See also: , , and
U+98DF, 食
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DF

[U+98DE]
CJK Unified Ideographs
[U+98E0]

TranslingualEdit

Stroke order
 
Stroke order
 

Alternative formsEdit

 • (U+2FB7) (Kangxi radical)
 • (when used as a left Chinese radical) 𩙿

Han characterEdit

(radical 184, +0, 9 strokes, cangjie input 人戈日女 (OIAV), four-corner 80732, composition)

 1. Kangxi radical #184, .

Derived termsEdit

Further readingEdit

 • KangXi: page 1415, character 29
 • Dai Kanwa Jiten: character 44014
 • Dae Jaweon: page 1939, character 10
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4440, character 1
 • Unihan data for U+98DF

ChineseEdit

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Spring and Autumn Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Bronze inscriptions Bronze inscriptions Bronze inscriptions Chu Slip and silk script Qin slip script Small seal script Transcribed ancient scripts
               

Pictogram (象形): a mouth over a bowl of rice on a stand. While the current form is +, the lower part (bowl of rice on a stand) is cognate to , not to or . This is more visible in the form 𠊊.

Shuowen: Phono-semantic compound (形聲, OC *lɯɡs, *ɦljɯɡ): phonetic  (OC *zub) + semantic ; see 𠊊.

Etymology 1Edit

simp. and trad.
alternative forms 𠊊

From Proto-Sino-Tibetan *m/s/g-ljak.

PronunciationEdit


Note:
 • sĭk - literary;
 • siĕk - vernacular.
 • Min Nan
 • Note:
  • si̍t - vernacular (Xiamen, Zhangzhou), literary (Quanzhou, Taiwan);
  • se̍k - literary.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʂʐ̩³⁵/
  Harbin /ʂʐ̩²⁴/
  Tianjin /ʂʐ̩⁴⁵/
  Jinan /ʂʐ̩⁴²/
  Qingdao /ʃz̩⁴²/
  Zhengzhou /ʂʐ̩⁴²/
  Xi'an /ʂʐ̩²⁴/
  Xining /ʂʐ̩²⁴/
  Yinchuan /ʂʐ̩¹³/
  Lanzhou /ʂʐ̩⁵³/
  Ürümqi /ʂʐ̩⁵¹/
  Wuhan /sz̩²¹³/
  Chengdu /sz̩³¹/
  Guiyang /sz̩²¹/
  Kunming /ʂʐ̩³¹/
  Nanjing /ʂʐ̩ʔ⁵/
  Hefei /ʂəʔ⁵/
  Jin Taiyuan /səʔ⁵⁴/
  Pingyao /ʂʌʔ⁵³/
  Hohhot /səʔ⁴³/
  Wu Shanghai /zəʔ¹/
  Suzhou /zəʔ³/
  Hangzhou /zəʔ²/
  Wenzhou /zei²¹³/
  Hui Shexian /ɕi²²/
  Tunxi /ɕi¹¹/
  Xiang Changsha /ʂʐ̩²⁴/
  Xiangtan /ʂʐ̩²⁴/
  Gan Nanchang /sɨʔ²/
  Hakka Meixian /sət̚⁵/
  Taoyuan /ʃït̚⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /sek̚²/
  Nanning /sek̚²²/
  Hong Kong /sik̚²/
  Min Xiamen (Min Nan) /sik̚⁵/
  /t͡siaʔ⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /siʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /si⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /t͡siaʔ⁵/
  Haikou (Min Nan) /sek̚⁵/
  /t͡sia³³/

  Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (27)
  Final () (134)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ʑɨk̚/
  Pan
  Wuyun
  /ʑɨk̚/
  Shao
  Rongfen
  /ʑiek̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ʑik̚/
  Li
  Rong
  /d͡ʑiək̚/
  Wang
  Li
  /d͡ʑĭək̚/
  Bernard
  Karlgren
  /d͡ʑʰi̯ək̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  shí
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  shí
  Middle
  Chinese
  ‹ zyik ›
  Old
  Chinese
  /*mə-lək/
  English eat

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 11477
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ɦljɯɡ/

  DefinitionsEdit

  1. (Cantonese, Hakka) to eat; to have a meal; to take in
   [Cantonese, trad.]
   [Cantonese, simp.]
   Nei5 sik6 zo2 faan6 mei6 aa3? [Jyutping]
   Have you eaten yet?
  2. (Hakka) to drink
  3. (Cantonese, Hakka) to smoke
   / [Cantonese]  ―  sik6 jin1 [Jyutping]  ―  to smoke
  4. (Cantonese, chess, etc.) to capture
  5. meal; food
  6. edible
  7. Alternative form of (shí, “to eat away; to erode”).
  8. Alternative form of (shí, “eclipse (of the Sun or Moon)”).
  Usage notesEdit
  • Cantonese and Hakka regularly use to mean “to eat”, whereas Mandarin uses (chī).
  • Mandarin uses () for “to smoke”.
  SynonymsEdit

  CompoundsEdit

  Etymology 2Edit

  simp. and trad.
  alternative forms 𠊊

  The *s- causative of Etymology 1.

  PronunciationEdit  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 2/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  Middle
  Chinese
  ‹ ziH ›
  Old
  Chinese
  /*s-m-lək-s/
  English feed (v.)

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.

  DefinitionsEdit

  1. Original form of (, “to feed; to make ... eat or cause ... to eat”).

  Etymology 3Edit

  simp. and trad.
  alternative forms

  Kwok (2018) reconstructs Proto-Southern Min *tsiaʔ⁸ and tentatively reconstructs Proto-Min *dziak (in Norman's system).

  While often considered as the vernacular counterpart to etymology 1, it is unlikely to be related to etymology 1 (Norman, 1991; Klöter, 2005; Fuehrer and Yang, 2014). Schuessler (2007) suggests it derives from (OC *zewɢ, “to chew”) (probably based on Norman's unpublished manuscripts).

  PronunciationEdit  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʂʐ̩³⁵/
  Harbin /ʂʐ̩²⁴/
  Tianjin /ʂʐ̩⁴⁵/
  Jinan /ʂʐ̩⁴²/
  Qingdao /ʃz̩⁴²/
  Zhengzhou /ʂʐ̩⁴²/
  Xi'an /ʂʐ̩²⁴/
  Xining /ʂʐ̩²⁴/
  Yinchuan /ʂʐ̩¹³/
  Lanzhou /ʂʐ̩⁵³/
  Ürümqi /ʂʐ̩⁵¹/
  Wuhan /sz̩²¹³/
  Chengdu /sz̩³¹/
  Guiyang /sz̩²¹/
  Kunming /ʂʐ̩³¹/
  Nanjing /ʂʐ̩ʔ⁵/
  Hefei /ʂəʔ⁵/
  Jin Taiyuan /səʔ⁵⁴/
  Pingyao /ʂʌʔ⁵³/
  Hohhot /səʔ⁴³/
  Wu Shanghai /zəʔ¹/
  Suzhou /zəʔ³/
  Hangzhou /zəʔ²/
  Wenzhou /zei²¹³/
  Hui Shexian /ɕi²²/
  Tunxi /ɕi¹¹/
  Xiang Changsha /ʂʐ̩²⁴/
  Xiangtan /ʂʐ̩²⁴/
  Gan Nanchang /sɨʔ²/
  Hakka Meixian /sət̚⁵/
  Taoyuan /ʃït̚⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /sek̚²/
  Nanning /sek̚²²/
  Hong Kong /sik̚²/
  Min Xiamen (Min Nan) /sik̚⁵/
  /t͡siaʔ⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /siʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /si⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /t͡siaʔ⁵/
  Haikou (Min Nan) /sek̚⁵/
  /t͡sia³³/

  DefinitionsEdit

  1. (Coastal Min) to eat; to have a meal
   / [Min Nan]  ―  chia̍h-pn̄g [Pe̍h-ōe-jī]  ―  to eat rice; to have a meal
   / [Min Nan]  ―  chia̍h pá bōe? [Pe̍h-ōe-jī]  ―  Have you eaten yet?
  2. (Coastal Min) to drink
   [Teochew]  ―  ziah85 [Peng'im]  ―  to drink tea
   燒酒 / 烧酒 [Min Nan]  ―  chia̍h sio-chiú [Pe̍h-ōe-jī]  ―  to drink rice wine
  3. (Coastal Min) to take in; to inhale
   [Min Nan]  ―  chia̍h-hun [Pe̍h-ōe-jī]  ―  to inhale smoke; to smoke
  4. (Singapore Hokkien) to embezzle (money)
   / [Min Nan]  ―  chia̍h-lui [Pe̍h-ōe-jī]  ―  to embezzle money

  CompoundsEdit

  DescendantsEdit

  • Indonesian: ciak
  • Thai: เจี๊ยะ (jía)

  Etymology 4Edit

  simp. and trad.
  alternative forms

  From Proto-Min *jiap or *jiat (to eat). While sometimes considered as the vernacular counterpart to etymology 1, it may be from (OC *ɢrab, “to carry food to workers in the field”) (Norman, 1991; Schuessler, 2007).

  PronunciationEdit


  DefinitionsEdit

  1. (Inland Min) to eat

  Etymology 5Edit

  simp. and trad.

  PronunciationEdit


  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (36)
  Final () (19)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /jɨH/
  Pan
  Wuyun
  /jɨH/
  Shao
  Rongfen
  /ieH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /jɨH/
  Li
  Rong
  /iəH/
  Wang
  Li
  /jĭəH/
  Bernard
  Karlgren
  /iH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 11476
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*lɯɡs/

  DefinitionsEdit

  1. Only used in names.
   /   ―    ―  Li Yiji (an advisor to Liu Bang)

  Further readingEdit


  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (grade 2 “Kyōiku” kanji)

  1. to eat
  2. a meal

  ReadingsEdit

  CompoundsEdit

  Etymology 1Edit

  Kanji in this term
  うか
  Grade: 2
  kun’yomi

  Unbound apophonic form (uke).

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (うか) (uka

  1. food
  2. grain

  Etymology 2Edit

  Kanji in this term
  うけ
  Grade: 2
  kun’yomi

  uka + i → uke2 → uke. Bound apophonic form (uka).

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (うけ) (uke

  1. food

  Etymology 3Edit

  Kanji in this term

  Grade: 2
  kun’yomi

  Cognate with (ke).

  PronunciationEdit

  NounEdit

  () (ke

  1. food
   ()()(くに)
   mi ke tsu kuni
   the land of foods

  Etymology 4Edit

  Kanji in this term
  しょく
  Grade: 2
  on’yomi

  From Middle Chinese (MC ʑɨk̚).

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (しょく) (shoku

  1. a meal
  2. foodstuff
  3. an eclipse
  Derived termsEdit

  KoreanEdit

  Etymology 1Edit

  From Middle Chinese (MC ʑɨk̚). Recorded as Middle Korean 식〯 (Yale: sik) in Hunmong Jahoe (訓蒙字會 / 훈몽자회), 1527.

  HanjaEdit

  Korean Wikisource has texts containing the hanja:

  Wikisource

  (eumhun (bap sik))
  (eumhun 먹을 (meogeul sik))

  1. Hanja form? of (meal; food).
  2. (literary) Hanja form? of (to eat).
  CompoundsEdit

  Etymology 2Edit

  HanjaEdit

  (eumhun 먹이 (meogi sa))

  1. Hanja form? of (feed).
  CompoundsEdit

  Etymology 3Edit

  From Middle Chinese (MCH).

  HanjaEdit

  (eumhun 사람 이름 (saram ireum i))

  1. Hanja form? of (used in personal names).

  ReferencesEdit

  • 국제퇴계학회 대구경북지부 (國際退溪學會 大邱慶北支部) (2007). Digital Hanja Dictionary, 전자사전/電子字典. [1]

  KunigamiEdit

  KanjiEdit


  MiyakoEdit

  KanjiEdit


  OkinawanEdit

  KanjiEdit

  (grade 2 “Kyōiku” kanji)

  ReadingsEdit


  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  : Hán Việt readings: thực ((thừa)(lực)(thiết))[1][2][3][4][5], tự[3]
  : Nôm readings: thực[2][4][6], xực[1]

  1. Hán tự form of thực (food; meal).

  CompoundsEdit

  ReferencesEdit


  YaeyamaEdit

  KanjiEdit


  YonaguniEdit

  KanjiEdit