U+8ABA, 誺
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABA

[U+8AB9]
CJK Unified Ideographs
[U+8ABB]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 149, +8, 15 strokes, cangjie input 卜口木人人 (YRDOO), four-corner 04698, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1166, character 1
  • Dai Kanwa Jiten: character 35602
  • Dae Jaweon: page 1631, character 12
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 3984, character 15
  • Unihan data for U+8ABA

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

PronunciationEdit



Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (10) (10) (10) (37)
Final () (13) (17) (19) (41)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈʰˠiᴇ/ /ʈʰˠiɪH/ /ʈʰɨH/ /lʌiH/
Pan
Wuyun
/ʈʰᵚiɛ/ /ʈʰᵚiH/ /ʈʰɨH/ /ləiH/
Shao
Rongfen
/ȶʰiɛ/ /ȶʰiɪH/ /ȶʰieH/ /lɒiH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈʰjiə̆/ /ʈʰjiH/ /ʈʰɨH/ /ləjH/
Li
Rong
/ȶʰje/ /ȶʰjiH/ /ȶʰiəH/ /lᴀiH/
Wang
Li
/ȶʰǐe/ /ȶʰiH/ /ȶʰĭəH/ /lɒiH/
Bernard
Karlgren
/ȶʰie̯/ /ȶʰiH/ /ȶʰiH/ /lɑ̆iH/
Expected
Mandarin
Reflex
chī chì chì lài
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 7619 7622 7623 7626
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rɯːs/ /*r̥ʰɯ/ /*r̥ʰɯs/ /*r̥ʰɯs/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.