ɡɯl
*ŋɡɯl
*qʰan
*ŋɡrɯnʔ, *ŋkɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯn
*ŋɡrɯnʔ, *ŋɡɯnʔ
*ŋrɯns, *qɯns
*kɯn, *kɯns
*kɯnʔ
*kɯns
*kɯns
*kɯns, *keŋs
*kʰɯnʔ
*ɡɯn
*ɡɯnʔ, *ɡɯns
*ŋɡɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn
*qʰɯn, *qʰɯns
*qʰɯn
*qʰɯns, *mpreːɡs
*qʰɯns

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (30) (31) (31)
Final () (20) (57) (53)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨi/ /ŋɨn/ /ŋən/
Pan
Wuyun
/ɡɨi/ /ŋɨn/ /ŋən/
Shao
Rongfen
/ɡiəi/ /ŋiən/ /ŋən/
Edwin
Pulleyblank
/gɨj/ /ŋɨn/ /ŋən/
Li
Rong
/ɡiəi/ /ŋiən/ /ŋən/
Wang
Li
/ɡĭəi/ /ŋĭən/ /ŋən/
Bernard
Karlgren
/ge̯i/ /ŋi̯ən/ /ŋən/
Expected
Mandarin
Reflex
yín én
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
yín
Middle
Chinese
‹ ngjɨn ›
Old
Chinese
/*[ŋ]ər/
English raised border, dike

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 6638 6644 6661
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯl/ /*ŋɡɯːn/ /*ŋɡɯn/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(gi, eun) (hangeul , , revised gi, eun, McCune-Reischauer ki, ŭn)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.