Open main menu
U+76B5, 皵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B5

[U+76B4]
CJK Unified Ideographs
[U+76B6]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 107, +8, 13 strokes, cangjie input 廿日木竹水 (TADHE), four-corner 44647, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 791, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 22870
  • Dae Jaweon: page 1206, character 25
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2756, character 3
  • Unihan data for U+76B5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsjaːɡs, *ʔsjaːɡ
*ʔsjaːɡs
*zjaːɡs, *zjaːɡ
*zjaːɡs
*zraːɡs, *sʰaːɡs
*zraːɡs, *zraːɡ
*sʰaːɡs
*sʰaːɡs, *sʰaːɡ
*sʰaːɡs
*sʰaːɡs, *sʰaːɡ
*sʰaːɡ
*sʰaːɡ
*sʰaɡ
*sʰaɡ
*sʰaɡ, *ʔsjaːɡ, *zjaːɡ
*sʰaɡ
*sʰaɡ, *sʰjaːɡ
*sʰjaːɡ, *sʰaɡ, *sjaːɡ, *sjaːɡ
*ʔsraɡ, *ʔsraːɡ
*zraːwɢ, *sʰraːɡ, *zjaːɡ
*ʔsraːɡ
*sʰreːɡ, *zreːɡ
*ʔsjaːɡ, *zjaːɡ
*zjaːɡ
*zjaːɡ
*zjaːɡ
*sjaːɡ
*sjaːɡ
*sjaːɡ
*sjaːɡ
*sjaːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (14) (14)
Final () (107) (123)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰɨɐk̚/ /t͡sʰiᴇk̚/
Pan
Wuyun
/t͡sʰiɐk̚/ /t͡sʰiɛk̚/
Shao
Rongfen
/t͡sʰiɑk̚/ /t͡sʰiæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰɨak̚/ /t͡sʰiajk̚/
Li
Rong
/t͡sʰiak̚/ /t͡sʰiɛk̚/
Wang
Li
/t͡sʰĭak̚/ /t͡sʰĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰi̯ak̚/ /t͡sʰi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
que qi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13288 13301
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰaɡ/ /*sʰjaːɡ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit