U+9A2F, 騯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2F

[U+9A2E]
CJK Unified Ideographs
[U+9A30]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 187, +10, 20 strokes, cangjie input 尸火卜月尸 (SFYBS), composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 1442, character 34
  • Dai Kanwa Jiten: character 44914
  • Dae Jaweon: page 1967, character 2
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4572, character 2
  • Unihan data for U+9A2F

Chinese edit

trad.
simp. 𬴅

Glyph origin edit

Pronunciation 1 editRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (3) (1) (3)
Final () (101) (109) (109)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I II II
Fanqie
Baxter bang paeng baeng
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bɑŋ/ /pˠæŋ/ /bˠæŋ/
Pan
Wuyun
/bɑŋ/ /pᵚaŋ/ /bᵚaŋ/
Shao
Rongfen
/bɑŋ/ /paŋ/ /baŋ/
Edwin
Pulleyblank
/baŋ/ /paɨjŋ/ /baɨjŋ/
Li
Rong
/bɑŋ/ /pɐŋ/ /bɐŋ/
Wang
Li
/bɑŋ/ /pɐŋ/ /bɐŋ/
Bernard
Karlgren
/bʱɑŋ/ /pɐŋ/ /bʱɐŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
páng bēng péng
Expected
Cantonese
Reflex
pong4 bang1 pang4
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 3004 3014 3019
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*baːŋ/ /*praːŋ/ /*braːŋ/

Definitions edit

  1. Only used in 騯騯𬴅𬴅 (péngpéng, “horses moving”); also used as its short form.

Pronunciation 2 edit


Definitions edit

  1. Only used in 騯䮣𬴅䮣 (“Appearance of horses.”).