ChineseEdit

Pronunciation 1Edit

man; person; people
 
ability; talent; endowment
ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
simp. and trad.
(人才)
alternative forms 人材
anagram 才人


NounEdit

人才

 1. talent; abilities that make one an asset
 2. talented individual; skilled or trained individual (in education or employment)
  人才儲備 / 人才储备  ―  réncái chǔbèi  ―  talent pool
  培養人才 / 培养人才  ―  péiyǎng réncái  ―  to produce talented people
  選拔人才 / 选拔人才  ―  xuǎnbá réncái  ―  to select talented people
  招攬人才 / 招揽人才  ―  zhāolǎn réncái  ―  to recruit talented people
  人才供需匹配  ―  réncái gōngxū bù pǐpèi  ―  talent supply-demand mismatch
  國家鼓勵學歷人才參軍入伍 [MSC, trad.]
  国家鼓励学历人才参军入伍 [MSC, simp.]
  Guójiā gǔlì gāo xuélì réncái cānjūn rùwǔ. [Pinyin]
  The state encourages highly educated talented individuals to join the army.
  高校人才流動已經成為越來越常見現象 [MSC, trad.]
  高校人才流动已经成为越来越常见现象 [MSC, simp.]
  Gāoxiào réncái liúdòng yǐjīng chéngwèi yuèláiyuè chángjiàn de xiànxiàng. [Pinyin]
  Talent mobility in universities has become an increasingly common phenomenon.
SynonymsEdit
 • (talent):

AntonymsEdit

 • (talented individual): 庸才 (yōngcái)

Pronunciation 2Edit

man; person; people
 
ability; talent; endowment
ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
simp. and trad.
(人才)
alternative forms 人材
儂才侬才
anagram 才人


NounEdit

人才

 1. appearance; looks
  查某囝人才生做𣍐䆀 [Hokkien, trad.]
  查某囝人才生做𫧃䆀 [Hokkien, simp.]
  Lín cha-bó͘-kiáⁿ ê lâng-châi seⁿ-chò bē-bái. [Pe̍h-ōe-jī]
  Your daughter looks pretty.
SynonymsEdit

Derived termsEdit


JapaneseEdit

Kanji in this term
じん
Grade: 1
ざい
Grade: 2
on’yomi

NounEdit

(じん)(ざい) (jinzai

 1. Alternative form of 人材

VietnameseEdit

Hán tự in this term

NounEdit

人才

 1. Hán tự form of nhân tài (talent).