Open main menu

Wiktionary β

U+8DBD, 趽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBD

[U+8DBC]
CJK Unified Ideographs
[U+8DBE]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 157 +4, 11 strokes, cangjie input 口一卜竹尸 (RMYHS), composition𧾷)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1222, character 11
  • Dai Kanwa Jiten: character 37402
  • Dae Jaweon: page 1693, character 33
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3692, character 10
  • Unihan data for U+8DBD

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
paːŋ
paːŋʔ, *praːŋs, *braːŋ
paːŋʔ, *braːŋ
paːŋʔ
paːŋʔ, *paːŋs, *baːŋ
paːŋs, *braːŋ
paːŋs, *paŋs
paːŋs
pʰaːŋ
pʰaːŋ, *pʰraːŋ
pʰaːŋ
pʰaːŋ
pʰaːŋ
pʰaːŋʔ, *baːŋ
baːŋ, *pʰaŋʔ
baːŋ, *paŋ, *paŋs
baːŋ, *baŋ
baːŋ, *braːŋ
baːŋ, *praːŋ, *braːŋ
baːŋ, *baːŋs
baːŋ
baːŋ
baːŋs
praːŋ
praːŋ
praːŋ
paŋ, *baŋ
paŋ
paŋ, *baŋ
paŋ, *pʰaŋs
paŋ
paŋ
paŋ
paŋ, *baŋ
paŋ, *baŋ
paŋ
paŋʔ
paŋʔ
paŋʔ, *paŋs
paŋʔ
pʰaŋ
pʰaŋ
pʰaŋ, *pʰaŋs
pʰaŋʔ
仿 pʰaŋʔ
pʰaŋʔ
pʰaŋʔ
pʰaŋs
baŋ, *baŋs
baŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (1) (3) (1)
Final () (106) (101) (106)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Closed
Division () III I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʉɐŋ/ /bɑŋ/ /pʉɐŋH/
Pan
Wuyun
/pʷiɐŋ/ /bɑŋ/ /pʷiɐŋH/
Shao
Rongfen
/piuɑŋ/ /bɑŋ/ /piuɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/puaŋ/ /baŋ/ /puaŋH/
Li
Rong
/piuaŋ/ /bɑŋ/ /piuaŋH/
Wang
Li
/pĭwaŋ/ /bɑŋ/ /pĭwaŋH/
Bernard
Karlgren
/piwaŋ/ /bʱɑŋ/ /piwaŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
fāng páng fàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 3001 3033 3040
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*baːŋ/ /*paŋ/ /*paŋs/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.