U+9C66, 鱦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C66

[U+9C65]
CJK Unified Ideographs
[U+9C67]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 195, +13, 24 strokes, cangjie input 弓火口難山 (NFRXU), four-corner 27317, composition )

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1479, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 46541
  • Dae Jaweon: page 2011, character 7
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4716, character 18
  • Unihan data for U+9C66

Chinese

edit
trad.
simp. 𱇸

Glyph origin

edit

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (27) (4) (36) (27)
Final () (133) (109) (133) (133)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III II III III
Fanqie
Baxter zying maengX yingH zyingH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʑɨŋ/ /mˠæŋX/ /jɨŋH/ /ʑɨŋH/
Pan
Wuyun
/ʑɨŋ/ /mᵚaŋX/ /jɨŋH/ /ʑɨŋH/
Shao
Rongfen
/ʑieŋ/ /maŋX/ /ieŋH/ /ʑieŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʑiŋ/ /maɨjŋX/ /jiŋH/ /ʑiŋH/
Li
Rong
/d͡ʑiəŋ/ /mɐŋX/ /iəŋH/ /d͡ʑiəŋH/
Wang
Li
/d͡ʑĭəŋ/ /mɐŋX/ /jĭəŋH/ /d͡ʑĭəŋH/
Bernard
Karlgren
/d͡ʑʰi̯əŋ/ /mɐŋX/ /i̯əŋH/ /d͡ʑʰi̯əŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
shéng měng yìng shèng
Expected
Cantonese
Reflex
sing4 mang5 jing6 sing6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 9169 9170 9172 9174
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɦbljɯŋ/ /*ɦbljɯŋ/ /*b·lɯŋs/ /*mraːŋʔ/
Notes

Definitions

edit

  1. small fish

References

edit