ChineseEdit

excel; lofty
trad. (崢嶸)
simp. (峥嵘)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2 1/2 2/2
Initial () (20) (20) (35) (33)
Final () (109) (117) (112) (118)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Closed Closed
Division () II II III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠæŋ/ /d͡ʒˠɛŋ/ /ɦˠwiæŋ/ /ɦˠwɛŋ/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚaŋ/ /ɖ͡ʐᵚæŋ/ /ɦʷᵚiaŋ/ /ɦʷᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/d͡ʒaŋ/ /d͡ʒɐŋ/ /ɣiuaŋ/ /ɣuɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨjŋ/ /ɖ͡ʐəɨjŋ/ /ɦwiajŋ/ /ɦwəɨjŋ/
Li
Rong
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒɛŋ/ /ɣiuɐŋ/ /ɣuɛŋ/
Wang
Li
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒæŋ/ /ɣĭwɐŋ/ /ɣwæŋ/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱɐŋ/ /ɖ͡ʐʱæŋ/ /i̯wɐŋ/ /ɣwæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
chéng chéng yóng hóng
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1 1/2 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
zhēng róng róng
Middle
Chinese
‹ dzrɛng › ‹ hjwæng › ‹ hwɛng ›
Old
Chinese
/*[dz]ˁreŋ/ /*[ɢ]ʷreŋ/ /*[ɢ]ʷˁreŋ/
English 崢嶸 high, precipitous high, distant 崢嶸 high, precipitous

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2 1/2 2/2
No. 17140 17151 15362 15367
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraːŋ/ /*zreːŋ/ /*ɢʷreːŋ/ /*ɢʷreŋ/
Notes

AdjectiveEdit

崢嶸

  1. (ideophonic, of mountains) high and steep; towering; precipitous
  2. (ideophonic, figurative) extraordinary; outstanding; prominent
  3. (ideophonic, figurative, of times) momentous; eventful; passed
  4. (ideophonic, literary) chilly; cold
  5. (ideophonic, literary) fierce-looking; fiendish

SynonymsEdit

Derived termsEdit