Open main menu

ChineseEdit

that; those; (one) another)
 
o'clock; time; when; hour; season; period
trad. (彼時)
simp. (彼时)
variant forms 迄時迄时 Hokkien

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (1) (25)
Final () (13) (19)
Tone (調) Rising (X) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pˠiᴇX/ /d͡ʑɨ/
Pan
Wuyun
/pᵚiɛX/ /d͡ʑɨ/
Shao
Rongfen
/piɛX/ /d͡ʑie/
Edwin
Pulleyblank
/pjiə̆X/ /d͡ʑɨ/
Li
Rong
/pjeX/ /ʑiə/
Wang
Li
/pǐeX/ /ʑĭə/
Bernard
Karlgren
/pie̯X/ /ʑi/
Expected
Mandarin
Reflex
chí

PronounEdit

彼時

  1. (literary) at that time

SynonymsEdit

See alsoEdit