Finnish

edit

Etymology

edit

From Proto-Finnic *pitädäk, from Proto-Finno-Ugric *pitä-. Cognate with Estonian pidama, Erzya педямс (peďams, to stuck), Moksha педемс седис (peďems śeďis, to appeal, to be likeable), Hungarian fűz (to tie). For the semantic association between the senses "to like" and "to consider, assess", compare tykätä (from Swedish tycka).

Pronunciation

edit
 • IPA(key): /ˈpitæːˣ/, [ˈpit̪æː(ʔ)]
 • Rhymes: -itæː
 • Syllabification(key): pi‧tää

Verb

edit

pitää

 1. to hold, grasp, grip (+ elative/partitive)
  Synonym: pidellä
  Kynää pidetään näin.
  This is how you hold a pen.
 2. (transitive, usually atelic) to hold (onto = elative, often with kiinni) (have and keep possession of something)
  Synonym: pidellä
  Minä voin pitää laukkuasi.I can hold your bag.
  Minä voin pitää laukustasi kiinni.I can hold onto your bag.
  Ketkä pitävät valtaa tässä maassa?Who are the ones that hold the power in this country?
  1. (sports) to hold, to be in possession (of)
   Synonym: hallita
   pitää kiekkoato hold the puck
  2. (sports) to dribble
   Synonym: kuljettaa
   pitää palloato dribble the ball
 3. (transitive, usually atelic) to hold, keep (restrain; bear, carry, or manage; not to give way)
  Synonym: kestää
  pitää paikallaanto hold in place
  Nämä kengät eivät pidä vettä.These shoes can't hold water.
 4. (transitive) to keep, take; to not lose or give up
  Pidän tämän sisiliskon.I will keep this lizard.
  Pidä vaihtorahat.Keep the change.
 5. (transitive, usually atelic) to keep, preserve (hold the status of something)
  Pidä ikkunaa auki.Keep the window open.
  1. to keep, take care of
   Korkeasaaressa pidetään monenlaisia eläimiä.Many types of animals are kept in Korkeasaari Zoo.
 6. (transitive) to keep, store (in = illative/allative)
  Pidän tavaroitani tässä lipastossa.I keep my stuff in this chest of drawers.
 7. (transitive) to keep (remain faithful to a given promise or word)
  Sinunkin pitäisi kerrankin pitää lupauksesi.You should try keeping a promise for once.
 8. to like, be fond of (+ elative, to do = elative of the verbal noun)
  Synonym: tykätä
  Antonyms: inhota, vihata
  Minä pidän appelsiineista.I like oranges.
  Pidän omenoista enemmän kuin appelsiineista.I prefer apples to oranges. (literally, “I like apples more than oranges.”)
  He pitävät tanssimisesta.They like dancing.
 9. (transitive, usually atelic) to consider (to be), to assess, to see as (+ essive)
  Synonyms: kokea, nähdä
  Minä pidän ihmis vihamielisi.I consider people to be hostile.
  Annaa pidetään hyvä opettajana.Anna is considered to be a good teacher.
  Pidimme koko asiaa vitsi.We saw the whole thing as a joke.
 10. (impersonal + genitive, auxiliary) to have to ((to) do = first infinitive)
  Synonyms: tulla, täytyä
  Sinun pitää mennä töihin.You have to go to work.
  1. (in the conditional) should, ought to, be supposed to, would have to (subject = genitive, (to) do = first infinitive)
   Synonyms: kuulua, tulla
   Meidän pitäisi mennä töihin.We should go to work.
 11. (transitive, usually atelic) to wear (clothes, etc.) (often with yllä or päällä, possibly with a possessive suffix)
  Synonyms: käyttää, (rare) kantaa
  Sisällä ei pidetä kenkiä.One doesn't wear shoes indoors.
 12. (transitive) to keep, own, maintain, manage, run, operate, keep up (an establishment or organization)
  Pidän kylän kauppaa.I keep the village shop.
 13. (transitive) to hold, organize, conduct, carry out (e.g. an event)
  Near-synonym: käydä
  Milloin aiot pitää syntymäpäiväjuhlasi?When do you intend to hold your birthday party?
  Hän piti kuulustelua syytetylle.S/he was conducting an interrogation of the accused.
  Pidän SAP-kurssia.I teach a SAP course.
  Pidetään tauko.Let's have a break.

Usage notes

edit
 • (to have to): Täytyä expresses absolute necessity to do something, whereas pitää does not have such an unconditional sense as täytyä. pitää can be made even less strict by using the conditional forms, resulting in something like the English "should".

Conjugation

edit
Inflection of pitää (Kotus type 53*F/muistaa, t-d gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pidän en pidä 1st sing. olen pitänyt en ole pitänyt
2nd sing. pidät et pidä 2nd sing. olet pitänyt et ole pitänyt
3rd sing. pitää ei pidä 3rd sing. on pitänyt ei ole pitänyt
1st plur. pidämme emme pidä 1st plur. olemme pitäneet emme ole pitäneet
2nd plur. pidätte ette pidä 2nd plur. olette pitäneet ette ole pitäneet
3rd plur. pitävät eivät pidä 3rd plur. ovat pitäneet eivät ole pitäneet
passive pidetään ei pidetä passive on pidetty ei ole pidetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pidin en pitänyt 1st sing. olin pitänyt en ollut pitänyt
2nd sing. pidit et pitänyt 2nd sing. olit pitänyt et ollut pitänyt
3rd sing. piti ei pitänyt 3rd sing. oli pitänyt ei ollut pitänyt
1st plur. pidimme emme pitäneet 1st plur. olimme pitäneet emme olleet pitäneet
2nd plur. piditte ette pitäneet 2nd plur. olitte pitäneet ette olleet pitäneet
3rd plur. pitivät eivät pitäneet 3rd plur. olivat pitäneet eivät olleet pitäneet
passive pidettiin ei pidetty passive oli pidetty ei ollut pidetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pitäisin en pitäisi 1st sing. olisin pitänyt en olisi pitänyt
2nd sing. pitäisit et pitäisi 2nd sing. olisit pitänyt et olisi pitänyt
3rd sing. pitäisi ei pitäisi 3rd sing. olisi pitänyt ei olisi pitänyt
1st plur. pitäisimme emme pitäisi 1st plur. olisimme pitäneet emme olisi pitäneet
2nd plur. pitäisitte ette pitäisi 2nd plur. olisitte pitäneet ette olisi pitäneet
3rd plur. pitäisivät eivät pitäisi 3rd plur. olisivat pitäneet eivät olisi pitäneet
passive pidettäisiin ei pidettäisi passive olisi pidetty ei olisi pidetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. pidä älä pidä 2nd sing.
3rd sing. pitäköön älköön pitäkö 3rd sing. olkoon pitänyt älköön olko pitänyt
1st plur. pitäkäämme älkäämme pitäkö 1st plur.
2nd plur. pitäkää älkää pitäkö 2nd plur.
3rd plur. pitäkööt älkööt pitäkö 3rd plur. olkoot pitäneet älkööt olko pitäneet
passive pidettäköön älköön pidettäkö passive olkoon pidetty älköön olko pidetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pitänen en pitäne 1st sing. lienen pitänyt en liene pitänyt
2nd sing. pitänet et pitäne 2nd sing. lienet pitänyt et liene pitänyt
3rd sing. pitänee ei pitäne 3rd sing. lienee pitänyt ei liene pitänyt
1st plur. pitänemme emme pitäne 1st plur. lienemme pitäneet emme liene pitäneet
2nd plur. pitänette ette pitäne 2nd plur. lienette pitäneet ette liene pitäneet
3rd plur. pitänevät eivät pitäne 3rd plur. lienevät pitäneet eivät liene pitäneet
passive pidettäneen ei pidettäne passive lienee pidetty ei liene pidetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st pitää present pitävä pidettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st pitääkseni pitääksemme
2nd pitääksesi pitääksenne
3rd pitääkseen
pitääksensä
past pitänyt pidetty
2nd inessive2 pitäessä pidettäessä agent3 pitämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st pitäessäni pitäessämme
2nd pitäessäsi pitäessänne
3rd pitäessään
pitäessänsä
negative pitämätön
instructive pitäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form pitää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive pitämässä
elative pitämästä
illative pitämään
adessive pitämällä
abessive pitämättä
instructive pitämän pidettämän
4th4 verbal noun pitäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st pitämäisilläni pitämäisillämme
2nd pitämäisilläsi pitämäisillänne
3rd pitämäisillään
pitämäisillänsä

Derived terms

edit
adjectives
nouns
verbs

Further reading

edit

Anagrams

edit

Votic

edit

Pronunciation

edit
 • (Luutsa, Liivtšülä) IPA(key): /ˈpitæː/, [ˈpʲitːæ]
 • Rhymes: -itæː
 • Hyphenation: pi‧tää

Verb

edit

pitää

 1. Alternative spelling of pittä

References

edit
 • Hallap, V., Adler, E., Grünberg, S., Leppik, M. (2012) Vadja keele sõnaraamat [A dictionary of the Votic language], 2nd edition, Tallinn