Open main menu

ChineseEdit

thing; object; matter
 
substitute; replace; generation; dynasty; geological era; era; age; period
simp. and trad.
(物代)
variant forms 乜代

PronunciationEdit


AdverbEdit

物代

  1. (Min Nan, chiefly Xiamen and Quanzhou) why

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 為什麼 (“why”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese 為何, 何以, , 何故, 緣何, , ,
Formal (Written Standard Chinese) 為何, 因何, 為什麼
Mandarin Beijing 為什麼
Taiwan 為什麼
Tianjin 為嘛
Harbin 為啥
Jinan 為麼
Muping 為麼, 為麼個
Xi'an 為啥
Xining 為啥
Xuzhou 為啥, 擁啥, 擁什麼
Yinchuan 為啥
Lanzhou 為啥
Ürümqi 為啥
Wuhan 做麼事, 為麼事
Chengdu 為啥子
Guiyang 為哪樣, 為些哪樣
Liuzhou 為什嗎
Yangzhou 甚們事, 做事, 為甚們 formal
Nanjing 為什麼
Cantonese Guangzhou 點解, 做乜, 做乜嘢, 為乜, 為乜為物, 做乜事幹, 因乜事幹, 因乜解究, 因乜緣故, 何解, ,
Hong Kong 點解, 做乜, 做乜嘢, 做咩, 為乜, 為咩, 做乜事幹, 因乜事幹, 因乜解究, 因乜緣故, 何解, ,
Foshan 點解
Shunde 為乜嘢
Zhongshan (Shiqi) 為乜嘢
Doumen (Shangheng Tanka) 點解
Doumen 點解
Taishan 幾好, 幾解, 做乜, 為乜, 乜頭路
Kaiping (Chikan) 幾解
Dongguan 點解, 做乜嘢, 做乜, 為乜嘢
Gan Nanchang 為什哩
Pingxiang 為咋個, 為咋哩, 做咋個, 做咋哩, 何解
Hakka Meixian 做麼個
Miaoli (N. Sixian) 做麼個
Liudui (S. Sixian) 做麼個
Hsinchu (Hailu) 做麼個
Dongshi (Dabu) 做麼個
Hsinchu (Raoping) 做麼個
Yunlin (Zhao'an) 做麼個
Jin Taiyuan 為甚, 因為甚
Xinzhou 𠰻們
Min Bei Jian'ou 做孰事
Min Dong Fuzhou 蔣其, 蔣講, 做什乇, 做什名, 幹乜勢, 快勢
Matsu 為什乇, 蔣其, 蔣講, 做什乇, 快勢
Min Nan Xiamen 為甚物, 按怎, 物代, 敢咧
Quanzhou 按怎, 物代
Zhangzhou 按怎
Taipei 為啥物, 是按怎
Penang 何物事, 做物事, 做物
Philippines (Manila) 敢哪, 為啥物
Chaozhou 做呢
Haikou 作乜, 作個乜, 作乜物, 因乜, 因個乜
Leizhou 做乜, 因乜
Pinghua Nanning (Tingzi) 做門, 做哪門, 為哪門
Wu Shanghai 啥體, 為啥, 啥講究, 啥個講究, 啥個路道, 啥個緣故
Suzhou 為啥, 為點啥
Hangzhou 為啥
Wenzhou 妝乜, 為乜事幹
Chongming 為何, 做何
Danyang 為點高, 做點高
Jinhua 為淡事幹, 為待西
Xiang Changsha 為麼子, 何解
Loudi 嗎介

PronounEdit

物代

  1. (Min Nan, chiefly Kinmen and Penghu) what

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 什麼 (“what”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 什麼
Mandarin Beijing 什麼, 嗎兒
Taiwan 什麼
Tianjin
Harbin
Shenyang 什麼,
Jinan 麼兒, , 什麼
Muping , 麼個
Luoyang
Wanrong
Xi'an
Xining
Xuzhou , 啥子
Yinchuan
Ürümqi
Wuhan 麼事
Chengdu , 啥子
Guiyang 哪樣
Liuzhou 什嗎
Kunming 什麼
Nanjing 什麼
Hefei 哄個
Nantong 甚呢
Cantonese Guangzhou , 乜嘢, 乜嘢嘢, , 咩嘢
Hong Kong , 乜嘢, 乜嘢嘢, , 咩嘢
Taishan
Dongguan , 乜嘢
Yangjiang , 乜嘢
Gan Nanchang 什哩
Lichuan 什仔
Pingxiang 咋個
Hakka Meixian 麼個
Xingning 麼個
Huidong (Daling) 麼個
Qujiang 麼個
Lianshan (Xiaosanjiang) 麼個
Changting 麼個
Pingyu 麼個
Wuping 麼個
Liancheng 麼個
Yudu 子個
Ruijin , 唔幾
Shicheng 什麼
Shangyou 哪個, 哪項, 個哪
Miaoli (N. Sixian) 麼個
Liudui (S. Sixian) 麼個
Hsinchu (Hailu) 麼個
Dongshi (Dabu) 麼個
Hsinchu (Raoping) 麼個
Yunlin (Zhao'an) 麼個
Huizhou Jixi 麼仂
Jin Taiyuan
Xinzhou
Min Bei Jian'ou 孰事, 孰麼
Min Dong Fuzhou 什乇, 什名, 什乇名, 面乇名
Matsu 什乇
Min Nan Xiamen 什物, 啥物, 啥貨
Quanzhou 什物, 啥物,
Zhangzhou 哪貨仔, 哪貨, 哪仔, 哪物仔, 哪物, 什物, 啥物, 啥貨
Taipei 啥貨, 啥物,
Kaohsiung , 啥貨, 啥物
Tainan 啥物, 啥貨
Taichung
Hsinchu
Lukang 啥物, 啥貨
Sanxia
Yilan 啥貨
Kinmen 啥貨, 啥物, 物代
Magong 啥貨, 物代
Penang 何物
Singapore 什物
Philippines (Manila) 啥物
Medan 何物
Chaozhou 乜個,
Haikou , 個乜
Leizhou
Pinghua Nanning (Tingzi) , 哪門
Wu Shanghai , 啥個
Suzhou
Hangzhou
Wenzhou 何呢
Chongming
Danyang 點高
Jinhua ,
Ningbo
Xiang Changsha 麼子
Shuangfeng 麼子
Loudi 麼子

VerbEdit

物代

  1. (Min Nan, chiefly Xiamen and Quanzhou) what is (someone) doing
    物代 [Min Nan]  ―  Lí teh mih-tāi? [Pe̍h-ōe-jī]  ―  What are you doing?

SynonymsEdit