Open main menu
U+8E3C, 踼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3C

[U+8E3B]
CJK Unified Ideographs
[U+8E3D]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 157, +9, 16 strokes, cangjie input 口一日一竹 (RMAMH), four-corner 66127, composition𧾷)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1229, character 37
  • Dai Kanwa Jiten: character 37700
  • Dae Jaweon: page 1702, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3722, character 11
  • Unihan data for U+8E3C

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋs, *hljaŋ
*l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋʔ, *l'aːŋ, *l'aːŋs
*l̥ʰaːŋ
*l̥ʰaːŋ
*l̥ʰaːŋ, *l'aːŋʔ
*l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋs, *l'aːŋʔ
*l̥ʰaːŋʔ
*l̥ʰaːŋs, *l'aːŋʔ
*l̥ʰaːŋs
*l'aːŋ
*l'aːŋ, *l'aːŋs
*l'aːŋʔ
*l'aːŋʔ
*l'aːŋʔ
*l'aːŋʔ, *laŋ
*l'aːŋs
*l̥ʰaŋs
*l̥ʰaŋs
*l'aŋ
*l'aŋ
*hljaŋ, *hljaŋs
*hljaŋ
*hljaŋ
*hljaŋ, *hljaŋs
*hljaŋ, *laŋ
*hljaŋ
*laŋ
*laŋ
*laŋ
*laŋ
*laŋ, *laŋs
*laŋ
*laŋ
*laŋ, *laŋs
*laŋ
*laŋ
*laŋ
*laŋ
*laŋ, *laŋs
*laŋ, *rlaːŋʔ
*laŋ
*ljaːŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋʔ, *l'aːŋ, *l'aːŋs): semantic  (foot) + phonetic  (OC *laŋ).

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (7) (6) (7)
Final () (101) (101) (101)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/dɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dɑŋH/
Pan
Wuyun
/dɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dɑŋH/
Shao
Rongfen
/dɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/daŋ/ /tʰaŋ/ /daŋH/
Li
Rong
/dɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dɑŋH/
Wang
Li
/dɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dɑŋH/
Bernard
Karlgren
/dʱɑŋ/ /tʰɑŋ/ /dʱɑŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
táng tāng dàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 14553 14559 14566 14575
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l̥ʰaːŋ/ /*l̥ʰaːŋʔ/ /*l'aːŋ/ /*l'aːŋs/

DefinitionsEdit

  1. to fall flat; to fall on the face

ReferencesEdit