U+8830, 蠰
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8830

[U+882F]
CJK Unified Ideographs
[U+8831]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 142, +17, 23 strokes, cangjie input 中戈卜口女 (LIYRV), four-corner 50132, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1103, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 33864
  • Dae Jaweon: page 1566, character 19
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2907, character 11
  • Unihan data for U+8830

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (21) (8) (38) (26)
Final () (105) (101) (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III I III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃɨɐŋ/ /nɑŋ/ /ȵɨɐŋX/ /ɕɨɐŋH/
Pan
Wuyun
/ʃiɐŋ/ /nɑŋ/ /ȵiɐŋX/ /ɕiɐŋH/
Shao
Rongfen
/ʃiɑŋ/ /nɑŋ/ /ȵʑiɑŋX/ /ɕiɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʂɨaŋ/ /naŋ/ /ȵɨaŋX/ /ɕɨaŋH/
Li
Rong
/ʃiaŋ/ /nɑŋ/ /ȵiaŋX/ /ɕiaŋH/
Wang
Li
/ʃĭaŋ/ /nɑŋ/ /ȵʑĭaŋX/ /ɕĭaŋH/
Bernard
Karlgren
/ʂi̯aŋ/ /nɑŋ/ /ȵʑi̯aŋX/ /ɕi̯aŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
shuāng náng rǎng shàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 13609 13625 13629 13646
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*naːŋ/ /*sraŋ/ /*hnjaŋs/ /*njaŋʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit