Open main menu

ChineseEdit

baby; doll baby; doll
simp. and trad.
(娃娃)

EtymologyEdit

Probably based on the sound of a baby's cry.

PronunciationEdit


NounEdit

娃娃

 1. baby
 2. young child
 3. doll; toy figurine (especially one shaped as a baby)
  娃娃 [Shanghainese, trad.]
  娃娃 [Shanghainese, simp.]
  From: Based on [1]
  [ŋv̩ʷ³³  ɕiã⁴⁴  ma̱³³  t͡sa̱ʔ⁴⁴  ɦɯa̱²² ɦɯa̱³³  sʊŋ⁴⁴  pəʔ⁴⁴  ɦi²³] [IPA]
  I want to buy her a doll.

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 嬰兒 (“baby; infant”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 嬰兒, 嬰孩
Mandarin Taiwan 嬰兒, 寶寶
Luoyang 娃娃
Wanrong 胎娃
Xuzhou 小毛娃兒
Wuhan 毛頭伢, 毛頭, 毛毛伢, 毛毛, 伢伢
Guiyang 嫩娃娃
Nanjing 小毛娃, 毛娃, 小寶寶
Cantonese Guangzhou 蘇蝦仔, 阿蝦, 臊妹
Hong Kong 蘇蝦仔, 蘇蝦, 啤啤, 啤啤仔
Dongguan 蘇蝦仔, 啤啤, 啤啤仔
Gan Nanchang 毛伢子
Lichuan 毛伢崽
Pingxiang 毛毛仔
Hakka Meixian 孲𤘅仔
Xingning 孲𤘅哩
Huidong (Daling) 孲𤘅仔
Qujiang 孲𤘅子
Lianshan (Xiaosanjiang) 嫩仔
Changting 孲𤘅子, 赤蝦子
Pingyu 蝦毛子
Wuping 孲𤘅子, 赤蝦子
Liancheng 孲𤘅子
Yudu 伢人子, 毛伢子
Ruijin 孲𤘅子, 赤蝦子
Shicheng 赤伢
Shangyou 伢毛子
Miaoli (N. Sixian) 孲𤘅仔
Liudui (S. Sixian) 孲𤘅仔
Hsinchu (Hailu) 孲𤘅, 孲𤘅仔
Dongshi (Dabu) 孲𤘅
Hsinchu (Raoping) 孲𤘅仔, 孲𤘅
Yunlin (Zhao'an) 阿佅, 嬰仔
Huizhou Jixi 細妹
Jin Taiyuan 小娃娃
Xinzhou 小娃子
Min Bei Jian'ou 𤘅仔
Min Dong Fuzhou 兒囝囝
Min Nan Xiamen 嬰仔
Quanzhou 嬰仔
Zhangzhou 嬰仔, 嬰哥, 紅嬰仔, 紅嬰
Taipei 嬰仔
Kaohsiung 紅嬰仔
Tainan 紅嬰仔
Taichung 紅嬰仔
Hsinchu 紅嬰仔
Lukang 紅嬰仔
Sanxia 紅嬰
Yilan 紅嬰仔
Kinmen 嬰仔
Philippines (Manila) 嬰仔
Haikou , intimate
Leizhou
Pinghua Nanning (Tingzi) 娃娃
Wu Shanghai 小毛頭, 小小囡, 毛毛頭
Suzhou 小毛頭, 毛毛頭, 血泡泡
Hangzhou 小毛頭兒, 小毛頭, 毛頭兒, 毛毛頭
Wenzhou 娒兒, 娒娒兒
Chongming 小小囡
Danyang 小毛毛, 毛毛
Jinhua 王男
Ningbo 奶花, 小毛頭, 毛頭奶花, 孲𤘅, 抱手
Xiang Changsha 毛毛, 毛毛它, 毛它
Loudi 毛毛唧, 毛毛
Dialectal synonyms of 小孩 (“child; kid”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , ,
Formal (Written Standard Chinese) 兒童, 小孩, 孩子, 小孩子, 小朋友, 小童, 孩童
Mandarin Beijing 小孩兒
Taiwan 小孩, 小孩子
Tianjin 小孩兒
Jinan 小孩兒, 孩子
Xi'an , 碎娃
Wuhan , 小伢
Chengdu 娃兒, 小娃兒, 娃娃, 小娃娃, 小人
Yangzhou 霞子, 小霞子
Hefei 小霞子, 伢子, 小伢子
Cantonese Guangzhou 細路, 細路仔, 細路哥, 細蚊仔
Hong Kong 細路, 細路仔, 細路哥, 細蚊仔
Foshan 細蚊仔, 細路仔
Shunde 細佬哥
Zhongshan (Shiqi) 細蚊仔
Doumen (Shangheng Tanka) 細路仔
Doumen 細佬哥
Taishan 細民仔, 細佬哥
Kaiping (Chikan) 細民仔
Dongguan 細蚊仔
Shaoguan 細路哥, 細紋仔
Yunfu 細佬哥
Yangjiang 細文仔, 細仔
Xinyi , 細儂
Lianjiang 細紋仔, 細路仔
Nanning 細鬼, 細蚊仔, 細路哥
Wuzhou 細路仔, 細路哥, 蘇蝦仔
Yulin 儂兒
Danzhou 細儂
Gan Nanchang 細人子, 細伢子
Hakka Meixian 細人仔, 細拐仔
Xingning 細仔子
Huidong (Daling) 阿焦仔
Qujiang 細人子
Lianshan (Xiaosanjiang) 細佬仔
Changting 細人哩
Pingyu 細人子
Wuping 細人子
Liancheng 細人子
Ninghua 大細子
Yudu 細人子
Ruijin 細人子
Shicheng 大細子
Shangyou 細伢子
Miaoli (N. Sixian) 細人仔, 細孲仔
Liudui (S. Sixian) 細人仔, 細孲仔
Hsinchu (Hailu) 細人仔, 細孲仔
Dongshi (Dabu) 細人, 細孲
Hsinchu (Raoping) 細人仔, 細子人, 細孲仔
Yunlin (Zhao'an) 細子, 細子人
Jin Taiyuan 娃娃, 小娃娃
Min Bei Jian'ou 囝仔人
Min Dong Fuzhou 伲囝, 伲囝哥
Min Nan Xiamen 囡仔, 囡仔人, 細漢囝, 細漢囡仔
Quanzhou 囡仔, 囡仔人, 細漢囝, 細漢囡仔
Zhangzhou 囡仔, 囡仔人, 細漢囝, 細漢囡仔
Taipei 囡仔
Kaohsiung 囡仔, 囡仔人, 囡仔囝
Tainan 囡仔, 囡仔人, 囡仔囝
Taichung 囡仔
Hsinchu 囡仔
Lukang 囡仔
Sanxia 囡仔
Yilan 囡仔
Kinmen 囡仔
Magong 囡仔
Penang 囡仔, 囡仔人, 囡仔囝,
Philippines (Manila) 囡仔
Chaozhou 孥囝
Shantou 孥囝
Haikou 細囝, 孧囝
Leizhou 儂囝
Wu Shanghai 小囡, 小人,
Suzhou 小幹, 小人
Wenzhou 細兒, 小細兒, , 娒娒
Xiang Changsha 細伢子, 細人子, 伢妹子
Shuangfeng 細人基
Dialectal synonyms of 兒女 (“sons and daughters; children”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 兒女, 子女
Mandarin Beijing 兒女, 孩子
Taiwan 兒女, 孩子
Jinan 兒女, 孩子
Xi'an 兒女,
Wuhan 兒女, 兒子姑娘, , 伢們
Chengdu 兒女, 娃娃些
Yangzhou 兒女, 霞子
Hefei 兒女
Cantonese Guangzhou 仔女
Hong Kong 仔女
Dongguan 仔女
Yangjiang 仔女, 仔妹
Gan Nanchang 崽女
Hakka Meixian 子女
Miaoli (N. Sixian) 子女, 子兒
Liudui (S. Sixian) 子女
Hsinchu (Hailu) 子女, 子兒
Dongshi (Dabu) 子女, 子兒
Hsinchu (Raoping) 子女, 子兒
Yunlin (Zhao'an) 子兒, 子女
Jin Taiyuan 兒女, 娃娃
Min Bei Jian'ou 囝仔
Min Dong Fuzhou 囝兒,
Matsu
Min Nan Xiamen 囝兒
Quanzhou 囝兒
Zhangzhou 囝兒
Taipei 囝兒
Kaohsiung 囝兒
Chaozhou 囝兒
Wu Shanghai 大細, 子女, 囡大細 dated
Suzhou 兒子囡兒, 小人, 大細
Wenzhou 男女, 男兒女兒, 細兒
Xiang Changsha 崽女
Shuangfeng 崽女,

Derived termsEdit