Open main menu

ChineseEdit

 
to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of
how
simp. and trad.
(按怎)
variant forms 安怎

PronunciationEdit


AdverbEdit

按怎

  1. (Min Nan) how
    感覺按怎 / 感觉按怎 [Min Nan]  ―  Lí kám-kak án-chóaⁿ? [Pe̍h-ōe-jī]  ―  How are you?
  2. (Min Nan) why; for what reason

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 怎樣 (“how”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese 如何, 何以
Formal (Written Standard Chinese) 如何, 怎樣
Mandarin Beijing 怎麼樣兒, 怎樣兒
Taiwan 怎麼樣, 怎樣
Jinan 怎麼樣
Xi'an 咋樣兒
Wuhan 麼樣, 麼樣子, 哪樣, 哪樣子
Chengdu 咋個樣, 咋個樣子, 啷個樣, 啷個樣子
Yangzhou 怎們樣, 哪一個樣, 哪一個樣子
Hefei 怎樣
Cantonese Guangzhou 點樣,
Hong Kong 點樣,
Taishan 幾何
Gan Nanchang 啷樣,
Hakka Meixian 仰般
Miaoli (N. Sixian) 仰般, 仰仔
Liudui (S. Sixian) 仰仔
Hsinchu (Hailu) 仰般
Dongshi (Dabu) 仰脣,
Hsinchu (Raoping) 仰般, 仰般形
Yunlin (Zhao'an) 仰子
Jin Taiyuan , 咋底
Min Dong Fuzhou 將樣, 蔣樣, 蔣其
Min Nan Xiamen 按怎, 怎樣
Quanzhou 障仔, 怎樣, 按怎
Zhangzhou 按怎, 怎樣
Taipei 按怎, 按怎樣
Kaohsiung 按怎, 按怎樣
Penang 按怎
Philippines (Manila) 障仔, 怎樣
Chaozhou 在生樣, 乜生樣, 做呢
Wu Shanghai 哪能, 哪能介, 哪能樣子
Suzhou 捺亨
Wenzhou 訾那, 訾那能
Xiang Changsha 何是, 何裡
Shuangfeng 麼家
Dialectal synonyms of 為什麼 (“why”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese 為何, 何以, , 何故, 緣何, , ,
Formal (Written Standard Chinese) 為何, 因何, 為什麼
Mandarin Beijing 為什麼
Taiwan 為什麼
Tianjin 為嘛
Harbin 為啥
Jinan 為麼
Muping 為麼, 為麼個
Xi'an 為啥
Xining 為啥
Xuzhou 為啥, 擁啥, 擁什麼
Yinchuan 為啥
Lanzhou 為啥
Ürümqi 為啥
Wuhan 做麼事, 為麼事
Chengdu 為啥子
Guiyang 為哪樣, 為些哪樣
Liuzhou 為什嗎
Yangzhou 甚們事, 做事, 為甚們 formal
Nanjing 為什麼
Cantonese Guangzhou 點解, 做乜, 做乜嘢, 為乜, 為乜為物, 做乜事幹, 因乜事幹, 因乜解究, 因乜緣故, 何解, ,
Hong Kong 點解, 做乜, 做乜嘢, 做咩, 為乜, 為咩, 做乜事幹, 因乜事幹, 因乜解究, 因乜緣故, 何解, ,
Foshan 點解
Shunde 為乜嘢
Zhongshan (Shiqi) 為乜嘢
Doumen (Shangheng Tanka) 點解
Doumen 點解
Taishan 幾好, 幾解, 做乜, 為乜, 乜頭路
Kaiping (Chikan) 幾解
Dongguan 點解, 做乜嘢, 做乜, 為乜嘢
Gan Nanchang 為什哩
Pingxiang 為咋個, 為咋哩, 做咋個, 做咋哩, 何解
Hakka Meixian 做麼個
Miaoli (N. Sixian) 做麼個
Liudui (S. Sixian) 做麼個
Hsinchu (Hailu) 做麼個
Dongshi (Dabu) 做麼個
Hsinchu (Raoping) 做麼個
Yunlin (Zhao'an) 做麼個
Jin Taiyuan 為甚, 因為甚
Xinzhou 𠰻們
Min Bei Jian'ou 做孰事
Min Dong Fuzhou 蔣其, 蔣講, 做什乇, 做什名, 幹乜勢, 快勢
Matsu 為什乇, 蔣其, 蔣講, 做什乇, 快勢
Min Nan Xiamen 為甚物, 按怎, 物代, 敢咧
Quanzhou 按怎, 物代
Zhangzhou 按怎
Taipei 為啥物, 是按怎
Penang 何物事, 做物事, 做物
Philippines (Manila) 敢哪, 為啥物
Chaozhou 做呢
Haikou 作乜, 作個乜, 作乜物, 因乜, 因個乜
Leizhou 做乜, 因乜
Pinghua Nanning (Tingzi) 做門, 做哪門, 為哪門
Wu Shanghai 啥體, 為啥, 啥講究, 啥個講究, 啥個路道, 啥個緣故
Suzhou 為啥, 為點啥
Hangzhou 為啥
Wenzhou 妝乜, 為乜事幹
Chongming 為何, 做何
Danyang 為點高, 做點高
Jinhua 為淡事幹, 為待西
Xiang Changsha 為麼子, 何解
Loudi 嗎介

ReferencesEdit