See also: 実際 and 实际

ChineseEdit

 
real; true; honest
real; true; honest; really; solid
 
border; edge; boundary
border; edge; boundary; between; among; interval; while
trad. (實際)
simp. (实际)

PronunciationEdit


AdjectiveEdit

實際

 1. actual; real; concrete
  實際數字 / 实际数字  ―  shíjì shùzì  ―  actual figures
  實際情況 / 实际情况  ―  shíjì qíngkuàng  ―  actual circumstances
  公司實際控制人 / 公司实际控制人  ―  gōngsī shíjì kòngzhìrén  ―  actual controller of a company
  滿足市場實際需求 [MSC, trad.]
  满足市场实际需求 [MSC, simp.]
  mǎnzú shìchǎng de shíjì xūqiú [Pinyin]
  to meet the actual demands of the market
  不食人間煙火根本知道別人實際痛苦 [MSC, trad.]
  不食人间烟火根本知道别人实际痛苦 [MSC, simp.]
  Zhè yī qún bùshírénjiānyānhuǒ de rén, gēnběn bù zhīdào biérén de shíjì tòngkǔ! [Pinyin]
  These people who are out of touch with reality just don't understand the real suffering of others!
 2. pragmatic; practical; realistic
  實際經驗 / 实际经验  ―  shíjì jīngyàn  ―  practical experience

SynonymsEdit

 • (actual):

NounEdit

實際

 1. reality; practice
  符合實際 / 符合实际  ―  fúhé shíjì  ―  to correspond to reality
  客觀實際 / 客观实际  ―  kèguān shíjì  ―  objective reality
  實際出發 / 实际出发  ―  cóng shíjì chūfā  ―  to adopt a pragmatic attitude

SynonymsEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

Sino-Xenic (實際):
 • Japanese: 実際(じっさい) (jissai)
 • Korean: 실제 (實際, silje)
 • Vietnamese: thực tế (實際)

See alsoEdit


JapaneseEdit

Kanji in this term
じつ > じっ
Jinmeiyō
さい
Grade: 5
on’yomi

NounEdit

(じっ)(さい) (jissai (kyūjitai, shinjitai 実際)

 1. Kyūjitai form of 実際 (practicality; actual condition; status quo)

KoreanEdit

Hanja in this term

NounEdit

實際 (silje) (hangeul 실제)

 1. Hanja form? of 실제 (reality; practice).

AdverbEdit

實際 (silje) (hangeul 실제)

 1. Hanja form? of 실제 (practically; in fact).

VietnameseEdit

Hán tự in this term

NounEdit

實際

 1. Hán tự form of thực tế (reality; real life).

AdjectiveEdit

實際

 1. Hán tự form of thực tế (real; actual; realistic; practical).

AdverbEdit

實際

 1. Hán tự form of thực tế (in reality).