Open main menu
U+74E4, 瓤
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E4

[U+74E3]
CJK Unified Ideographs
[U+74E5]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 97, +17, 22 strokes, cangjie input 卜女竹女人 (YVHVO), four-corner 02710, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 747, character 30
  • Dai Kanwa Jiten: character 21429
  • Dae Jaweon: page 1156, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2657, character 16
  • Unihan data for U+74E4

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*naːŋ
*naːŋ, *sraŋ, *hnjaŋs, *njaŋʔ
*naːŋʔ
*naːŋʔ, *naːŋs
*naːŋs
*naŋ, *njaŋ
*naŋ, *njaŋ
*naŋ, *njaŋ
*naŋs
*snaŋ, *snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ, *njaŋs
*hnjaŋ, *hnjaŋʔ, *hnjaŋs
*njaŋ, *njaŋʔ, *njaŋs
*njaŋ
*njaŋ, *njaŋʔ
*njaŋ, *njaŋʔ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ, *rnaːŋ
*njaŋ
*njaŋʔ
*njaŋʔ
*njaŋs
*njaŋs
*rnoːŋʔ

Phono-semantic compound (形聲, OC *naŋ, *njaŋ): phonetic  (OC *snaŋ) + semantic  (gourd).

PronunciationEdit


Note:
  • nn̂g - vernacular;
  • liông/jiâng/jiông - literary.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (38) (12)
Final () (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵɨɐŋ/ /ɳɨɐŋ/
Pan
Wuyun
/ȵiɐŋ/ /ɳiɐŋ/
Shao
Rongfen
/ȵʑiɑŋ/ /niɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ȵɨaŋ/ /ɳɨaŋ/
Li
Rong
/ȵiaŋ/ /niaŋ/
Wang
Li
/ȵʑĭaŋ/ /nĭaŋ/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯aŋ/ /ni̯aŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
ráng niáng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13615 13630
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*naŋ/ /*njaŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. the flesh of fruits and nuts
  2. (dialectal) bad; weak

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit