Open main menu

Wiktionary β

See also:
U+8AA6, 誦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA6

[U+8AA5]
CJK Unified Ideographs
[U+8AA7]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 149 +7, 14 strokes, cangjie input 卜口弓戈月 (YRNIB), four-corner 07627, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1164, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 35551
 • Dae Jaweon: page 1629, character 10
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3980, character 12
 • Unihan data for U+8AA6

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l̥ʰoːŋ
*l̥ʰoːŋ, *loŋʔ
*l̥ʰoːŋ
*l̥ʰoːŋʔ, *l'oːŋʔ
*l̥ʰoːŋʔ
*l̥ʰoːŋs
*l'oːŋ
*ljoŋs
*l̥ʰoŋ, *loŋ
*ɦljoŋ
*ɦljoŋ, *loŋ
*loŋ
*loŋ
*loŋ
*loŋ
*loŋ
*loŋ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋʔ
*loŋ
*loŋs
*loŋs

Phono-semantic compound (形聲, OC *ljoŋs): semantic  + phonetic  (OC *loŋʔ).

PronunciationEdit


Note:
 • siōng - literary;
 • siòng - vernacular (俗).

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tʰuŋ⁵⁵/
Harbin /suŋ⁵³/
Tianjin /suŋ⁵³/
Jinan /suŋ²¹/
/ɕyŋ²¹/
Qingdao /səŋ⁴²/
Zhengzhou /syuŋ³¹²/
Xi'an /suŋ⁴⁴/
Xining /suə̃²¹³/
Yinchuan /suŋ¹³/
Lanzhou /sũn¹³/
Ürümqi /suŋ²¹³/
Wuhan /soŋ³⁵/
Chengdu /soŋ¹³/
Guiyang /soŋ²¹³/
Kunming /soŋ¹/
Nanjing /soŋ⁴⁴/
Hefei /səŋ⁵³/
Jin Taiyuan /suəŋ⁴⁵/
Pingyao /suŋ³⁵/
Hohhot /sũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /soŋ³⁵/
/zoŋ²³/
Suzhou /zoŋ³¹/
Hangzhou /d͡zoŋ¹³/
Wenzhou /jyɔ²²/
Hui Shexian /t͡sʰʌ̃²²/
Tunxi /san⁴²/
Xiang Changsha /soŋ⁵⁵/
Xiangtan /sən⁵⁵/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /siuŋ⁵³/
Taoyuan /suŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡soŋ²²/
Nanning /t͡suŋ²²/
Hong Kong /t͡suŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /siɔŋ²²/
/siɔŋ²¹/
Fuzhou (Min Dong) /søyŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /sœyŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /toŋ³³/
/taŋ³³/
Haikou (Min Nan) /hoŋ³⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (17)
Final () (7)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/zɨoŋH/
Pan
Wuyun
/zioŋH/
Shao
Rongfen
/zioŋH/
Edwin
Pulleyblank
/zuawŋH/
Li
Rong
/zioŋH/
Wang
Li
/zĭwoŋH/
Bernard
Karlgren
/zi̯woŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
sòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 15436
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ljoŋs/

DefinitionsEdit

 1. to read aloud
 2. to recount
 3. to recite; to chant

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(song) (hangeul , revised song, McCune-Reischauer song, Yale song)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han CharacterEdit

(tụng, tọng, tộng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.