Bulgarian

edit

Alternative forms

edit

Etymology

edit

From Proto-Slavic *otъ.

Pronunciation

edit
 • (stressed) IPA(key): [ɔt]
 • (unstressed) IPA(key): [ot], [ut]

Preposition

edit

от (ot)

 1. used to indicate movement away from a position, from, away from, out of, off
  прибирам се от работа
  pribiram se ot rabota
  to come home from work
  излизам от стаята
  izlizam ot stajata
  to go out of the room
  падам от стълба
  padam ot stǎlba
  to fall off a ladder
  ставам от масата
  stavam ot masata
  to get up from the table
  далеч от
  daleč ot
  far from
 2. used to indicate the position relative to which something is, from, on, of
  Сградата е на десет километра от епицентъра.
  Sgradata e na deset kilometra ot epicentǎra.
  The building is ten kilometres from the epicentre.
  От моята къща се вижда морето.
  Ot mojata kǎšta se vižda moreto.
  From my house the sea can be seen.
  наляво от вратата
  naljavo ot vratata
  left of the door
  от лявата ми страна
  ot ljavata mi strana
  on my left
 3. used to show separation or removal, from
  изваждам три от десет
  izvaždam tri ot deset
  to take three (away) from ten
  отстранявам от училище
  otstranjavam ot učilište
  to expel from school
 4. used to indicate a starting point in time, from, since
  Беше сляп от раждането си.
  Beše sljap ot raždaneto si.
  He was blind from birth.
  Започвам работа от понеделник.
  Započvam rabota ot ponedelnik.
  I'm starting work from Monday.
  Познавам я от миналата година.
  Poznavam ja ot minalata godina.
  I have known her since last year.
 5. used to show the group someone/something belongs to, of
  един от нас
  edin ot nas
  one of us
  трима от приятелите му
  trima ot prijatelite mu
  three of his friends
 6. used to indicate an indefinite amount of something, some (of), a part of, a piece of
  Някой беше пил от виното.
  Njakoj beše pil ot vinoto.
  Someone had drunk some of the wine.
  Яде ли от тортата?
  Jade li ot tortata?
  Did you have a piece of the cake?
 7. used to indicate the origin of someone/something, from, of
  Аз съм от България.
  Az sǎm ot Bǎlgarija.
  I'm from Bulgaria.
  Това вино идва от Франция.
  Tova vino idva ot Francija.
  This wine comes from France.
  родом от
  rodom ot
  born in/native of
  деца от първия брак
  deca ot pǎrvija brak
  children of the first marriage
  студент от университета
  student ot universiteta
  a student of/from the university
 8. used to indicate what something is made of or consists of, from, of, out of
  Сиренето се прави от мляко.
  Sireneto se pravi ot mljako.
  Cheese is made from/out of milk.
  кутия от дърво
  kutija ot dǎrvo
  a box made of wood
  тълпа от хора
  tǎlpa ot hora
  a crowd of people
  армия от просяци
  armija ot prosjaci
  an army of beggars
 9. used to show the source that provides something, from
  писмо от брат ми
  pismo ot brat mi
  a letter from my brother
  информация от очевидци
  informacija ot očevidci
  information from witnesses
  уча се от грешките си
  uča se ot greškite si
  to learn from one's mistakes
  От това, което чух, той е получил сърдечен удар.
  Ot tova, koeto čuh, toj e polučil sǎrdečen udar.
  From what I heard, he had a heart attack.
  купувам нещо от някого
  kupuvam nešto ot njakogo
  to buy something from somebody
  купувам от магазин
  kupuvam ot magazin
  to buy from/at/in a shop
  пия от чаша
  pija ot čaša
  to drink from/out of a glass
  преписвам от книга
  prepisvam ot kniga
  to copy out of a book
 10. used to show the person or thing someone/something is afraid of, ashamed of, saved from, hidden from, etc., from, of
  Страхувам се от кучета.
  Strahuvam se ot kučeta.
  I'm afraid of dogs.
  Срам ме е от това, което направих.
  Sram me e ot tova, koeto napravih.
  I'm ashamed of what I have done.
  Той беше спасен от удавяне.
  Toj beše spasen ot udavjane.
  He was saved from drowning.
  Какво криеш от мен?
  Kakvo krieš ot men?
  What are you hiding from me?
  Това лекарство лекува от много болести.
  Tova lekarstvo lekuva ot mnogo bolesti.
  This medicine cures many illnesses.
  отървавам се от някого
  otǎrvavam se ot njakogo
  to get rid of someone
 11. used when comparing or distinguishing things, to introduce the basis of comparison/distinction, than, from
  По-висок съм от нея.
  Po-visok sǎm ot neja.
  I'm taller than her.
  Мария е различна от Виктория.
  Marija e različna ot Viktorija.
  Maria is different from Victoria.
  Не мога да различа единия от другия.
  Ne moga da različa edinija ot drugija.
  I can't distinguish one from the other.
 12. used to indicate the actor in a clause with its verb in the passive voice, by
  Лодката беше залята от водата.
  Lodkata beše zaljata ot vodata.
  The boat was swamped by the water.
  роман от Дикенс
  roman ot Dikens
  a novel by Dickens
 13. used to show the reason for something, from, out of, with, of, through
  заспивам от умора
  zaspivam ot umora
  to fall asleep from weariness/with fatigue
  очи, зачервени от плач
  oči, začerveni ot plač
  eyes red from weeping
  умирам от болест/глад
  umiram ot bolest/glad
  to die of an illness/hunger
  треперя от студ
  treperja ot stud
  to shake with cold
  викам от яд/отчаяние
  vikam ot jad/otčajanie
  to shout in anger/despair
  питам от любопитство
  pitam ot ljubopitstvo
  to ask out of curiosity
  от нужда/завист
  ot nužda/zavist
  out of necessity/envy
  от мързел/невнимание
  ot mǎrzel/nevnimanie
  through laziness/carelessness
 14. used to show the state of somebody/something before a change, from
  Нещата станаха от лоши по-лоши.
  Neštata stanaha ot loši po-loši.
  Things have gone from bad to worse.
  превеждам от български на английски
  preveždam ot bǎlgarski na anglijski
  to translate from Bulgarian to English
  събуждам се от сън
  sǎbuždam se ot sǎn
  to wake up from sleep
 15. used to show where somebody/something was before they/it changed place, from
  вървя от град на град
  vǎrvja ot grad na grad
  to go from one town to another
 16. used to indicate the range of something, from
  от сутрин до вечер
  ot sutrin do večer
  from morning till night
  от понеделник до петък
  ot ponedelnik do petǎk
  from Monday till Friday
  от глава до пети
  ot glava do peti
  from head to toe
  Магазинът работи от 9 до 18.
  Magazinǎt raboti ot 9 do 18.
  The shop's open from 9 to 6.
 17. used to indicate the amount of time that has passed since the beginning of something, for
  Познавам я от четири години.
  Poznavam ja ot četiri godini.
  I have known her for four years.
  Не съм го виждал от известно време.
  Ne sǎm go viždal ot izvestno vreme.
  I haven't seen him for a while.

Anagrams

edit

Dolgan

edit

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ot (grass). Cognate with Turkish ot.

Noun

edit

от (ot)

 1. grass

Karachay-Balkar

edit

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot)

 1. fire

Kazakh

edit
Alternative scripts
Arabic وت
Cyrillic от
Latin ot

Etymology 1

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Pronunciation

edit

Noun

edit

от (ot)

 1. fire
 2. hearth
 3. (figuratively) ardour, passion

Etymology 2

edit

From Proto-Turkic *ot (grass). Cognate with Turkish ot, etc.

 1. grass

Synonyms

edit

Khakas

edit

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot)

 1. fire

Kumyk

edit

Etymology 1

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot)

 1. fire
Declension
edit

Etymology 2

edit

From Proto-Turkic *ot (grass).

Noun

edit

от (ot)

 1. grass
Declension
edit

Kyrgyz

edit

Etymology 1

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot) (Arabic spelling وت)

 1. fire

Etymology 2

edit

From Proto-Turkic *ot (grass).

Noun

edit

от (ot) (Arabic spelling وت)

 1. grass

References

edit

Nogai

edit

Etymology 1

edit

From Proto-Turkic *ōt.[1][2] Cognate to Karakalpak ot.

Noun

edit

от (ot)

 1. fire

Etymology 2

edit

From Proto-Turkic *ot.[3][4] Cognate to Karakalpak ot.

Noun

edit

от (ot)

 1. grass, weed

References

edit
 1. ^ Clauson, Gerard (1972) “1 o:t”, in An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford: Clarendon Press, page 34
 2. ^ Starostin, Sergei, Dybo, Anna, Mudrak, Oleg (2003) “*ōt”, in Etymological dictionary of the Altaic languages (Handbuch der Orientalistik; VIII.8), Leiden, New York, Köln: E.J. Brill
 3. ^ Clauson, Gerard (1972) “2 ot”, in An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford: Clarendon Press, page 34
 4. ^ Starostin, Sergei, Dybo, Anna, Mudrak, Oleg (2003) “*ot”, in Etymological dictionary of the Altaic languages (Handbuch der Orientalistik; VIII.8), Leiden, New York, Köln: E.J. Brill

Russian

edit

Alternative forms

edit

Etymology

edit

Inherited from Old East Slavic отъ (otŭ), from Proto-Slavic *otъ.

Pronunciation

edit
 • IPA(key): [ɐt]
 • Audio:(file)
 • IPA(key): [ət] (after a word ending in consonant and not before a stressed syllable, e.g., "зави́сит от того́ (zavísit ot tovó)")
 • IPA(key): [ˈot] (when stressed)
 • Audio:(file)
 • Note: The final [t] becomes a [d] before the voiced consonants б (b), г (g), д (d), ж (ž) and з (z).

Preposition

edit

от (ot) (+ genitive case)

 1. from, away from, of, with (in the following senses):
  1. To denote the starting point of the movement of something:
   отойти́ от костра́otojtí ot kostráto move away from a fire
   оторва́ть пу́говицу от пиджака́otorvátʹ púgovicu ot pidžakáto tear a button from a jacket
   сообще́ние от бра́таsoobščénije ot brátaa message from a brother
  2. To denote a reference point in comparison with the position of something else:
   сле́ва от меня́sléva ot menjáto the left of me
   к се́веру от Москвы́k séveru ot Moskvý(to the) north of Moscow
  3. Used with certain verbs to denote literal or figurative distance from the indirect object:
   отказа́ться от сде́лкиotkazátʹsja ot sdélkito reject a deal
   изба́виться от привы́чкиizbávitʹsja ot privýčkito get rid of a habit
   защища́ть от инфе́кцииzaščiščátʹ ot infékciito protect against infection
   зави́сеть от ситуа́цииzavísetʹ ot situáciito depend on the situation
  4. (with до (do)) To denote a range:
   Synonym: — (em dash, тире́) (— (em dash, tiré))
   от 1 неде́ли до 1 ме́сяцаot 1 nedéli do 1 mésjacafrom 1 week to 1 month
   от 1 до 2 миллио́нов рубле́йot 1 do 2 milliónov rubléjfrom 1 to 2 million roubles
   пронумеро́ванные от 1 до 12pronumeróvannyje ot 1 do 12numbered from 1 to 12 / 1 through 12
  5. To denote the cause or origin of some condition:
   Synonym: (partial, colloquial) с (s)
   умере́ть от разры́ва се́рдцаumerétʹ ot razrýva sérdcato die from/of heart failure
   дрожа́ть от стра́хаdrožátʹ ot stráxato tremble with fear
   расстро́иться от чьи́х-то словrasstróitʹsja ot čʹíx-to slovto get upset by/from someone's words
  6. Used in a few set phrases to denote the nature of an action:
   от души́ot dušífrom the heart
   от всего́ се́рдцаot vsevó sérdcawith all one's heart
 2. from, since, of (about a time of origin)
  слепо́й от рожде́нияslepój ot roždénijablind from birth
  Synonym: с (s)
  ука́з президе́нта от 1 сентября́ukáz prezidénta ot 1 sentjabrjáthe presidential decree of 1 September
  Synonym: genitive case

Usage notes

edit

Before words beginning with certain awkward consonant clusters such as мн- (mn-), вс- (vs-), and сн- (sn-), the variant form ото (oto) is used.

Shor

edit

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot)

 1. fire

Southern Altai

edit

Etymology 1

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire). Cognate with Kazakh от (ot), Kyrgyz от (ot), Crimean Tatar ot, Kumyk от (ot), Azerbaijani od, Turkish od, Khakas от (ot), Shor от, Tuvan от (ot), Western Yugur ot, etc.

Noun

edit

от (ot)

 1. fire

Etymology 2

edit

From Proto-Turkic *ot (grass). Cognate with Kazakh от (ot), Kyrgyz от (ot), Crimean Tatar ot, Kumyk от (ot), Azerbaijani ot, Turkish ot, Khakas от (ot), Shor от, Tuvan оът (òt), Western Yugur ot/ uʰt, etc.

Noun

edit

от (ot)

 1. grass
edit

References

edit

N. A. Baskakov, Toščakova N.A, editor (1947), “от”, in Ojrotsko-Russkij Slovarʹ [Oyrot-Russian Dictionary], Moscow: M.: OGIZ, →ISBN

Southern Yukaghir

edit

Etymology

edit

From Proto-Yukaghir *ət-.

Pronunciation

edit
 • IPA(key): [ˈot]
 • Rhymes: -ot
 • Hyphenation: от

Particle

edit

от (ot)

 1. Used to mark the irrealis mood.

Usage notes

edit
 • Usually used in its affirmative form, мэт (met).

References

edit
 • Elena Maslova (2003) A Grammar of Kolyma Yukaghir, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN, page 6

Tuvan

edit

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ōt (fire).

Noun

edit

от (ot) (definite accusative отту, plural оттар)

 1. fire

Yakut

edit
 
Yakut Wikipedia has an article on:
Wikipedia sah

Etymology

edit

From Proto-Turkic *ot (grass). Cognate with Turkish ot and Kazakh от (ot), but a false cognate with English oat.

Noun

edit

от (ot)

 1. grass, hay

Derived terms

edit

See also

edit