See also:

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 18 +7, 9 strokes, cangjie input 大金中弓 (KCLN) or 大木中弓 (KDLN), four-corner 42900, composition𣏂)

 1. temple

ReferencesEdit

 • KangXi: not present, would follow page 140, character 29
 • Dai Kanwa Jiten: character 2012
 • Hanyu Da Zidian: not present, would follow volume 1, page 342, character 5
 • Unihan data for U+524E

ChineseEdit

trad.
simp.

Etymology 1Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰa⁵¹/
/ʂa⁵¹/
Harbin /ʂa⁵³/ ~那
/sa⁴⁴/ ~車
Tianjin /sɑ²¹/
Jinan /ʂa²¹³/
Qingdao /ʂa⁵⁵/
Zhengzhou /ʂa²⁴/ ~車
Xi'an /sa²¹/
Xining /sa⁵³/
Yinchuan /ʂa¹³/
Lanzhou /ʂa³¹/
/ʈ͡ʂʰa¹³/
Ürümqi /sa²¹³/
Wuhan /sa²¹³/
Chengdu /sa³¹/
Guiyang /sa²¹/
Kunming /ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʰɑʔ⁵/ 寶~
/ʂɑʔ⁵/ ~車
Hefei /ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /saʔ²/
Pingyao /sʌʔ¹³/
Hohhot /saʔ⁴³/
Wu Shanghai /saʔ⁵/
Suzhou /saʔ⁵/
Hangzhou /t͡sʰɑʔ⁵/
Wenzhou /sa²¹³/
Hui Shexian /saʔ²¹/
Tunxi /sɔ⁵/
Xiang Changsha
Xiangtan /t͡sʰɒ⁵⁵/
Gan Nanchang /saʔ⁵/ ~車
Hakka Meixian /sat̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /sat̚³/
Nanning /sat̚³³/
Hong Kong /t͡sʰat̚³/
/sat̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /sat̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /sɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /suɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /sap̚²/
/sap̚⁵/
Haikou (Min Nan) /sa⁵⁵/

NounEdit

 1. a Buddhist temple; a Buddhist monastery
  /   ―  chà  ―  old Buddhist temple
 2. a brief moment; a short moment
Derived termsEdit
See alsoEdit
 • (brief moment): ()

Etymology 1Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰa⁵¹/
/ʂa⁵¹/
Harbin /ʂa⁵³/ ~那
/sa⁴⁴/ ~車
Tianjin /sɑ²¹/
Jinan /ʂa²¹³/
Qingdao /ʂa⁵⁵/
Zhengzhou /ʂa²⁴/ ~車
Xi'an /sa²¹/
Xining /sa⁵³/
Yinchuan /ʂa¹³/
Lanzhou /ʂa³¹/
/ʈ͡ʂʰa¹³/
Ürümqi /sa²¹³/
Wuhan /sa²¹³/
Chengdu /sa³¹/
Guiyang /sa²¹/
Kunming /ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʰɑʔ⁵/ 寶~
/ʂɑʔ⁵/ ~車
Hefei /ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /saʔ²/
Pingyao /sʌʔ¹³/
Hohhot /saʔ⁴³/
Wu Shanghai /saʔ⁵/
Suzhou /saʔ⁵/
Hangzhou /t͡sʰɑʔ⁵/
Wenzhou /sa²¹³/
Hui Shexian /saʔ²¹/
Tunxi /sɔ⁵/
Xiang Changsha
Xiangtan /t͡sʰɒ⁵⁵/
Gan Nanchang /saʔ⁵/ ~車
Hakka Meixian /sat̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /sat̚³/
Nanning /sat̚³³/
Hong Kong /t͡sʰat̚³/
/sat̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /sat̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /sɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /suɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /sap̚²/
/sap̚⁵/
Haikou (Min Nan) /sa⁵⁵/

VerbEdit

 1. to brake (a car); to stop a car
  /   ―  shāchē  ―  to brake a car

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(chal) (hangeul , revised chal, McCune-Reischauer ch'al, Yale chal)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.