SwahiliEdit

EtymologyEdit

From Arabic أَجَابَ(ʾajāba).

PronunciationEdit

  • (file)

NounEdit

jibu (ma class, plural majibu)

  1. answer, reply, response
    Synonym: jawabu

VerbEdit

-jibu (infinitive kujibu)

  1. to answer, reply, respond

ConjugationEdit

Conjugation of -jibu
Non-finite forms Simple finite forms
Form Positive Negative Positive form Singular Plural
Infinitive kujibu kutojibu Imperative jibu jibuni
Habitual hujibu
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilijibu
nalijibu
tulijibu
twalijibu
ulijibu
walijibu
mlijibu
mwalijibu
alijibu walijibu ulijibu ilijibu lilijibu yalijibu kilijibu vilijibu ilijibu zilijibu ulijibu kulijibu palijibu mulijibu
Negative sikujibu hatukujibu hukujibu hamkujibu hakujibu hawakujibu haukujibu haikujibu halikujibu hayakujibu hakikujibu havikujibu haikujibu hazikujibu haukujibu hakukujibu hapakujibu hamukujibu
Present
Positive ninajibu
najibu
tunajibu unajibu mnajibu anajibu wanajibu unajibu inajibu linajibu yanajibu kinajibu vinajibu inajibu zinajibu unajibu kunajibu panajibu munajibu
Negative sijibu hatujibu hujibu hamjibu hajibu hawajibu haujibu haijibu halijibu hayajibu hakijibu havijibu haijibu hazijibu haujibu hakujibu hapajibu hamujibu
Future
Positive nitajibu tutajibu utajibu mtajibu atajibu watajibu utajibu itajibu litajibu yatajibu kitajibu vitajibu itajibu zitajibu utajibu kutajibu patajibu mutajibu
Negative sitajibu hatutajibu hutajibu hamtajibu hatajibu hawatajibu hautajibu haitajibu halitajibu hayatajibu hakitajibu havitajibu haitajibu hazitajibu hautajibu hakutajibu hapatajibu hamutajibu
Subjunctive
Positive nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
Negative nisijibu tusijibu usijibu msijibu asijibu wasijibu usijibu isijibu lisijibu yasijibu kisijibu visijibu isijibu zisijibu usijibu kusijibu pasijibu musijibu
Present conditional
Positive ningejibu tungejibu ungejibu mngejibu angejibu wangejibu ungejibu ingejibu lingejibu yangejibu kingejibu vingejibu ingejibu zingejibu ungejibu kungejibu pangejibu mungejibu
Negative nisingejibu
singejibu
tusingejibu
hatungejibu
usingejibu
hungejibu
msingejibu
hamngejibu
asingejibu
hangejibu
wasingejibu
hawangejibu
usingejibu
haungejibu
isingejibu
haingejibu
lisingejibu
halingejibu
yasingejibu
hayangejibu
kisingejibu
hakingejibu
visingejibu
havingejibu
isingejibu
haingejibu
zisingejibu
hazingejibu
usingejibu
haungejibu
kusingejibu
hakungejibu
pasingejibu
hapangejibu
musingejibu
hamungejibu
Past conditional
Positive ningalijibu tungalijibu ungalijibu mngalijibu angalijibu wangalijibu ungalijibu ingalijibu lingalijibu yangalijibu kingalijibu vingalijibu ingalijibu zingalijibu ungalijibu kungalijibu pangalijibu mungalijibu
Negative nisingalijibu
singalijibu
tusingalijibu
hatungalijibu
usingalijibu
hungalijibu
msingalijibu
hamngalijibu
asingalijibu
hangalijibu
wasingalijibu
hawangalijibu
usingalijibu
haungalijibu
isingalijibu
haingalijibu
lisingalijibu
halingalijibu
yasingalijibu
hayangalijibu
kisingalijibu
hakingalijibu
visingalijibu
havingalijibu
isingalijibu
haingalijibu
zisingalijibu
hazingalijibu
usingalijibu
haungalijibu
kusingalijibu
hakungalijibu
pasingalijibu
hapangalijibu
musingalijibu
hamungalijibu
Conditional contrary to fact
Positive ningelijibu tungelijibu ungelijibu mngelijibu angelijibu wangelijibu ungelijibu ingelijibu lingelijibu yangelijibu kingelijibu vingelijibu ingelijibu zingelijibu ungelijibu kungelijibu pangelijibu mungelijibu
Gnomic
Positive najibu twajibu wajibu mwajibu ajibu wajibu wajibu yajibu lajibu yajibu chajibu vyajibu yajibu zajibu wajibu kwajibu pajibu mwajibu
Perfect
Positive nimejibu tumejibu umejibu mmejibu amejibu wamejibu umejibu imejibu limejibu yamejibu kimejibu vimejibu imejibu zimejibu umejibu kumejibu pamejibu mumejibu
"Already"
Positive nimeshajibu tumeshajibu umeshajibu mmeshajibu ameshajibu wameshajibu umeshajibu imeshajibu limeshajibu yameshajibu kimeshajibu vimeshajibu imeshajibu zimeshajibu umeshajibu kumeshajibu pameshajibu mumeshajibu
"Not yet"
Negative sijajibu hatujajibu hujajibu hamjajibu hajajibu hawajajibu haujajibu haijajibu halijajibu hayajajibu hakijajibu havijajibu haijajibu hazijajibu haujajibu hakujajibu hapajajibu hamujajibu
"If/When"
Positive nikijibu tukijibu ukijibu mkijibu akijibu wakijibu ukijibu ikijibu likijibu yakijibu kikijibu vikijibu ikijibu zikijibu ukijibu kukijibu pakijibu mukijibu
"If not"
Negative nisipojibu tusipojibu usipojibu msipojibu asipojibu wasipojibu usipojibu isipojibu lisipojibu yasipojibu kisipojibu visipojibu isipojibu zisipojibu usipojibu kusipojibu pasipojibu musipojibu
Consecutive
Positive nikajibu tukajibu ukajibu mkajibu akajibu wakajibu ukajibu ikajibu likajibu yakajibu kikajibu vikajibu ikajibu zikajibu ukajibu kukajibu pakajibu mukajibu
Relative forms
Past
1s/2s/3s/c1 niliyejibu
naliyejibu
tuliyejibu
twaliyejibu
uliyejibu
waliyejibu
mliyejibu
mwaliyejibu
aliyejibu waliyejibu uliyejibu iliyejibu liliyejibu yaliyejibu kiliyejibu viliyejibu iliyejibu ziliyejibu uliyejibu kuliyejibu paliyejibu muliyejibu
*p/2/3/11/14 niliojibu
naliojibu
tuliojibu
twaliojibu
uliojibu
waliojibu
mliojibu
mwaliojibu
aliojibu waliojibu uliojibu iliojibu liliojibu yaliojibu kiliojibu viliojibu iliojibu ziliojibu uliojibu kuliojibu paliojibu muliojibu
c4/c6/c9 niliyojibu
naliyojibu
tuliyojibu
twaliyojibu
uliyojibu
waliyojibu
mliyojibu
mwaliyojibu
aliyojibu waliyojibu uliyojibu iliyojibu liliyojibu yaliyojibu kiliyojibu viliyojibu iliyojibu ziliyojibu uliyojibu kuliyojibu paliyojibu muliyojibu
c5 nililojibu
nalilojibu
tulilojibu
twalilojibu
ulilojibu
walilojibu
mlilojibu
mwalilojibu
alilojibu walilojibu ulilojibu ililojibu lililojibu yalilojibu kililojibu vililojibu ililojibu zililojibu ulilojibu kulilojibu palilojibu mulilojibu
c7 nilichojibu
nalichojibu
tulichojibu
twalichojibu
ulichojibu
walichojibu
mlichojibu
mwalichojibu
alichojibu walichojibu ulichojibu ilichojibu lilichojibu yalichojibu kilichojibu vilichojibu ilichojibu zilichojibu ulichojibu kulichojibu palichojibu mulichojibu
c8 nilivyojibu
nalivyojibu
tulivyojibu
twalivyojibu
ulivyojibu
walivyojibu
mlivyojibu
mwalivyojibu
alivyojibu walivyojibu ulivyojibu ilivyojibu lilivyojibu yalivyojibu kilivyojibu vilivyojibu ilivyojibu zilivyojibu ulivyojibu kulivyojibu palivyojibu mulivyojibu
c10 nilizojibu
nalizojibu
tulizojibu
twalizojibu
ulizojibu
walizojibu
mlizojibu
mwalizojibu
alizojibu walizojibu ulizojibu ilizojibu lilizojibu yalizojibu kilizojibu vilizojibu ilizojibu zilizojibu ulizojibu kulizojibu palizojibu mulizojibu
c15 nilikojibu
nalikojibu
tulikojibu
twalikojibu
ulikojibu
walikojibu
mlikojibu
mwalikojibu
alikojibu walikojibu ulikojibu ilikojibu lilikojibu yalikojibu kilikojibu vilikojibu ilikojibu zilikojibu ulikojibu kulikojibu palikojibu mulikojibu
c16 nilipojibu
nalipojibu
tulipojibu
twalipojibu
ulipojibu
walipojibu
mlipojibu
mwalipojibu
alipojibu walipojibu ulipojibu ilipojibu lilipojibu yalipojibu kilipojibu vilipojibu ilipojibu zilipojibu ulipojibu kulipojibu palipojibu mulipojibu
c17 nilimojibu
nalimojibu
tulimojibu
twalimojibu
ulimojibu
walimojibu
mlimojibu
mwalimojibu
alimojibu walimojibu ulimojibu ilimojibu lilimojibu yalimojibu kilimojibu vilimojibu ilimojibu zilimojibu ulimojibu kulimojibu palimojibu mulimojibu
Present
1s/2s/3s/c1 ninayejibu
nayejibu
tunayejibu unayejibu mnayejibu anayejibu wanayejibu unayejibu inayejibu linayejibu yanayejibu kinayejibu vinayejibu inayejibu zinayejibu unayejibu kunayejibu panayejibu munayejibu
*p/2/3/11/14 ninaojibu
naojibu
tunaojibu unaojibu mnaojibu anaojibu wanaojibu unaojibu inaojibu linaojibu yanaojibu kinaojibu vinaojibu inaojibu zinaojibu unaojibu kunaojibu panaojibu munaojibu
c4/c6/c9 ninayojibu
nayojibu
tunayojibu unayojibu mnayojibu anayojibu wanayojibu unayojibu inayojibu linayojibu yanayojibu kinayojibu vinayojibu inayojibu zinayojibu unayojibu kunayojibu panayojibu munayojibu
c5 ninalojibu
nalojibu
tunalojibu unalojibu mnalojibu analojibu wanalojibu unalojibu inalojibu linalojibu yanalojibu kinalojibu vinalojibu inalojibu zinalojibu unalojibu kunalojibu panalojibu munalojibu
c7 ninachojibu
nachojibu
tunachojibu unachojibu mnachojibu anachojibu wanachojibu unachojibu inachojibu linachojibu yanachojibu kinachojibu vinachojibu inachojibu zinachojibu unachojibu kunachojibu panachojibu munachojibu
c8 ninavyojibu
navyojibu
tunavyojibu unavyojibu mnavyojibu anavyojibu wanavyojibu unavyojibu inavyojibu linavyojibu yanavyojibu kinavyojibu vinavyojibu inavyojibu zinavyojibu unavyojibu kunavyojibu panavyojibu munavyojibu
c10 ninazojibu
nazojibu
tunazojibu unazojibu mnazojibu anazojibu wanazojibu unazojibu inazojibu linazojibu yanazojibu kinazojibu vinazojibu inazojibu zinazojibu unazojibu kunazojibu panazojibu munazojibu
c15 ninakojibu
nakojibu
tunakojibu unakojibu mnakojibu anakojibu wanakojibu unakojibu inakojibu linakojibu yanakojibu kinakojibu vinakojibu inakojibu zinakojibu unakojibu kunakojibu panakojibu munakojibu
c16 ninapojibu
napojibu
tunapojibu unapojibu mnapojibu anapojibu wanapojibu unapojibu inapojibu linapojibu yanapojibu kinapojibu vinapojibu inapojibu zinapojibu unapojibu kunapojibu panapojibu munapojibu
c17 ninamojibu
namojibu
tunamojibu unamojibu mnamojibu anamojibu wanamojibu unamojibu inamojibu linamojibu yanamojibu kinamojibu vinamojibu inamojibu zinamojibu unamojibu kunamojibu panamojibu munamojibu
Future
1s/2s/3s/c1 nitakayejibu tutakayejibu utakayejibu mtakayejibu atakayejibu watakayejibu utakayejibu itakayejibu litakayejibu yatakayejibu kitakayejibu vitakayejibu itakayejibu zitakayejibu utakayejibu kutakayejibu patakayejibu mutakayejibu
*p/2/3/11/14 nitakaojibu tutakaojibu utakaojibu mtakaojibu atakaojibu watakaojibu utakaojibu itakaojibu litakaojibu yatakaojibu kitakaojibu vitakaojibu itakaojibu zitakaojibu utakaojibu kutakaojibu patakaojibu mutakaojibu
c4/c6/c9 nitakayojibu tutakayojibu utakayojibu mtakayojibu atakayojibu watakayojibu utakayojibu itakayojibu litakayojibu yatakayojibu kitakayojibu vitakayojibu itakayojibu zitakayojibu utakayojibu kutakayojibu patakayojibu mutakayojibu
c5 nitakalojibu tutakalojibu utakalojibu mtakalojibu atakalojibu watakalojibu utakalojibu itakalojibu litakalojibu yatakalojibu kitakalojibu vitakalojibu itakalojibu zitakalojibu utakalojibu kutakalojibu patakalojibu mutakalojibu
c7 nitakachojibu tutakachojibu utakachojibu mtakachojibu atakachojibu watakachojibu utakachojibu itakachojibu litakachojibu yatakachojibu kitakachojibu vitakachojibu itakachojibu zitakachojibu utakachojibu kutakachojibu patakachojibu mutakachojibu
c8 nitakavyojibu tutakavyojibu utakavyojibu mtakavyojibu atakavyojibu watakavyojibu utakavyojibu itakavyojibu litakavyojibu yatakavyojibu kitakavyojibu vitakavyojibu itakavyojibu zitakavyojibu utakavyojibu kutakavyojibu patakavyojibu mutakavyojibu
c10 nitakazojibu tutakazojibu utakazojibu mtakazojibu atakazojibu watakazojibu utakazojibu itakazojibu litakazojibu yatakazojibu kitakazojibu vitakazojibu itakazojibu zitakazojibu utakazojibu kutakazojibu patakazojibu mutakazojibu
c15 nitakakojibu tutakakojibu utakakojibu mtakakojibu atakakojibu watakakojibu utakakojibu itakakojibu litakakojibu yatakakojibu kitakakojibu vitakakojibu itakakojibu zitakakojibu utakakojibu kutakakojibu patakakojibu mutakakojibu
c16 nitakapojibu tutakapojibu utakapojibu mtakapojibu atakapojibu watakapojibu utakapojibu itakapojibu litakapojibu yatakapojibu kitakapojibu vitakapojibu itakapojibu zitakapojibu utakapojibu kutakapojibu patakapojibu mutakapojibu
c17 nitakamojibu tutakamojibu utakamojibu mtakamojibu atakamojibu watakamojibu utakamojibu itakamojibu litakamojibu yatakamojibu kitakamojibu vitakamojibu itakamojibu zitakamojibu utakamojibu kutakamojibu patakamojibu mutakamojibu
General positive
1s/2s/3s/c1 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
*p/2/3/11/14 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c4/c6/c9 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c5 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c7 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c8 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c10 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c15 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c16 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
c17 nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
General negative
1s/2s/3s/c1 nisiyejibu tusiyejibu usiyejibu msiyejibu asiyejibu wasiyejibu usiyejibu isiyejibu lisiyejibu yasiyejibu kisiyejibu visiyejibu isiyejibu zisiyejibu usiyejibu kusiyejibu pasiyejibu musiyejibu
*p/2/3/11/14 nisiojibu tusiojibu usiojibu msiojibu asiojibu wasiojibu usiojibu isiojibu lisiojibu yasiojibu kisiojibu visiojibu isiojibu zisiojibu usiojibu kusiojibu pasiojibu musiojibu
c4/c6/c9 nisiyojibu tusiyojibu usiyojibu msiyojibu asiyojibu wasiyojibu usiyojibu isiyojibu lisiyojibu yasiyojibu kisiyojibu visiyojibu isiyojibu zisiyojibu usiyojibu kusiyojibu pasiyojibu musiyojibu
c5 nisilojibu tusilojibu usilojibu msilojibu asilojibu wasilojibu usilojibu isilojibu lisilojibu yasilojibu kisilojibu visilojibu isilojibu zisilojibu usilojibu kusilojibu pasilojibu musilojibu
c7 nisichojibu tusichojibu usichojibu msichojibu asichojibu wasichojibu usichojibu isichojibu lisichojibu yasichojibu kisichojibu visichojibu isichojibu zisichojibu usichojibu kusichojibu pasichojibu musichojibu
c8 nisivyojibu tusivyojibu usivyojibu msivyojibu asivyojibu wasivyojibu usivyojibu isivyojibu lisivyojibu yasivyojibu kisivyojibu visivyojibu isivyojibu zisivyojibu usivyojibu kusivyojibu pasivyojibu musivyojibu
c10 nisizojibu tusizojibu usizojibu msizojibu asizojibu wasizojibu usizojibu isizojibu lisizojibu yasizojibu kisizojibu visizojibu isizojibu zisizojibu usizojibu kusizojibu pasizojibu musizojibu
c15 nisikojibu tusikojibu usikojibu msikojibu asikojibu wasikojibu usikojibu isikojibu lisikojibu yasikojibu kisikojibu visikojibu isikojibu zisikojibu usikojibu kusikojibu pasikojibu musikojibu
c16 nisipojibu tusipojibu usipojibu msipojibu asipojibu wasipojibu usipojibu isipojibu lisipojibu yasipojibu kisipojibu visipojibu isipojibu zisipojibu usipojibu kusipojibu pasipojibu musipojibu
c17 nisimojibu tusimojibu usimojibu msimojibu asimojibu wasimojibu usimojibu isimojibu lisimojibu yasimojibu kisimojibu visimojibu isimojibu zisimojibu usimojibu kusimojibu pasimojibu musimojibu
Forms with object concords
Infinitives Habituals
1s kunijibu hunijibu
2s/2p/15/17 kukujibu
kukujibuni
hukujibu
hukujibuni
3s kumjibu humjibu
1p kutujibu hutujibu
2p/3p/c2 kuwajibu
kuwajibuni
huwajibu
huwajibuni
Reflexive kujijibu hujijibu
c3/c11/c14 kuujibu huujibu
c4/c9 kuijibu huijibu
c5 kulijibu hulijibu
c6 kuyajibu huyajibu
c7 kukijibu hukijibu
c8 kuvijibu huvijibu
c10 kuzijibu huzijibu
c16 kupajibu hupajibu
c18 kumujibu humujibu
Positive past
1s nilinijibu
nalinijibu
tulinijibu
twalinijibu
ulinijibu
walinijibu
mlinijibu
mwalinijibu
alinijibu walinijibu ulinijibu ilinijibu lilinijibu yalinijibu kilinijibu vilinijibu ilinijibu zilinijibu ulinijibu kulinijibu palinijibu mulinijibu
2s/2p/15/17 nilikujibu
nilikujibuni
nalikujibu
nalikujibuni
tulikujibu
tulikujibuni
twalikujibu
twalikujibuni
ulikujibu
ulikujibuni
walikujibu
walikujibuni
mlikujibu
mlikujibuni
mwalikujibu
mwalikujibuni
alikujibu
alikujibuni
walikujibu
walikujibuni
ulikujibu
ulikujibuni
ilikujibu
ilikujibuni
lilikujibu
lilikujibuni
yalikujibu
yalikujibuni
kilikujibu
kilikujibuni
vilikujibu
vilikujibuni
ilikujibu
ilikujibuni
zilikujibu
zilikujibuni
ulikujibu
ulikujibuni
kulikujibu
kulikujibuni
palikujibu
palikujibuni
mulikujibu
mulikujibuni
3s nilimjibu
nalimjibu
tulimjibu
twalimjibu
ulimjibu
walimjibu
mlimjibu
mwalimjibu
alimjibu walimjibu ulimjibu ilimjibu lilimjibu yalimjibu kilimjibu vilimjibu ilimjibu zilimjibu ulimjibu kulimjibu palimjibu mulimjibu
1p nilitujibu
nalitujibu
tulitujibu
twalitujibu
ulitujibu
walitujibu
mlitujibu
mwalitujibu
alitujibu walitujibu ulitujibu ilitujibu lilitujibu yalitujibu kilitujibu vilitujibu ilitujibu zilitujibu ulitujibu kulitujibu palitujibu mulitujibu
2p/3p/c2 niliwajibu
niliwajibuni
naliwajibu
naliwajibuni
tuliwajibu
tuliwajibuni
twaliwajibu
twaliwajibuni
uliwajibu
uliwajibuni
waliwajibu
waliwajibuni
mliwajibu
mliwajibuni
mwaliwajibu
mwaliwajibuni
aliwajibu
aliwajibuni
waliwajibu
waliwajibuni
uliwajibu
uliwajibuni
iliwajibu
iliwajibuni
liliwajibu
liliwajibuni
yaliwajibu
yaliwajibuni
kiliwajibu
kiliwajibuni
viliwajibu
viliwajibuni
iliwajibu
iliwajibuni
ziliwajibu
ziliwajibuni
uliwajibu
uliwajibuni
kuliwajibu
kuliwajibuni
paliwajibu
paliwajibuni
muliwajibu
muliwajibuni
Reflexive nilijijibu
nalijijibu
tulijijibu
twalijijibu
ulijijibu
walijijibu
mlijijibu
mwalijijibu
alijijibu walijijibu ulijijibu ilijijibu lilijijibu yalijijibu kilijijibu vilijijibu ilijijibu zilijijibu ulijijibu kulijijibu palijijibu mulijijibu
c3/c11/c14 niliujibu
naliujibu
tuliujibu
twaliujibu
uliujibu
waliujibu
mliujibu
mwaliujibu
aliujibu waliujibu uliujibu iliujibu liliujibu yaliujibu kiliujibu viliujibu iliujibu ziliujibu uliujibu kuliujibu paliujibu muliujibu
c4/c9 niliijibu
naliijibu
tuliijibu
twaliijibu
uliijibu
waliijibu
mliijibu
mwaliijibu
aliijibu waliijibu uliijibu iliijibu liliijibu yaliijibu kiliijibu viliijibu iliijibu ziliijibu uliijibu kuliijibu paliijibu muliijibu
c5 nililijibu
nalilijibu
tulilijibu
twalilijibu
ulilijibu
walilijibu
mlilijibu
mwalilijibu
alilijibu walilijibu ulilijibu ililijibu lililijibu yalilijibu kililijibu vililijibu ililijibu zililijibu ulilijibu kulilijibu palilijibu mulilijibu
c6 niliyajibu
naliyajibu
tuliyajibu
twaliyajibu
uliyajibu
waliyajibu
mliyajibu
mwaliyajibu
aliyajibu waliyajibu uliyajibu iliyajibu liliyajibu yaliyajibu kiliyajibu viliyajibu iliyajibu ziliyajibu uliyajibu kuliyajibu paliyajibu muliyajibu
c7 nilikijibu
nalikijibu
tulikijibu
twalikijibu
ulikijibu
walikijibu
mlikijibu
mwalikijibu
alikijibu walikijibu ulikijibu ilikijibu lilikijibu yalikijibu kilikijibu vilikijibu ilikijibu zilikijibu ulikijibu kulikijibu palikijibu mulikijibu
c8 nilivijibu
nalivijibu
tulivijibu
twalivijibu
ulivijibu
walivijibu
mlivijibu
mwalivijibu
alivijibu walivijibu ulivijibu ilivijibu lilivijibu yalivijibu kilivijibu vilivijibu ilivijibu zilivijibu ulivijibu kulivijibu palivijibu mulivijibu
c10 nilizijibu
nalizijibu
tulizijibu
twalizijibu
ulizijibu
walizijibu
mlizijibu
mwalizijibu
alizijibu walizijibu ulizijibu ilizijibu lilizijibu yalizijibu kilizijibu vilizijibu ilizijibu zilizijibu ulizijibu kulizijibu palizijibu mulizijibu
c16 nilipajibu
nalipajibu
tulipajibu
twalipajibu
ulipajibu
walipajibu
mlipajibu
mwalipajibu
alipajibu walipajibu ulipajibu ilipajibu lilipajibu yalipajibu kilipajibu vilipajibu ilipajibu zilipajibu ulipajibu kulipajibu palipajibu mulipajibu
c18 nilimujibu
nalimujibu
tulimujibu
twalimujibu
ulimujibu
walimujibu
mlimujibu
mwalimujibu
alimujibu walimujibu ulimujibu ilimujibu lilimujibu yalimujibu kilimujibu vilimujibu ilimujibu zilimujibu ulimujibu kulimujibu palimujibu mulimujibu
Negative past
1s sikunijibu hatukunijibu hukunijibu hamkunijibu hakunijibu hawakunijibu haukunijibu haikunijibu halikunijibu hayakunijibu hakikunijibu havikunijibu haikunijibu hazikunijibu haukunijibu hakukunijibu hapakunijibu hamukunijibu
2s/2p/15/17 sikukujibu
sikukujibuni
hatukukujibu
hatukukujibuni
hukukujibu
hukukujibuni
hamkukujibu
hamkukujibuni
hakukujibu
hakukujibuni
hawakukujibu
hawakukujibuni
haukukujibu
haukukujibuni
haikukujibu
haikukujibuni
halikukujibu
halikukujibuni
hayakukujibu
hayakukujibuni
hakikukujibu
hakikukujibuni
havikukujibu
havikukujibuni
haikukujibu
haikukujibuni
hazikukujibu
hazikukujibuni
haukukujibu
haukukujibuni
hakukukujibu
hakukukujibuni
hapakukujibu
hapakukujibuni
hamukukujibu
hamukukujibuni
3s sikumjibu hatukumjibu hukumjibu hamkumjibu hakumjibu hawakumjibu haukumjibu haikumjibu halikumjibu hayakumjibu hakikumjibu havikumjibu haikumjibu hazikumjibu haukumjibu hakukumjibu hapakumjibu hamukumjibu
1p sikutujibu hatukutujibu hukutujibu hamkutujibu hakutujibu hawakutujibu haukutujibu haikutujibu halikutujibu hayakutujibu hakikutujibu havikutujibu haikutujibu hazikutujibu haukutujibu hakukutujibu hapakutujibu hamukutujibu
2p/3p/c2 sikuwajibu
sikuwajibuni
hatukuwajibu
hatukuwajibuni
hukuwajibu
hukuwajibuni
hamkuwajibu
hamkuwajibuni
hakuwajibu
hakuwajibuni
hawakuwajibu
hawakuwajibuni
haukuwajibu
haukuwajibuni
haikuwajibu
haikuwajibuni
halikuwajibu
halikuwajibuni
hayakuwajibu
hayakuwajibuni
hakikuwajibu
hakikuwajibuni
havikuwajibu
havikuwajibuni
haikuwajibu
haikuwajibuni
hazikuwajibu
hazikuwajibuni
haukuwajibu
haukuwajibuni
hakukuwajibu
hakukuwajibuni
hapakuwajibu
hapakuwajibuni
hamukuwajibu
hamukuwajibuni
Reflexive sikujijibu hatukujijibu hukujijibu hamkujijibu hakujijibu hawakujijibu haukujijibu haikujijibu halikujijibu hayakujijibu hakikujijibu havikujijibu haikujijibu hazikujijibu haukujijibu hakukujijibu hapakujijibu hamukujijibu
c3/c11/c14 sikuujibu hatukuujibu hukuujibu hamkuujibu hakuujibu hawakuujibu haukuujibu haikuujibu halikuujibu hayakuujibu hakikuujibu havikuujibu haikuujibu hazikuujibu haukuujibu hakukuujibu hapakuujibu hamukuujibu
c4/c9 sikuijibu hatukuijibu hukuijibu hamkuijibu hakuijibu hawakuijibu haukuijibu haikuijibu halikuijibu hayakuijibu hakikuijibu havikuijibu haikuijibu hazikuijibu haukuijibu hakukuijibu hapakuijibu hamukuijibu
c5 sikulijibu hatukulijibu hukulijibu hamkulijibu hakulijibu hawakulijibu haukulijibu haikulijibu halikulijibu hayakulijibu hakikulijibu havikulijibu haikulijibu hazikulijibu haukulijibu hakukulijibu hapakulijibu hamukulijibu
c6 sikuyajibu hatukuyajibu hukuyajibu hamkuyajibu hakuyajibu hawakuyajibu haukuyajibu haikuyajibu halikuyajibu hayakuyajibu hakikuyajibu havikuyajibu haikuyajibu hazikuyajibu haukuyajibu hakukuyajibu hapakuyajibu hamukuyajibu
c7 sikukijibu hatukukijibu hukukijibu hamkukijibu hakukijibu hawakukijibu haukukijibu haikukijibu halikukijibu hayakukijibu hakikukijibu havikukijibu haikukijibu hazikukijibu haukukijibu hakukukijibu hapakukijibu hamukukijibu
c8 sikuvijibu hatukuvijibu hukuvijibu hamkuvijibu hakuvijibu hawakuvijibu haukuvijibu haikuvijibu halikuvijibu hayakuvijibu hakikuvijibu havikuvijibu haikuvijibu hazikuvijibu haukuvijibu hakukuvijibu hapakuvijibu hamukuvijibu
c10 sikuzijibu hatukuzijibu hukuzijibu hamkuzijibu hakuzijibu hawakuzijibu haukuzijibu haikuzijibu halikuzijibu hayakuzijibu hakikuzijibu havikuzijibu haikuzijibu hazikuzijibu haukuzijibu hakukuzijibu hapakuzijibu hamukuzijibu
c16 sikupajibu hatukupajibu hukupajibu hamkupajibu hakupajibu hawakupajibu haukupajibu haikupajibu halikupajibu hayakupajibu hakikupajibu havikupajibu haikupajibu hazikupajibu haukupajibu hakukupajibu hapakupajibu hamukupajibu
c18 sikumujibu hatukumujibu hukumujibu hamkumujibu hakumujibu hawakumujibu haukumujibu haikumujibu halikumujibu hayakumujibu hakikumujibu havikumujibu haikumujibu hazikumujibu haukumujibu hakukumujibu hapakumujibu hamukumujibu
Positive present
1s ninanijibu
nanijibu
tunanijibu unanijibu mnanijibu ananijibu wananijibu unanijibu inanijibu linanijibu yananijibu kinanijibu vinanijibu inanijibu zinanijibu unanijibu kunanijibu pananijibu munanijibu
2s/2p/15/17 ninakujibu
ninakujibuni
nakujibu
nakujibuni
tunakujibu
tunakujibuni
unakujibu
unakujibuni
mnakujibu
mnakujibuni
anakujibu
anakujibuni
wanakujibu
wanakujibuni
unakujibu
unakujibuni
inakujibu
inakujibuni
linakujibu
linakujibuni
yanakujibu
yanakujibuni
kinakujibu
kinakujibuni
vinakujibu
vinakujibuni
inakujibu
inakujibuni
zinakujibu
zinakujibuni
unakujibu
unakujibuni
kunakujibu
kunakujibuni
panakujibu
panakujibuni
munakujibu
munakujibuni
3s ninamjibu
namjibu
tunamjibu unamjibu mnamjibu anamjibu wanamjibu unamjibu inamjibu linamjibu yanamjibu kinamjibu vinamjibu inamjibu zinamjibu unamjibu kunamjibu panamjibu munamjibu
1p ninatujibu
natujibu
tunatujibu unatujibu mnatujibu anatujibu wanatujibu unatujibu inatujibu linatujibu yanatujibu kinatujibu vinatujibu inatujibu zinatujibu unatujibu kunatujibu panatujibu munatujibu
2p/3p/c2 ninawajibu
ninawajibuni
nawajibu
nawajibuni
tunawajibu
tunawajibuni
unawajibu
unawajibuni
mnawajibu
mnawajibuni
anawajibu
anawajibuni
wanawajibu
wanawajibuni
unawajibu
unawajibuni
inawajibu
inawajibuni
linawajibu
linawajibuni
yanawajibu
yanawajibuni
kinawajibu
kinawajibuni
vinawajibu
vinawajibuni
inawajibu
inawajibuni
zinawajibu
zinawajibuni
unawajibu
unawajibuni
kunawajibu
kunawajibuni
panawajibu
panawajibuni
munawajibu
munawajibuni
Reflexive ninajijibu
najijibu
tunajijibu unajijibu mnajijibu anajijibu wanajijibu unajijibu inajijibu linajijibu yanajijibu kinajijibu vinajijibu inajijibu zinajijibu unajijibu kunajijibu panajijibu munajijibu
c3/c11/c14 ninaujibu
naujibu
tunaujibu unaujibu mnaujibu anaujibu wanaujibu unaujibu inaujibu linaujibu yanaujibu kinaujibu vinaujibu inaujibu zinaujibu unaujibu kunaujibu panaujibu munaujibu
c4/c9 ninaijibu
naijibu
tunaijibu unaijibu mnaijibu anaijibu wanaijibu unaijibu inaijibu linaijibu yanaijibu kinaijibu vinaijibu inaijibu zinaijibu unaijibu kunaijibu panaijibu munaijibu
c5 ninalijibu
nalijibu
tunalijibu unalijibu mnalijibu analijibu wanalijibu unalijibu inalijibu linalijibu yanalijibu kinalijibu vinalijibu inalijibu zinalijibu unalijibu kunalijibu panalijibu munalijibu
c6 ninayajibu
nayajibu
tunayajibu unayajibu mnayajibu anayajibu wanayajibu unayajibu inayajibu linayajibu yanayajibu kinayajibu vinayajibu inayajibu zinayajibu unayajibu kunayajibu panayajibu munayajibu
c7 ninakijibu
nakijibu
tunakijibu unakijibu mnakijibu anakijibu wanakijibu unakijibu inakijibu linakijibu yanakijibu kinakijibu vinakijibu inakijibu zinakijibu unakijibu kunakijibu panakijibu munakijibu
c8 ninavijibu
navijibu
tunavijibu unavijibu mnavijibu anavijibu wanavijibu unavijibu inavijibu linavijibu yanavijibu kinavijibu vinavijibu inavijibu zinavijibu unavijibu kunavijibu panavijibu munavijibu
c10 ninazijibu
nazijibu
tunazijibu unazijibu mnazijibu anazijibu wanazijibu unazijibu inazijibu linazijibu yanazijibu kinazijibu vinazijibu inazijibu zinazijibu unazijibu kunazijibu panazijibu munazijibu
c16 ninapajibu
napajibu
tunapajibu unapajibu mnapajibu anapajibu wanapajibu unapajibu inapajibu linapajibu yanapajibu kinapajibu vinapajibu inapajibu zinapajibu unapajibu kunapajibu panapajibu munapajibu
c18 ninamujibu
namujibu
tunamujibu unamujibu mnamujibu anamujibu wanamujibu unamujibu inamujibu linamujibu yanamujibu kinamujibu vinamujibu inamujibu zinamujibu unamujibu kunamujibu panamujibu munamujibu
Negative present
1s sinijibu hatunijibu hunijibu hamnijibu hanijibu hawanijibu haunijibu hainijibu halinijibu hayanijibu hakinijibu havinijibu hainijibu hazinijibu haunijibu hakunijibu hapanijibu hamunijibu
2s/2p/15/17 sikujibu
sikujibuni
hatukujibu
hatukujibuni
hukujibu
hukujibuni
hamkujibu
hamkujibuni
hakujibu
hakujibuni
hawakujibu
hawakujibuni
haukujibu
haukujibuni
haikujibu
haikujibuni
halikujibu
halikujibuni
hayakujibu
hayakujibuni
hakikujibu
hakikujibuni
havikujibu
havikujibuni
haikujibu
haikujibuni
hazikujibu
hazikujibuni
haukujibu
haukujibuni
hakukujibu
hakukujibuni
hapakujibu
hapakujibuni
hamukujibu
hamukujibuni
3s simjibu hatumjibu humjibu hammjibu hamjibu hawamjibu haumjibu haimjibu halimjibu hayamjibu hakimjibu havimjibu haimjibu hazimjibu haumjibu hakumjibu hapamjibu hamumjibu
1p situjibu hatutujibu hutujibu hamtujibu hatujibu hawatujibu hautujibu haitujibu halitujibu hayatujibu hakitujibu havitujibu haitujibu hazitujibu hautujibu hakutujibu hapatujibu hamutujibu
2p/3p/c2 siwajibu
siwajibuni
hatuwajibu
hatuwajibuni
huwajibu
huwajibuni
hamwajibu
hamwajibuni
hawajibu
hawajibuni
hawawajibu
hawawajibuni
hauwajibu
hauwajibuni
haiwajibu
haiwajibuni
haliwajibu
haliwajibuni
hayawajibu
hayawajibuni
hakiwajibu
hakiwajibuni
haviwajibu
haviwajibuni
haiwajibu
haiwajibuni
haziwajibu
haziwajibuni
hauwajibu
hauwajibuni
hakuwajibu
hakuwajibuni
hapawajibu
hapawajibuni
hamuwajibu
hamuwajibuni
Reflexive sijijibu hatujijibu hujijibu hamjijibu hajijibu hawajijibu haujijibu haijijibu halijijibu hayajijibu hakijijibu havijijibu haijijibu hazijijibu haujijibu hakujijibu hapajijibu hamujijibu
c3/c11/c14 siujibu hatuujibu huujibu hamujibu haujibu hawaujibu hauujibu haiujibu haliujibu hayaujibu hakiujibu haviujibu haiujibu haziujibu hauujibu hakuujibu hapaujibu hamuujibu
c4/c9 siijibu hatuijibu huijibu hamijibu haijibu hawaijibu hauijibu haiijibu haliijibu hayaijibu hakiijibu haviijibu haiijibu haziijibu hauijibu hakuijibu hapaijibu hamuijibu
c5 silijibu hatulijibu hulijibu hamlijibu halijibu hawalijibu haulijibu hailijibu halilijibu hayalijibu hakilijibu havilijibu hailijibu hazilijibu haulijibu hakulijibu hapalijibu hamulijibu
c6 siyajibu hatuyajibu huyajibu hamyajibu hayajibu hawayajibu hauyajibu haiyajibu haliyajibu hayayajibu hakiyajibu haviyajibu haiyajibu haziyajibu hauyajibu hakuyajibu hapayajibu hamuyajibu
c7 sikijibu hatukijibu hukijibu hamkijibu hakijibu hawakijibu haukijibu haikijibu halikijibu hayakijibu hakikijibu havikijibu haikijibu hazikijibu haukijibu hakukijibu hapakijibu hamukijibu
c8 sivijibu hatuvijibu huvijibu hamvijibu havijibu hawavijibu hauvijibu haivijibu halivijibu hayavijibu hakivijibu havivijibu haivijibu hazivijibu hauvijibu hakuvijibu hapavijibu hamuvijibu
c10 sizijibu hatuzijibu huzijibu hamzijibu hazijibu hawazijibu hauzijibu haizijibu halizijibu hayazijibu hakizijibu havizijibu haizijibu hazizijibu hauzijibu hakuzijibu hapazijibu hamuzijibu
c16 sipajibu hatupajibu hupajibu hampajibu hapajibu hawapajibu haupajibu haipajibu halipajibu hayapajibu hakipajibu havipajibu haipajibu hazipajibu haupajibu hakupajibu hapapajibu hamupajibu
c18 simujibu hatumujibu humujibu hammujibu hamujibu hawamujibu haumujibu haimujibu halimujibu hayamujibu hakimujibu havimujibu haimujibu hazimujibu haumujibu hakumujibu hapamujibu hamumujibu
Positive future
1s nitanijibu tutanijibu utanijibu mtanijibu atanijibu watanijibu utanijibu itanijibu litanijibu yatanijibu kitanijibu vitanijibu itanijibu zitanijibu utanijibu kutanijibu patanijibu mutanijibu
2s/2p/15/17 nitakujibu
nitakujibuni
tutakujibu
tutakujibuni
utakujibu
utakujibuni
mtakujibu
mtakujibuni
atakujibu
atakujibuni
watakujibu
watakujibuni
utakujibu
utakujibuni
itakujibu
itakujibuni
litakujibu
litakujibuni
yatakujibu
yatakujibuni
kitakujibu
kitakujibuni
vitakujibu
vitakujibuni
itakujibu
itakujibuni
zitakujibu
zitakujibuni
utakujibu
utakujibuni
kutakujibu
kutakujibuni
patakujibu
patakujibuni
mutakujibu
mutakujibuni
3s nitamjibu tutamjibu utamjibu mtamjibu atamjibu watamjibu utamjibu itamjibu litamjibu yatamjibu kitamjibu vitamjibu itamjibu zitamjibu utamjibu kutamjibu patamjibu mutamjibu
1p nitatujibu tutatujibu utatujibu mtatujibu atatujibu watatujibu utatujibu itatujibu litatujibu yatatujibu kitatujibu vitatujibu itatujibu zitatujibu utatujibu kutatujibu patatujibu mutatujibu
2p/3p/c2 nitawajibu
nitawajibuni
tutawajibu
tutawajibuni
utawajibu
utawajibuni
mtawajibu
mtawajibuni
atawajibu
atawajibuni
watawajibu
watawajibuni
utawajibu
utawajibuni
itawajibu
itawajibuni
litawajibu
litawajibuni
yatawajibu
yatawajibuni
kitawajibu
kitawajibuni
vitawajibu
vitawajibuni
itawajibu
itawajibuni
zitawajibu
zitawajibuni
utawajibu
utawajibuni
kutawajibu
kutawajibuni
patawajibu
patawajibuni
mutawajibu
mutawajibuni
Reflexive nitajijibu tutajijibu utajijibu mtajijibu atajijibu watajijibu utajijibu itajijibu litajijibu yatajijibu kitajijibu vitajijibu itajijibu zitajijibu utajijibu kutajijibu patajijibu mutajijibu
c3/c11/c14 nitaujibu tutaujibu utaujibu mtaujibu ataujibu wataujibu utaujibu itaujibu litaujibu yataujibu kitaujibu vitaujibu itaujibu zitaujibu utaujibu kutaujibu pataujibu mutaujibu
c4/c9 nitaijibu tutaijibu utaijibu mtaijibu ataijibu wataijibu utaijibu itaijibu litaijibu yataijibu kitaijibu vitaijibu itaijibu zitaijibu utaijibu kutaijibu pataijibu mutaijibu
c5 nitalijibu tutalijibu utalijibu mtalijibu atalijibu watalijibu utalijibu italijibu litalijibu yatalijibu kitalijibu vitalijibu italijibu zitalijibu utalijibu kutalijibu patalijibu mutalijibu
c6 nitayajibu tutayajibu utayajibu mtayajibu atayajibu watayajibu utayajibu itayajibu litayajibu yatayajibu kitayajibu vitayajibu itayajibu zitayajibu utayajibu kutayajibu patayajibu mutayajibu
c7 nitakijibu tutakijibu utakijibu mtakijibu atakijibu watakijibu utakijibu itakijibu litakijibu yatakijibu kitakijibu vitakijibu itakijibu zitakijibu utakijibu kutakijibu patakijibu mutakijibu
c8 nitavijibu tutavijibu utavijibu mtavijibu atavijibu watavijibu utavijibu itavijibu litavijibu yatavijibu kitavijibu vitavijibu itavijibu zitavijibu utavijibu kutavijibu patavijibu mutavijibu
c10 nitazijibu tutazijibu utazijibu mtazijibu atazijibu watazijibu utazijibu itazijibu litazijibu yatazijibu kitazijibu vitazijibu itazijibu zitazijibu utazijibu kutazijibu patazijibu mutazijibu
c16 nitapajibu tutapajibu utapajibu mtapajibu atapajibu watapajibu utapajibu itapajibu litapajibu yatapajibu kitapajibu vitapajibu itapajibu zitapajibu utapajibu kutapajibu patapajibu mutapajibu
c18 nitamujibu tutamujibu utamujibu mtamujibu atamujibu watamujibu utamujibu itamujibu litamujibu yatamujibu kitamujibu vitamujibu itamujibu zitamujibu utamujibu kutamujibu patamujibu mutamujibu
Negative future
1s sitanijibu hatutanijibu hutanijibu hamtanijibu hatanijibu hawatanijibu hautanijibu haitanijibu halitanijibu hayatanijibu hakitanijibu havitanijibu haitanijibu hazitanijibu hautanijibu hakutanijibu hapatanijibu hamutanijibu
2s/2p/15/17 sitakujibu
sitakujibuni
hatutakujibu
hatutakujibuni
hutakujibu
hutakujibuni
hamtakujibu
hamtakujibuni
hatakujibu
hatakujibuni
hawatakujibu
hawatakujibuni
hautakujibu
hautakujibuni
haitakujibu
haitakujibuni
halitakujibu
halitakujibuni
hayatakujibu
hayatakujibuni
hakitakujibu
hakitakujibuni
havitakujibu
havitakujibuni
haitakujibu
haitakujibuni
hazitakujibu
hazitakujibuni
hautakujibu
hautakujibuni
hakutakujibu
hakutakujibuni
hapatakujibu
hapatakujibuni
hamutakujibu
hamutakujibuni
3s sitamjibu hatutamjibu hutamjibu hamtamjibu hatamjibu hawatamjibu hautamjibu haitamjibu halitamjibu hayatamjibu hakitamjibu havitamjibu haitamjibu hazitamjibu hautamjibu hakutamjibu hapatamjibu hamutamjibu
1p sitatujibu hatutatujibu hutatujibu hamtatujibu hatatujibu hawatatujibu hautatujibu haitatujibu halitatujibu hayatatujibu hakitatujibu havitatujibu haitatujibu hazitatujibu hautatujibu hakutatujibu hapatatujibu hamutatujibu
2p/3p/c2 sitawajibu
sitawajibuni
hatutawajibu
hatutawajibuni
hutawajibu
hutawajibuni
hamtawajibu
hamtawajibuni
hatawajibu
hatawajibuni
hawatawajibu
hawatawajibuni
hautawajibu
hautawajibuni
haitawajibu
haitawajibuni
halitawajibu
halitawajibuni
hayatawajibu
hayatawajibuni
hakitawajibu
hakitawajibuni
havitawajibu
havitawajibuni
haitawajibu
haitawajibuni
hazitawajibu
hazitawajibuni
hautawajibu
hautawajibuni
hakutawajibu
hakutawajibuni
hapatawajibu
hapatawajibuni
hamutawajibu
hamutawajibuni
Reflexive sitajijibu hatutajijibu hutajijibu hamtajijibu hatajijibu hawatajijibu hautajijibu haitajijibu halitajijibu hayatajijibu hakitajijibu havitajijibu haitajijibu hazitajijibu hautajijibu hakutajijibu hapatajijibu hamutajijibu
c3/c11/c14 sitaujibu hatutaujibu hutaujibu hamtaujibu hataujibu hawataujibu hautaujibu haitaujibu halitaujibu hayataujibu hakitaujibu havitaujibu haitaujibu hazitaujibu hautaujibu hakutaujibu hapataujibu hamutaujibu
c4/c9 sitaijibu hatutaijibu hutaijibu hamtaijibu hataijibu hawataijibu hautaijibu haitaijibu halitaijibu hayataijibu hakitaijibu havitaijibu haitaijibu hazitaijibu hautaijibu hakutaijibu hapataijibu hamutaijibu
c5 sitalijibu hatutalijibu hutalijibu hamtalijibu hatalijibu hawatalijibu hautalijibu haitalijibu halitalijibu hayatalijibu hakitalijibu havitalijibu haitalijibu hazitalijibu hautalijibu hakutalijibu hapatalijibu hamutalijibu
c6 sitayajibu hatutayajibu hutayajibu hamtayajibu hatayajibu hawatayajibu hautayajibu haitayajibu halitayajibu hayatayajibu hakitayajibu havitayajibu haitayajibu hazitayajibu hautayajibu hakutayajibu hapatayajibu hamutayajibu
c7 sitakijibu hatutakijibu hutakijibu hamtakijibu hatakijibu hawatakijibu hautakijibu haitakijibu halitakijibu hayatakijibu hakitakijibu havitakijibu haitakijibu hazitakijibu hautakijibu hakutakijibu hapatakijibu hamutakijibu
c8 sitavijibu hatutavijibu hutavijibu hamtavijibu hatavijibu hawatavijibu hautavijibu haitavijibu halitavijibu hayatavijibu hakitavijibu havitavijibu haitavijibu hazitavijibu hautavijibu hakutavijibu hapatavijibu hamutavijibu
c10 sitazijibu hatutazijibu hutazijibu hamtazijibu hatazijibu hawatazijibu hautazijibu haitazijibu halitazijibu hayatazijibu hakitazijibu havitazijibu haitazijibu hazitazijibu hautazijibu hakutazijibu hapatazijibu hamutazijibu
c16 sitapajibu hatutapajibu hutapajibu hamtapajibu hatapajibu hawatapajibu hautapajibu haitapajibu halitapajibu hayatapajibu hakitapajibu havitapajibu haitapajibu hazitapajibu hautapajibu hakutapajibu hapatapajibu hamutapajibu
c18 sitamujibu hatutamujibu hutamujibu hamtamujibu hatamujibu hawatamujibu hautamujibu haitamujibu halitamujibu hayatamujibu hakitamujibu havitamujibu haitamujibu hazitamujibu hautamujibu hakutamujibu hapatamujibu hamutamujibu
Positive subjunctive
1s ninijibu tunijibu unijibu mnijibu anijibu wanijibu unijibu inijibu linijibu yanijibu kinijibu vinijibu inijibu zinijibu unijibu kunijibu panijibu munijibu
2s/2p/15/17 nikujibu
nikujibuni
tukujibu
tukujibuni
ukujibu
ukujibuni
mkujibu
mkujibuni
akujibu
akujibuni
wakujibu
wakujibuni
ukujibu
ukujibuni
ikujibu
ikujibuni
likujibu
likujibuni
yakujibu
yakujibuni
kikujibu
kikujibuni
vikujibu
vikujibuni
ikujibu
ikujibuni
zikujibu
zikujibuni
ukujibu
ukujibuni
kukujibu
kukujibuni
pakujibu
pakujibuni
mukujibu
mukujibuni
3s nimjibu tumjibu umjibu mmjibu amjibu wamjibu umjibu imjibu limjibu yamjibu kimjibu vimjibu imjibu zimjibu umjibu kumjibu pamjibu mumjibu
1p nitujibu tutujibu utujibu mtujibu atujibu watujibu utujibu itujibu litujibu yatujibu kitujibu vitujibu itujibu zitujibu utujibu kutujibu patujibu mutujibu
2p/3p/c2 niwajibu
niwajibuni
tuwajibu
tuwajibuni
uwajibu
uwajibuni
mwajibu
mwajibuni
awajibu
awajibuni
wawajibu
wawajibuni
uwajibu
uwajibuni
iwajibu
iwajibuni
liwajibu
liwajibuni
yawajibu
yawajibuni
kiwajibu
kiwajibuni
viwajibu
viwajibuni
iwajibu
iwajibuni
ziwajibu
ziwajibuni
uwajibu
uwajibuni
kuwajibu
kuwajibuni
pawajibu
pawajibuni
muwajibu
muwajibuni
Reflexive nijijibu tujijibu ujijibu mjijibu ajijibu wajijibu ujijibu ijijibu lijijibu yajijibu kijijibu vijijibu ijijibu zijijibu ujijibu kujijibu pajijibu mujijibu
c3/c11/c14 niujibu tuujibu uujibu mujibu aujibu waujibu uujibu iujibu liujibu yaujibu kiujibu viujibu iujibu ziujibu uujibu kuujibu paujibu muujibu
c4/c9 niijibu tuijibu uijibu mijibu aijibu waijibu uijibu iijibu liijibu yaijibu kiijibu viijibu iijibu ziijibu uijibu kuijibu paijibu muijibu
c5 nilijibu tulijibu ulijibu mlijibu alijibu walijibu ulijibu ilijibu lilijibu yalijibu kilijibu vilijibu ilijibu zilijibu ulijibu kulijibu palijibu mulijibu
c6 niyajibu tuyajibu uyajibu myajibu ayajibu wayajibu uyajibu iyajibu liyajibu yayajibu kiyajibu viyajibu iyajibu ziyajibu uyajibu kuyajibu payajibu muyajibu
c7 nikijibu tukijibu ukijibu mkijibu akijibu wakijibu ukijibu ikijibu likijibu yakijibu kikijibu vikijibu ikijibu zikijibu ukijibu kukijibu pakijibu mukijibu
c8 nivijibu tuvijibu uvijibu mvijibu avijibu wavijibu uvijibu ivijibu livijibu yavijibu kivijibu vivijibu ivijibu zivijibu uvijibu kuvijibu pavijibu muvijibu
c10 nizijibu tuzijibu uzijibu mzijibu azijibu wazijibu uzijibu izijibu lizijibu yazijibu kizijibu vizijibu izijibu zizijibu uzijibu kuzijibu pazijibu muzijibu
c16 nipajibu tupajibu upajibu mpajibu apajibu wapajibu upajibu ipajibu lipajibu yapajibu kipajibu vipajibu ipajibu zipajibu upajibu kupajibu papajibu mupajibu
c18 nimujibu tumujibu umujibu mmujibu amujibu wamujibu umujibu imujibu limujibu yamujibu kimujibu vimujibu imujibu zimujibu umujibu kumujibu pamujibu mumujibu
Negative subjunctive
1s nisinijibu tusinijibu usinijibu msinijibu asinijibu wasinijibu usinijibu isinijibu lisinijibu yasinijibu kisinijibu visinijibu isinijibu zisinijibu usinijibu kusinijibu pasinijibu musinijibu
2s/2p/15/17 nisikujibu
nisikujibuni
tusikujibu
tusikujibuni
usikujibu
usikujibuni
msikujibu
msikujibuni
asikujibu
asikujibuni
wasikujibu
wasikujibuni
usikujibu
usikujibuni
isikujibu
isikujibuni
lisikujibu
lisikujibuni
yasikujibu
yasikujibuni
kisikujibu
kisikujibuni
visikujibu
visikujibuni
isikujibu
isikujibuni
zisikujibu
zisikujibuni
usikujibu
usikujibuni
kusikujibu
kusikujibuni
pasikujibu
pasikujibuni
musikujibu
musikujibuni
3s nisimjibu tusimjibu usimjibu msimjibu asimjibu wasimjibu usimjibu isimjibu lisimjibu yasimjibu kisimjibu visimjibu isimjibu zisimjibu usimjibu kusimjibu pasimjibu musimjibu
1p nisitujibu tusitujibu usitujibu msitujibu asitujibu wasitujibu usitujibu isitujibu lisitujibu yasitujibu kisitujibu visitujibu isitujibu zisitujibu usitujibu kusitujibu pasitujibu musitujibu
2p/3p/c2 nisiwajibu
nisiwajibuni
tusiwajibu
tusiwajibuni
usiwajibu
usiwajibuni
msiwajibu
msiwajibuni
asiwajibu
asiwajibuni
wasiwajibu
wasiwajibuni
usiwajibu
usiwajibuni
isiwajibu
isiwajibuni
lisiwajibu
lisiwajibuni
yasiwajibu
yasiwajibuni
kisiwajibu
kisiwajibuni
visiwajibu
visiwajibuni
isiwajibu
isiwajibuni
zisiwajibu
zisiwajibuni
usiwajibu
usiwajibuni
kusiwajibu
kusiwajibuni
pasiwajibu
pasiwajibuni
musiwajibu
musiwajibuni
Reflexive nisijijibu tusijijibu usijijibu msijijibu asijijibu wasijijibu usijijibu isijijibu lisijijibu yasijijibu kisijijibu visijijibu isijijibu zisijijibu usijijibu kusijijibu pasijijibu musijijibu
c3/c11/c14 nisiujibu tusiujibu usiujibu msiujibu asiujibu wasiujibu usiujibu isiujibu lisiujibu yasiujibu kisiujibu visiujibu isiujibu zisiujibu usiujibu kusiujibu pasiujibu musiujibu
c4/c9 nisiijibu tusiijibu usiijibu msiijibu asiijibu wasiijibu usiijibu isiijibu lisiijibu yasiijibu kisiijibu visiijibu isiijibu zisiijibu usiijibu kusiijibu pasiijibu musiijibu
c5 nisilijibu tusilijibu usilijibu msilijibu asilijibu wasilijibu usilijibu isilijibu lisilijibu yasilijibu kisilijibu visilijibu isilijibu zisilijibu usilijibu kusilijibu pasilijibu musilijibu
c6 nisiyajibu tusiyajibu usiyajibu msiyajibu asiyajibu wasiyajibu usiyajibu isiyajibu lisiyajibu yasiyajibu kisiyajibu visiyajibu isiyajibu zisiyajibu usiyajibu kusiyajibu pasiyajibu musiyajibu
c7 nisikijibu tusikijibu usikijibu msikijibu asikijibu wasikijibu usikijibu isikijibu lisikijibu yasikijibu kisikijibu visikijibu isikijibu zisikijibu usikijibu kusikijibu pasikijibu musikijibu
c8 nisivijibu tusivijibu usivijibu msivijibu asivijibu wasivijibu usivijibu isivijibu lisivijibu yasivijibu kisivijibu visivijibu isivijibu zisivijibu usivijibu kusivijibu pasivijibu musivijibu
c10 nisizijibu tusizijibu usizijibu msizijibu asizijibu wasizijibu usizijibu isizijibu lisizijibu yasizijibu kisizijibu visizijibu isizijibu zisizijibu usizijibu kusizijibu pasizijibu musizijibu
c16 nisipajibu tusipajibu usipajibu msipajibu asipajibu wasipajibu usipajibu isipajibu lisipajibu yasipajibu kisipajibu visipajibu isipajibu zisipajibu usipajibu kusipajibu pasipajibu musipajibu
c18 nisimujibu tusimujibu usimujibu msimujibu asimujibu wasimujibu usimujibu isimujibu lisimujibu yasimujibu kisimujibu visimujibu isimujibu zisimujibu usimujibu kusimujibu pasimujibu musimujibu
Positive present conditional
1s ningenijibu tungenijibu ungenijibu mngenijibu angenijibu wangenijibu ungenijibu ingenijibu lingenijibu yangenijibu kingenijibu vingenijibu ingenijibu zingenijibu ungenijibu kungenijibu pangenijibu mungenijibu
2s/2p/15/17 ningekujibu
ningekujibuni
tungekujibu
tungekujibuni
ungekujibu
ungekujibuni
mngekujibu
mngekujibuni
angekujibu
angekujibuni
wangekujibu
wangekujibuni
ungekujibu
ungekujibuni
ingekujibu
ingekujibuni
lingekujibu
lingekujibuni
yangekujibu
yangekujibuni
kingekujibu
kingekujibuni
vingekujibu
vingekujibuni
ingekujibu
ingekujibuni
zingekujibu
zingekujibuni
ungekujibu
ungekujibuni
kungekujibu
kungekujibuni
pangekujibu
pangekujibuni
mungekujibu
mungekujibuni
3s ningemjibu tungemjibu ungemjibu mngemjibu angemjibu wangemjibu ungemjibu ingemjibu lingemjibu yangemjibu kingemjibu vingemjibu ingemjibu zingemjibu ungemjibu kungemjibu pangemjibu mungemjibu
1p ningetujibu tungetujibu ungetujibu mngetujibu angetujibu wangetujibu ungetujibu ingetujibu lingetujibu yangetujibu kingetujibu vingetujibu ingetujibu zingetujibu ungetujibu kungetujibu pangetujibu mungetujibu
2p/3p/c2 ningewajibu
ningewajibuni
tungewajibu
tungewajibuni
ungewajibu
ungewajibuni
mngewajibu
mngewajibuni
angewajibu
angewajibuni
wangewajibu
wangewajibuni
ungewajibu
ungewajibuni
ingewajibu
ingewajibuni
lingewajibu
lingewajibuni
yangewajibu
yangewajibuni
kingewajibu
kingewajibuni
vingewajibu
vingewajibuni
ingewajibu
ingewajibuni
zingewajibu
zingewajibuni
ungewajibu
ungewajibuni
kungewajibu
kungewajibuni
pangewajibu
pangewajibuni
mungewajibu
mungewajibuni
Reflexive ningejijibu tungejijibu ungejijibu mngejijibu angejijibu wangejijibu ungejijibu ingejijibu lingejijibu yangejijibu kingejijibu vingejijibu ingejijibu zingejijibu ungejijibu kungejijibu pangejijibu mungejijibu
c3/c11/c14 ningeujibu tungeujibu ungeujibu mngeujibu angeujibu wangeujibu ungeujibu ingeujibu lingeujibu yangeujibu kingeujibu vingeujibu ingeujibu zingeujibu ungeujibu kungeujibu pangeujibu mungeujibu
c4/c9 ningeijibu tungeijibu ungeijibu mngeijibu angeijibu wangeijibu ungeijibu ingeijibu lingeijibu yangeijibu kingeijibu vingeijibu ingeijibu zingeijibu ungeijibu kungeijibu pangeijibu mungeijibu
c5 ningelijibu tungelijibu ungelijibu mngelijibu angelijibu wangelijibu ungelijibu ingelijibu lingelijibu yangelijibu kingelijibu vingelijibu ingelijibu zingelijibu ungelijibu kungelijibu pangelijibu mungelijibu
c6 ningeyajibu tungeyajibu ungeyajibu mngeyajibu angeyajibu wangeyajibu ungeyajibu ingeyajibu lingeyajibu yangeyajibu kingeyajibu vingeyajibu ingeyajibu zingeyajibu ungeyajibu kungeyajibu pangeyajibu mungeyajibu
c7 ningekijibu tungekijibu ungekijibu mngekijibu angekijibu wangekijibu ungekijibu ingekijibu lingekijibu yangekijibu kingekijibu vingekijibu ingekijibu zingekijibu ungekijibu kungekijibu pangekijibu mungekijibu
c8 ningevijibu tungevijibu ungevijibu mngevijibu angevijibu wangevijibu ungevijibu ingevijibu lingevijibu yangevijibu kingevijibu vingevijibu ingevijibu zingevijibu ungevijibu kungevijibu pangevijibu mungevijibu
c10 ningezijibu tungezijibu ungezijibu mngezijibu angezijibu wangezijibu ungezijibu ingezijibu lingezijibu yangezijibu kingezijibu vingezijibu ingezijibu zingezijibu ungezijibu kungezijibu pangezijibu mungezijibu
c16 ningepajibu tungepajibu ungepajibu mngepajibu angepajibu wangepajibu ungepajibu ingepajibu lingepajibu yangepajibu kingepajibu vingepajibu ingepajibu zingepajibu ungepajibu kungepajibu pangepajibu mungepajibu
c18 ningemujibu tungemujibu ungemujibu mngemujibu angemujibu wangemujibu ungemujibu ingemujibu lingemujibu yangemujibu kingemujibu vingemujibu ingemujibu zingemujibu ungemujibu kungemujibu pangemujibu mungemujibu
Negative present conditional
1s nisingenijibu
singenijibu
tusingenijibu
hatungenijibu
usingenijibu
hungenijibu
msingenijibu
hamngenijibu
asingenijibu
hangenijibu
wasingenijibu
hawangenijibu
usingenijibu
haungenijibu
isingenijibu
haingenijibu
lisingenijibu
halingenijibu
yasingenijibu
hayangenijibu
kisingenijibu
hakingenijibu
visingenijibu
havingenijibu
isingenijibu
haingenijibu
zisingenijibu
hazingenijibu
usingenijibu
haungenijibu
kusingenijibu
hakungenijibu
pasingenijibu
hapangenijibu
musingenijibu
hamungenijibu
2s/2p/15/17 nisingekujibu
nisingekujibuni
singekujibu
singekujibuni
tusingekujibu
tusingekujibuni
hatungekujibu
hatungekujibuni
usingekujibu
usingekujibuni
hungekujibu
hungekujibuni
msingekujibu
msingekujibuni
hamngekujibu
hamngekujibuni
asingekujibu
asingekujibuni
hangekujibu
hangekujibuni
wasingekujibu
wasingekujibuni
hawangekujibu
hawangekujibuni
usingekujibu
usingekujibuni
haungekujibu
haungekujibuni
isingekujibu
isingekujibuni
haingekujibu
haingekujibuni
lisingekujibu
lisingekujibuni
halingekujibu
halingekujibuni
yasingekujibu
yasingekujibuni
hayangekujibu
hayangekujibuni
kisingekujibu
kisingekujibuni
hakingekujibu
hakingekujibuni
visingekujibu
visingekujibuni
havingekujibu
havingekujibuni
isingekujibu
isingekujibuni
haingekujibu
haingekujibuni
zisingekujibu
zisingekujibuni
hazingekujibu
hazingekujibuni
usingekujibu
usingekujibuni
haungekujibu
haungekujibuni
kusingekujibu
kusingekujibuni
hakungekujibu
hakungekujibuni
pasingekujibu
pasingekujibuni
hapangekujibu
hapangekujibuni
musingekujibu
musingekujibuni
hamungekujibu
hamungekujibuni
3s nisingemjibu
singemjibu
tusingemjibu
hatungemjibu
usingemjibu
hungemjibu
msingemjibu
hamngemjibu
asingemjibu
hangemjibu
wasingemjibu
hawangemjibu
usingemjibu
haungemjibu
isingemjibu
haingemjibu
lisingemjibu
halingemjibu
yasingemjibu
hayangemjibu
kisingemjibu
hakingemjibu
visingemjibu
havingemjibu
isingemjibu
haingemjibu
zisingemjibu
hazingemjibu
usingemjibu
haungemjibu
kusingemjibu
hakungemjibu
pasingemjibu
hapangemjibu
musingemjibu
hamungemjibu
1p nisingetujibu
singetujibu
tusingetujibu
hatungetujibu
usingetujibu
hungetujibu
msingetujibu
hamngetujibu
asingetujibu
hangetujibu
wasingetujibu
hawangetujibu
usingetujibu
haungetujibu
isingetujibu
haingetujibu
lisingetujibu
halingetujibu
yasingetujibu
hayangetujibu
kisingetujibu
hakingetujibu
visingetujibu
havingetujibu
isingetujibu
haingetujibu
zisingetujibu
hazingetujibu
usingetujibu
haungetujibu
kusingetujibu
hakungetujibu
pasingetujibu
hapangetujibu
musingetujibu
hamungetujibu
2p/3p/c2 nisingewajibu
nisingewajibuni
singewajibu
singewajibuni
tusingewajibu
tusingewajibuni
hatungewajibu
hatungewajibuni
usingewajibu
usingewajibuni
hungewajibu
hungewajibuni
msingewajibu
msingewajibuni
hamngewajibu
hamngewajibuni
asingewajibu
asingewajibuni
hangewajibu
hangewajibuni
wasingewajibu
wasingewajibuni
hawangewajibu
hawangewajibuni
usingewajibu
usingewajibuni
haungewajibu
haungewajibuni
isingewajibu
isingewajibuni
haingewajibu
haingewajibuni
lisingewajibu
lisingewajibuni
halingewajibu
halingewajibuni
yasingewajibu
yasingewajibuni
hayangewajibu
hayangewajibuni
kisingewajibu
kisingewajibuni
hakingewajibu
hakingewajibuni
visingewajibu
visingewajibuni
havingewajibu
havingewajibuni
isingewajibu
isingewajibuni
haingewajibu
haingewajibuni
zisingewajibu
zisingewajibuni
hazingewajibu
hazingewajibuni
usingewajibu
usingewajibuni
haungewajibu
haungewajibuni
kusingewajibu
kusingewajibuni
hakungewajibu
hakungewajibuni
pasingewajibu
pasingewajibuni
hapangewajibu
hapangewajibuni
musingewajibu
musingewajibuni
hamungewajibu
hamungewajibuni
Reflexive nisingejijibu
singejijibu
tusingejijibu
hatungejijibu
usingejijibu
hungejijibu
msingejijibu
hamngejijibu
asingejijibu
hangejijibu
wasingejijibu
hawangejijibu
usingejijibu
haungejijibu
isingejijibu
haingejijibu
lisingejijibu
halingejijibu
yasingejijibu
hayangejijibu
kisingejijibu
hakingejijibu
visingejijibu
havingejijibu
isingejijibu
haingejijibu
zisingejijibu
hazingejijibu
usingejijibu
haungejijibu
kusingejijibu
hakungejijibu
pasingejijibu
hapangejijibu
musingejijibu
hamungejijibu
c3/c11/c14 nisingeujibu
singeujibu
tusingeujibu
hatungeujibu
usingeujibu
hungeujibu
msingeujibu
hamngeujibu
asingeujibu
hangeujibu
wasingeujibu
hawangeujibu
usingeujibu
haungeujibu
isingeujibu
haingeujibu
lisingeujibu
halingeujibu
yasingeujibu
hayangeujibu
kisingeujibu
hakingeujibu
visingeujibu
havingeujibu
isingeujibu
haingeujibu
zisingeujibu
hazingeujibu
usingeujibu
haungeujibu
kusingeujibu
hakungeujibu
pasingeujibu
hapangeujibu
musingeujibu
hamungeujibu
c4/c9 nisingeijibu
singeijibu
tusingeijibu
hatungeijibu
usingeijibu
hungeijibu
msingeijibu
hamngeijibu
asingeijibu
hangeijibu
wasingeijibu
hawangeijibu
usingeijibu
haungeijibu
isingeijibu
haingeijibu
lisingeijibu
halingeijibu
yasingeijibu
hayangeijibu
kisingeijibu
hakingeijibu
visingeijibu
havingeijibu
isingeijibu
haingeijibu
zisingeijibu
hazingeijibu
usingeijibu
haungeijibu
kusingeijibu
hakungeijibu
pasingeijibu
hapangeijibu
musingeijibu
hamungeijibu
c5 nisingelijibu
singelijibu
tusingelijibu
hatungelijibu
usingelijibu
hungelijibu
msingelijibu
hamngelijibu
asingelijibu
hangelijibu
wasingelijibu
hawangelijibu
usingelijibu
haungelijibu
isingelijibu
haingelijibu
lisingelijibu
halingelijibu
yasingelijibu
hayangelijibu
kisingelijibu
hakingelijibu
visingelijibu
havingelijibu
isingelijibu
haingelijibu
zisingelijibu
hazingelijibu
usingelijibu
haungelijibu
kusingelijibu
hakungelijibu
pasingelijibu
hapangelijibu
musingelijibu
hamungelijibu
c6 nisingeyajibu
singeyajibu
tusingeyajibu
hatungeyajibu
usingeyajibu
hungeyajibu
msingeyajibu
hamngeyajibu
asingeyajibu
hangeyajibu
wasingeyajibu
hawangeyajibu
usingeyajibu
haungeyajibu
isingeyajibu
haingeyajibu
lisingeyajibu
halingeyajibu
yasingeyajibu
hayangeyajibu
kisingeyajibu
hakingeyajibu
visingeyajibu
havingeyajibu
isingeyajibu
haingeyajibu
zisingeyajibu
hazingeyajibu
usingeyajibu
haungeyajibu
kusingeyajibu
hakungeyajibu
pasingeyajibu
hapangeyajibu
musingeyajibu
hamungeyajibu
c7 nisingekijibu
singekijibu
tusingekijibu
hatungekijibu
usingekijibu
hungekijibu
msingekijibu
hamngekijibu
asingekijibu
hangekijibu
wasingekijibu
hawangekijibu
usingekijibu
haungekijibu
isingekijibu
haingekijibu
lisingekijibu
halingekijibu
yasingekijibu
hayangekijibu
kisingekijibu
hakingekijibu
visingekijibu
havingekijibu
isingekijibu
haingekijibu
zisingekijibu
hazingekijibu
usingekijibu
haungekijibu
kusingekijibu
hakungekijibu
pasingekijibu
hapangekijibu
musingekijibu
hamungekijibu
c8 nisingevijibu
singevijibu
tusingevijibu
hatungevijibu
usingevijibu
hungevijibu
msingevijibu
hamngevijibu
asingevijibu
hangevijibu
wasingevijibu
hawangevijibu
usingevijibu
haungevijibu
isingevijibu
haingevijibu
lisingevijibu
halingevijibu
yasingevijibu
hayangevijibu
kisingevijibu
hakingevijibu
visingevijibu
havingevijibu
isingevijibu
haingevijibu
zisingevijibu
hazingevijibu
usingevijibu
haungevijibu
kusingevijibu
hakungevijibu
pasingevijibu
hapangevijibu
musingevijibu
hamungevijibu
c10 nisingezijibu
singezijibu
tusingezijibu
hatungezijibu
usingezijibu
hungezijibu
msingezijibu
hamngezijibu
asingezijibu
hangezijibu
wasingezijibu
hawangezijibu
usingezijibu
haungezijibu
isingezijibu
haingezijibu
lisingezijibu
halingezijibu
yasingezijibu
hayangezijibu
kisingezijibu
hakingezijibu
visingezijibu
havingezijibu
isingezijibu
haingezijibu
zisingezijibu
hazingezijibu
usingezijibu
haungezijibu
kusingezijibu
hakungezijibu
pasingezijibu
hapangezijibu
musingezijibu
hamungezijibu
c16 nisingepajibu
singepajibu
tusingepajibu
hatungepajibu
usingepajibu
hungepajibu
msingepajibu
hamngepajibu
asingepajibu
hangepajibu
wasingepajibu
hawangepajibu
usingepajibu
haungepajibu
isingepajibu
haingepajibu
lisingepajibu
halingepajibu
yasingepajibu
hayangepajibu
kisingepajibu
hakingepajibu
visingepajibu
havingepajibu
isingepajibu
haingepajibu
zisingepajibu
hazingepajibu
usingepajibu
haungepajibu
kusingepajibu
hakungepajibu
pasingepajibu
hapangepajibu
musingepajibu
hamungepajibu
c18 nisingemujibu
singemujibu
tusingemujibu
hatungemujibu
usingemujibu
hungemujibu
msingemujibu
hamngemujibu
asingemujibu
hangemujibu
wasingemujibu
hawangemujibu
usingemujibu
haungemujibu
isingemujibu
haingemujibu
lisingemujibu
halingemujibu
yasingemujibu
hayangemujibu
kisingemujibu
hakingemujibu
visingemujibu
havingemujibu
isingemujibu
haingemujibu
zisingemujibu
hazingemujibu
usingemujibu
haungemujibu
kusingemujibu
hakungemujibu
pasingemujibu
hapangemujibu
musingemujibu
hamungemujibu
Positive past conditional
1s ningalinijibu tungalinijibu ungalinijibu mngalinijibu angalinijibu wangalinijibu ungalinijibu ingalinijibu lingalinijibu yangalinijibu kingalinijibu vingalinijibu ingalinijibu zingalinijibu ungalinijibu kungalinijibu pangalinijibu mungalinijibu
2s/2p/15/17 ningalikujibu
ningalikujibuni
tungalikujibu
tungalikujibuni
ungalikujibu
ungalikujibuni
mngalikujibu
mngalikujibuni
angalikujibu
angalikujibuni
wangalikujibu
wangalikujibuni
ungalikujibu
ungalikujibuni
ingalikujibu
ingalikujibuni
lingalikujibu
lingalikujibuni
yangalikujibu
yangalikujibuni
kingalikujibu
kingalikujibuni
vingalikujibu
vingalikujibuni
ingalikujibu
ingalikujibuni
zingalikujibu
zingalikujibuni
ungalikujibu
ungalikujibuni
kungalikujibu
kungalikujibuni
pangalikujibu
pangalikujibuni
mungalikujibu
mungalikujibuni
3s ningalimjibu tungalimjibu ungalimjibu mngalimjibu angalimjibu wangalimjibu ungalimjibu ingalimjibu lingalimjibu yangalimjibu kingalimjibu vingalimjibu ingalimjibu zingalimjibu ungalimjibu kungalimjibu pangalimjibu mungalimjibu
1p ningalitujibu tungalitujibu ungalitujibu mngalitujibu angalitujibu wangalitujibu ungalitujibu ingalitujibu lingalitujibu yangalitujibu kingalitujibu vingalitujibu ingalitujibu zingalitujibu ungalitujibu kungalitujibu pangalitujibu mungalitujibu
2p/3p/c2 ningaliwajibu
ningaliwajibuni
tungaliwajibu
tungaliwajibuni
ungaliwajibu
ungaliwajibuni
mngaliwajibu
mngaliwajibuni
angaliwajibu
angaliwajibuni
wangaliwajibu
wangaliwajibuni
ungaliwajibu
ungaliwajibuni
ingaliwajibu
ingaliwajibuni
lingaliwajibu
lingaliwajibuni
yangaliwajibu
yangaliwajibuni
kingaliwajibu
kingaliwajibuni
vingaliwajibu
vingaliwajibuni
ingaliwajibu
ingaliwajibuni
zingaliwajibu
zingaliwajibuni
ungaliwajibu
ungaliwajibuni
kungaliwajibu
kungaliwajibuni
pangaliwajibu
pangaliwajibuni
mungaliwajibu
mungaliwajibuni
Reflexive ningalijijibu tungalijijibu ungalijijibu mngalijijibu angalijijibu wangalijijibu ungalijijibu ingalijijibu lingalijijibu yangalijijibu kingalijijibu vingalijijibu ingalijijibu zingalijijibu ungalijijibu kungalijijibu pangalijijibu mungalijijibu
c3/c11/c14 ningaliujibu tungaliujibu ungaliujibu mngaliujibu angaliujibu wangaliujibu ungaliujibu ingaliujibu lingaliujibu yangaliujibu kingaliujibu vingaliujibu ingaliujibu zingaliujibu ungaliujibu kungaliujibu pangaliujibu mungaliujibu
c4/c9 ningaliijibu tungaliijibu ungaliijibu mngaliijibu angaliijibu wangaliijibu ungaliijibu ingaliijibu lingaliijibu yangaliijibu kingaliijibu vingaliijibu ingaliijibu zingaliijibu ungaliijibu kungaliijibu pangaliijibu mungaliijibu
c5 ningalilijibu tungalilijibu ungalilijibu mngalilijibu angalilijibu wangalilijibu ungalilijibu ingalilijibu lingalilijibu yangalilijibu kingalilijibu vingalilijibu ingalilijibu zingalilijibu ungalilijibu kungalilijibu pangalilijibu mungalilijibu
c6 ningaliyajibu tungaliyajibu ungaliyajibu mngaliyajibu angaliyajibu wangaliyajibu ungaliyajibu ingaliyajibu lingaliyajibu yangaliyajibu kingaliyajibu vingaliyajibu ingaliyajibu zingaliyajibu ungaliyajibu kungaliyajibu pangaliyajibu mungaliyajibu
c7 ningalikijibu tungalikijibu ungalikijibu mngalikijibu angalikijibu wangalikijibu ungalikijibu ingalikijibu lingalikijibu yangalikijibu kingalikijibu vingalikijibu ingalikijibu zingalikijibu ungalikijibu kungalikijibu pangalikijibu mungalikijibu
c8 ningalivijibu tungalivijibu ungalivijibu mngalivijibu angalivijibu wangalivijibu ungalivijibu ingalivijibu lingalivijibu yangalivijibu kingalivijibu vingalivijibu ingalivijibu zingalivijibu ungalivijibu kungalivijibu pangalivijibu mungalivijibu
c10 ningalizijibu tungalizijibu ungalizijibu mngalizijibu angalizijibu wangalizijibu ungalizijibu ingalizijibu lingalizijibu yangalizijibu kingalizijibu vingalizijibu ingalizijibu zingalizijibu ungalizijibu kungalizijibu pangalizijibu mungalizijibu
c16 ningalipajibu tungalipajibu ungalipajibu mngalipajibu angalipajibu wangalipajibu ungalipajibu ingalipajibu lingalipajibu yangalipajibu kingalipajibu vingalipajibu ingalipajibu zingalipajibu ungalipajibu kungalipajibu pangalipajibu mungalipajibu
c18 ningalimujibu tungalimujibu ungalimujibu mngalimujibu angalimujibu wangalimujibu ungalimujibu ingalimujibu lingalimujibu yangalimujibu kingalimujibu vingalimujibu ingalimujibu zingalimujibu ungalimujibu kungalimujibu pangalimujibu mungalimujibu
Negative past conditional
1s nisingalinijibu
singalinijibu
tusingalinijibu
hatungalinijibu
usingalinijibu
hungalinijibu
msingalinijibu
hamngalinijibu
asingalinijibu
hangalinijibu
wasingalinijibu
hawangalinijibu
usingalinijibu
haungalinijibu
isingalinijibu
haingalinijibu
lisingalinijibu
halingalinijibu
yasingalinijibu
hayangalinijibu
kisingalinijibu
hakingalinijibu
visingalinijibu
havingalinijibu
isingalinijibu
haingalinijibu
zisingalinijibu
hazingalinijibu
usingalinijibu
haungalinijibu
kusingalinijibu
hakungalinijibu
pasingalinijibu
hapangalinijibu
musingalinijibu
hamungalinijibu
2s/2p/15/17 nisingalikujibu
nisingalikujibuni
singalikujibu
singalikujibuni
tusingalikujibu
tusingalikujibuni
hatungalikujibu
hatungalikujibuni
usingalikujibu
usingalikujibuni
hungalikujibu
hungalikujibuni
msingalikujibu
msingalikujibuni
hamngalikujibu
hamngalikujibuni
asingalikujibu
asingalikujibuni
hangalikujibu
hangalikujibuni
wasingalikujibu
wasingalikujibuni
hawangalikujibu
hawangalikujibuni
usingalikujibu
usingalikujibuni
haungalikujibu
haungalikujibuni
isingalikujibu
isingalikujibuni
haingalikujibu
haingalikujibuni
lisingalikujibu
lisingalikujibuni
halingalikujibu
halingalikujibuni
yasingalikujibu
yasingalikujibuni
hayangalikujibu
hayangalikujibuni
kisingalikujibu
kisingalikujibuni
hakingalikujibu
hakingalikujibuni
visingalikujibu
visingalikujibuni
havingalikujibu
havingalikujibuni
isingalikujibu
isingalikujibuni
haingalikujibu
haingalikujibuni
zisingalikujibu
zisingalikujibuni
hazingalikujibu
hazingalikujibuni
usingalikujibu
usingalikujibuni
haungalikujibu
haungalikujibuni
kusingalikujibu
kusingalikujibuni
hakungalikujibu
hakungalikujibuni
pasingalikujibu
pasingalikujibuni
hapangalikujibu
hapangalikujibuni
musingalikujibu
musingalikujibuni
hamungalikujibu
hamungalikujibuni
3s nisingalimjibu
singalimjibu
tusingalimjibu
hatungalimjibu
usingalimjibu
hungalimjibu
msingalimjibu
hamngalimjibu
asingalimjibu
hangalimjibu
wasingalimjibu
hawangalimjibu
usingalimjibu
haungalimjibu
isingalimjibu
haingalimjibu
lisingalimjibu
halingalimjibu
yasingalimjibu
hayangalimjibu
kisingalimjibu
hakingalimjibu
visingalimjibu
havingalimjibu
isingalimjibu
haingalimjibu
zisingalimjibu
hazingalimjibu
usingalimjibu
haungalimjibu
kusingalimjibu
hakungalimjibu
pasingalimjibu
hapangalimjibu
musingalimjibu
hamungalimjibu
1p nisingalitujibu
singalitujibu
tusingalitujibu
hatungalitujibu
usingalitujibu
hungalitujibu
msingalitujibu
hamngalitujibu
asingalitujibu
hangalitujibu
wasingalitujibu
hawangalitujibu
usingalitujibu
haungalitujibu
isingalitujibu
haingalitujibu
lisingalitujibu
halingalitujibu
yasingalitujibu
hayangalitujibu
kisingalitujibu
hakingalitujibu
visingalitujibu
havingalitujibu
isingalitujibu
haingalitujibu
zisingalitujibu
hazingalitujibu
usingalitujibu
haungalitujibu
kusingalitujibu
hakungalitujibu
pasingalitujibu
hapangalitujibu
musingalitujibu
hamungalitujibu
2p/3p/c2 nisingaliwajibu
nisingaliwajibuni
singaliwajibu
singaliwajibuni
tusingaliwajibu
tusingaliwajibuni
hatungaliwajibu
hatungaliwajibuni
usingaliwajibu
usingaliwajibuni
hungaliwajibu
hungaliwajibuni
msingaliwajibu
msingaliwajibuni
hamngaliwajibu
hamngaliwajibuni
asingaliwajibu
asingaliwajibuni
hangaliwajibu
hangaliwajibuni
wasingaliwajibu
wasingaliwajibuni
hawangaliwajibu
hawangaliwajibuni
usingaliwajibu
usingaliwajibuni
haungaliwajibu
haungaliwajibuni
isingaliwajibu
isingaliwajibuni
haingaliwajibu
haingaliwajibuni
lisingaliwajibu
lisingaliwajibuni
halingaliwajibu
halingaliwajibuni
yasingaliwajibu
yasingaliwajibuni
hayangaliwajibu
hayangaliwajibuni
kisingaliwajibu
kisingaliwajibuni
hakingaliwajibu
hakingaliwajibuni
visingaliwajibu
visingaliwajibuni
havingaliwajibu
havingaliwajibuni
isingaliwajibu
isingaliwajibuni
haingaliwajibu
haingaliwajibuni
zisingaliwajibu
zisingaliwajibuni
hazingaliwajibu
hazingaliwajibuni
usingaliwajibu
usingaliwajibuni
haungaliwajibu
haungaliwajibuni
kusingaliwajibu
kusingaliwajibuni
hakungaliwajibu
hakungaliwajibuni
pasingaliwajibu
pasingaliwajibuni
hapangaliwajibu
hapangaliwajibuni
musingaliwajibu
musingaliwajibuni
hamungaliwajibu
hamungaliwajibuni
Reflexive nisingalijijibu
singalijijibu
tusingalijijibu
hatungalijijibu
usingalijijibu
hungalijijibu
msingalijijibu
hamngalijijibu
asingalijijibu
hangalijijibu
wasingalijijibu
hawangalijijibu
usingalijijibu
haungalijijibu
isingalijijibu
haingalijijibu
lisingalijijibu
halingalijijibu
yasingalijijibu
hayangalijijibu
kisingalijijibu
hakingalijijibu
visingalijijibu
havingalijijibu
isingalijijibu
haingalijijibu
zisingalijijibu
hazingalijijibu
usingalijijibu
haungalijijibu
kusingalijijibu
hakungalijijibu
pasingalijijibu
hapangalijijibu
musingalijijibu
hamungalijijibu
c3/c11/c14 nisingaliujibu
singaliujibu
tusingaliujibu
hatungaliujibu
usingaliujibu
hungaliujibu
msingaliujibu
hamngaliujibu
asingaliujibu
hangaliujibu
wasingaliujibu
hawangaliujibu
usingaliujibu
haungaliujibu
isingaliujibu
haingaliujibu
lisingaliujibu
halingaliujibu
yasingaliujibu
hayangaliujibu
kisingaliujibu
hakingaliujibu
visingaliujibu
havingaliujibu
isingaliujibu
haingaliujibu
zisingaliujibu
hazingaliujibu
usingaliujibu
haungaliujibu
kusingaliujibu
hakungaliujibu
pasingaliujibu
hapangaliujibu
musingaliujibu
hamungaliujibu
c4/c9 nisingaliijibu
singaliijibu
tusingaliijibu
hatungaliijibu
usingaliijibu
hungaliijibu
msingaliijibu
hamngaliijibu
asingaliijibu
hangaliijibu
wasingaliijibu
hawangaliijibu
usingaliijibu
haungaliijibu
isingaliijibu
haingaliijibu
lisingaliijibu
halingaliijibu
yasingaliijibu
hayangaliijibu
kisingaliijibu
hakingaliijibu
visingaliijibu
havingaliijibu
isingaliijibu
haingaliijibu
zisingaliijibu
hazingaliijibu
usingaliijibu
haungaliijibu
kusingaliijibu
hakungaliijibu
pasingaliijibu
hapangaliijibu
musingaliijibu
hamungaliijibu
c5 nisingalilijibu
singalilijibu
tusingalilijibu
hatungalilijibu
usingalilijibu
hungalilijibu
msingalilijibu
hamngalilijibu
asingalilijibu
hangalilijibu
wasingalilijibu
hawangalilijibu
usingalilijibu
haungalilijibu
isingalilijibu
haingalilijibu
lisingalilijibu
halingalilijibu
yasingalilijibu
hayangalilijibu
kisingalilijibu
hakingalilijibu
visingalilijibu
havingalilijibu
isingalilijibu
haingalilijibu
zisingalilijibu
hazingalilijibu
usingalilijibu
haungalilijibu
kusingalilijibu
hakungalilijibu
pasingalilijibu
hapangalilijibu
musingalilijibu
hamungalilijibu
c6 nisingaliyajibu
singaliyajibu
tusingaliyajibu
hatungaliyajibu
usingaliyajibu
hungaliyajibu
msingaliyajibu
hamngaliyajibu
asingaliyajibu
hangaliyajibu
wasingaliyajibu
hawangaliyajibu
usingaliyajibu
haungaliyajibu
isingaliyajibu
haingaliyajibu
lisingaliyajibu
halingaliyajibu
yasingaliyajibu
hayangaliyajibu
kisingaliyajibu
hakingaliyajibu
visingaliyajibu
havingaliyajibu
isingaliyajibu
haingaliyajibu
zisingaliyajibu
hazingaliyajibu
usingaliyajibu
haungaliyajibu
kusingaliyajibu
hakungaliyajibu
pasingaliyajibu
hapangaliyajibu
musingaliyajibu
hamungaliyajibu
c7 nisingalikijibu
singalikijibu
tusingalikijibu
hatungalikijibu
usingalikijibu
hungalikijibu
msingalikijibu
hamngalikijibu
asingalikijibu
hangalikijibu
wasingalikijibu
hawangalikijibu
usingalikijibu
haungalikijibu
isingalikijibu
haingalikijibu
lisingalikijibu
halingalikijibu
yasingalikijibu
hayangalikijibu
kisingalikijibu
hakingalikijibu
visingalikijibu
havingalikijibu
isingalikijibu
haingalikijibu
zisingalikijibu
hazingalikijibu
usingalikijibu
haungalikijibu
kusingalikijibu
hakungalikijibu
pasingalikijibu
hapangalikijibu
musingalikijibu
hamungalikijibu
c8 nisingalivijibu
singalivijibu
tusingalivijibu
hatungalivijibu
usingalivijibu
hungalivijibu
msingalivijibu
hamngalivijibu
asingalivijibu
hangalivijibu
wasingalivijibu
hawangalivijibu
usingalivijibu
haungalivijibu
isingalivijibu
haingalivijibu
lisingalivijibu
halingalivijibu
yasingalivijibu
hayangalivijibu
kisingalivijibu
hakingalivijibu
visingalivijibu
havingalivijibu
isingalivijibu
haingalivijibu
zisingalivijibu
hazingalivijibu
usingalivijibu
haungalivijibu
kusingalivijibu
hakungalivijibu
pasingalivijibu
hapangalivijibu
musingalivijibu
hamungalivijibu
c10 nisingalizijibu
singalizijibu
tusingalizijibu
hatungalizijibu
usingalizijibu
hungalizijibu
msingalizijibu
hamngalizijibu
asingalizijibu
hangalizijibu
wasingalizijibu
hawangalizijibu
usingalizijibu
haungalizijibu
isingalizijibu
haingalizijibu
lisingalizijibu
halingalizijibu
yasingalizijibu
hayangalizijibu
kisingalizijibu
hakingalizijibu
visingalizijibu
havingalizijibu
isingalizijibu
haingalizijibu
zisingalizijibu
hazingalizijibu
usingalizijibu
haungalizijibu
kusingalizijibu
hakungalizijibu
pasingalizijibu
hapangalizijibu
musingalizijibu
hamungalizijibu
c16 nisingalipajibu
singalipajibu
tusingalipajibu
hatungalipajibu
usingalipajibu
hungalipajibu
msingalipajibu
hamngalipajibu
asingalipajibu
hangalipajibu
wasingalipajibu
hawangalipajibu
usingalipajibu
haungalipajibu
isingalipajibu
haingalipajibu
lisingalipajibu
halingalipajibu
yasingalipajibu
hayangalipajibu
kisingalipajibu
hakingalipajibu
visingalipajibu
havingalipajibu
isingalipajibu
haingalipajibu
zisingalipajibu
hazingalipajibu
usingalipajibu
haungalipajibu
kusingalipajibu
hakungalipajibu
pasingalipajibu
hapangalipajibu
musingalipajibu
hamungalipajibu
c18 nisingalimujibu
singalimujibu
tusingalimujibu
hatungalimujibu
usingalimujibu
hungalimujibu
msingalimujibu
hamngalimujibu
asingalimujibu
hangalimujibu
wasingalimujibu
hawangalimujibu
usingalimujibu
haungalimujibu
isingalimujibu
haingalimujibu
lisingalimujibu
halingalimujibu
yasingalimujibu
hayangalimujibu
kisingalimujibu
hakingalimujibu
visingalimujibu
havingalimujibu
isingalimujibu
haingalimujibu
zisingalimujibu
hazingalimujibu
usingalimujibu
haungalimujibu
kusingalimujibu
hakungalimujibu
pasingalimujibu
hapangalimujibu
musingalimujibu
hamungalimujibu
Conditional contrary to fact
1s ningelinijibu tungelinijibu ungelinijibu mngelinijibu angelinijibu wangelinijibu ungelinijibu ingelinijibu lingelinijibu yangelinijibu kingelinijibu vingelinijibu ingelinijibu zingelinijibu ungelinijibu kungelinijibu pangelinijibu mungelinijibu
2s/2p/15/17 ningelikujibu
ningelikujibuni
tungelikujibu
tungelikujibuni
ungelikujibu
ungelikujibuni
mngelikujibu
mngelikujibuni
angelikujibu
angelikujibuni
wangelikujibu
wangelikujibuni
ungelikujibu
ungelikujibuni
ingelikujibu
ingelikujibuni
lingelikujibu
lingelikujibuni
yangelikujibu
yangelikujibuni
kingelikujibu
kingelikujibuni
vingelikujibu
vingelikujibuni
ingelikujibu
ingelikujibuni
zingelikujibu
zingelikujibuni
ungelikujibu
ungelikujibuni
kungelikujibu
kungelikujibuni
pangelikujibu
pangelikujibuni
mungelikujibu
mungelikujibuni
3s ningelimjibu tungelimjibu ungelimjibu mngelimjibu angelimjibu wangelimjibu ungelimjibu ingelimjibu lingelimjibu yangelimjibu kingelimjibu vingelimjibu ingelimjibu zingelimjibu ungelimjibu kungelimjibu pangelimjibu mungelimjibu
1p ningelitujibu tungelitujibu ungelitujibu mngelitujibu angelitujibu wangelitujibu ungelitujibu ingelitujibu lingelitujibu yangelitujibu kingelitujibu vingelitujibu ingelitujibu zingelitujibu ungelitujibu kungelitujibu pangelitujibu mungelitujibu
2p/3p/c2 ningeliwajibu
ningeliwajibuni
tungeliwajibu
tungeliwajibuni
ungeliwajibu
ungeliwajibuni
mngeliwajibu
mngeliwajibuni
angeliwajibu
angeliwajibuni
wangeliwajibu
wangeliwajibuni
ungeliwajibu
ungeliwajibuni
ingeliwajibu
ingeliwajibuni
lingeliwajibu
lingeliwajibuni
yangeliwajibu
yangeliwajibuni
kingeliwajibu
kingeliwajibuni
vingeliwajibu
vingeliwajibuni
ingeliwajibu
ingeliwajibuni
zingeliwajibu
zingeliwajibuni
ungeliwajibu
ungeliwajibuni
kungeliwajibu
kungeliwajibuni
pangeliwajibu
pangeliwajibuni
mungeliwajibu
mungeliwajibuni
Reflexive ningelijijibu tungelijijibu ungelijijibu mngelijijibu angelijijibu wangelijijibu ungelijijibu ingelijijibu lingelijijibu yangelijijibu kingelijijibu vingelijijibu ingelijijibu zingelijijibu ungelijijibu kungelijijibu pangelijijibu mungelijijibu
c3/c11/c14 ningeliujibu tungeliujibu ungeliujibu mngeliujibu angeliujibu wangeliujibu ungeliujibu ingeliujibu lingeliujibu yangeliujibu kingeliujibu vingeliujibu ingeliujibu zingeliujibu ungeliujibu kungeliujibu pangeliujibu mungeliujibu
c4/c9 ningeliijibu tungeliijibu ungeliijibu mngeliijibu angeliijibu wangeliijibu ungeliijibu ingeliijibu lingeliijibu yangeliijibu kingeliijibu vingeliijibu ingeliijibu zingeliijibu ungeliijibu kungeliijibu pangeliijibu mungeliijibu
c5 ningelilijibu tungelilijibu ungelilijibu mngelilijibu angelilijibu wangelilijibu ungelilijibu ingelilijibu lingelilijibu yangelilijibu kingelilijibu vingelilijibu ingelilijibu zingelilijibu ungelilijibu kungelilijibu pangelilijibu mungelilijibu
c6 ningeliyajibu tungeliyajibu ungeliyajibu mngeliyajibu angeliyajibu wangeliyajibu ungeliyajibu ingeliyajibu lingeliyajibu yangeliyajibu kingeliyajibu vingeliyajibu ingeliyajibu zingeliyajibu ungeliyajibu kungeliyajibu pangeliyajibu mungeliyajibu
c7 ningelikijibu tungelikijibu ungelikijibu mngelikijibu angelikijibu wangelikijibu ungelikijibu ingelikijibu lingelikijibu yangelikijibu kingelikijibu vingelikijibu ingelikijibu zingelikijibu ungelikijibu kungelikijibu pangelikijibu mungelikijibu
c8 ningelivijibu tungelivijibu ungelivijibu mngelivijibu angelivijibu wangelivijibu ungelivijibu ingelivijibu lingelivijibu yangelivijibu kingelivijibu vingelivijibu ingelivijibu zingelivijibu ungelivijibu kungelivijibu pangelivijibu mungelivijibu
c10 ningelizijibu tungelizijibu ungelizijibu mngelizijibu angelizijibu wangelizijibu ungelizijibu ingelizijibu lingelizijibu yangelizijibu kingelizijibu vingelizijibu ingelizijibu zingelizijibu ungelizijibu kungelizijibu pangelizijibu mungelizijibu
c16 ningelipajibu tungelipajibu ungelipajibu mngelipajibu angelipajibu wangelipajibu ungelipajibu ingelipajibu lingelipajibu yangelipajibu kingelipajibu vingelipajibu ingelipajibu zingelipajibu ungelipajibu kungelipajibu pangelipajibu mungelipajibu
c18 ningelimujibu tungelimujibu ungelimujibu mngelimujibu angelimujibu wangelimujibu ungelimujibu ingelimujibu lingelimujibu yangelimujibu kingelimujibu vingelimujibu ingelimujibu zingelimujibu ungelimujibu kungelimujibu pangelimujibu mungelimujibu
Gnomic
1s nanijibu twanijibu wanijibu mwanijibu anijibu wanijibu wanijibu yanijibu lanijibu yanijibu chanijibu vyanijibu yanijibu zanijibu wanijibu kwanijibu panijibu mwanijibu
2s/2p/15/17 nakujibu
nakujibuni
twakujibu
twakujibuni
wakujibu
wakujibuni
mwakujibu
mwakujibuni
akujibu
akujibuni
wakujibu
wakujibuni
wakujibu
wakujibuni
yakujibu
yakujibuni
lakujibu
lakujibuni
yakujibu
yakujibuni
chakujibu
chakujibuni
vyakujibu
vyakujibuni
yakujibu
yakujibuni
zakujibu
zakujibuni
wakujibu
wakujibuni
kwakujibu
kwakujibuni
pakujibu
pakujibuni
mwakujibu
mwakujibuni
3s namjibu twamjibu wamjibu mwamjibu amjibu wamjibu wamjibu yamjibu lamjibu yamjibu chamjibu vyamjibu yamjibu zamjibu wamjibu kwamjibu pamjibu mwamjibu
1p natujibu twatujibu watujibu mwatujibu atujibu watujibu watujibu yatujibu latujibu yatujibu chatujibu vyatujibu yatujibu zatujibu watujibu kwatujibu patujibu mwatujibu
2p/3p/c2 nawajibu
nawajibuni
twawajibu
twawajibuni
wawajibu
wawajibuni
mwawajibu
mwawajibuni
awajibu
awajibuni
wawajibu
wawajibuni
wawajibu
wawajibuni
yawajibu
yawajibuni
lawajibu
lawajibuni
yawajibu
yawajibuni
chawajibu
chawajibuni
vyawajibu
vyawajibuni
yawajibu
yawajibuni
zawajibu
zawajibuni
wawajibu
wawajibuni
kwawajibu
kwawajibuni
pawajibu
pawajibuni
mwawajibu
mwawajibuni
Reflexive najijibu twajijibu wajijibu mwajijibu ajijibu wajijibu wajijibu yajijibu lajijibu yajijibu chajijibu vyajijibu yajijibu zajijibu wajijibu kwajijibu pajijibu mwajijibu
c3/c11/c14 naujibu twaujibu waujibu mwaujibu aujibu waujibu waujibu yaujibu laujibu yaujibu chaujibu vyaujibu yaujibu zaujibu waujibu kwaujibu paujibu mwaujibu
c4/c9 naijibu twaijibu waijibu mwaijibu aijibu waijibu waijibu yaijibu laijibu yaijibu chaijibu vyaijibu yaijibu zaijibu waijibu kwaijibu paijibu mwaijibu
c5 nalijibu twalijibu walijibu mwalijibu alijibu walijibu walijibu yalijibu lalijibu yalijibu chalijibu vyalijibu yalijibu zalijibu walijibu kwalijibu palijibu mwalijibu
c6 nayajibu twayajibu wayajibu mwayajibu ayajibu wayajibu wayajibu yayajibu layajibu yayajibu chayajibu vyayajibu yayajibu zayajibu wayajibu kwayajibu payajibu mwayajibu
c7 nakijibu twakijibu wakijibu mwakijibu akijibu wakijibu wakijibu yakijibu lakijibu yakijibu chakijibu vyakijibu yakijibu zakijibu wakijibu kwakijibu pakijibu mwakijibu
c8 navijibu twavijibu wavijibu mwavijibu avijibu wavijibu wavijibu yavijibu lavijibu yavijibu chavijibu vyavijibu yavijibu zavijibu wavijibu kwavijibu pavijibu mwavijibu
c10 nazijibu twazijibu wazijibu mwazijibu azijibu wazijibu wazijibu yazijibu lazijibu yazijibu chazijibu vyazijibu yazijibu zazijibu wazijibu kwazijibu pazijibu mwazijibu
c16 napajibu twapajibu wapajibu mwapajibu apajibu wapajibu wapajibu yapajibu lapajibu yapajibu chapajibu vyapajibu yapajibu zapajibu wapajibu kwapajibu papajibu mwapajibu
c18 namujibu twamujibu wamujibu mwamujibu amujibu wamujibu wamujibu yamujibu lamujibu yamujibu chamujibu vyamujibu yamujibu zamujibu wamujibu kwamujibu pamujibu mwamujibu
Perfect
1s nimenijibu tumenijibu umenijibu mmenijibu amenijibu wamenijibu umenijibu imenijibu limenijibu yamenijibu kimenijibu vimenijibu imenijibu zimenijibu umenijibu kumenijibu pamenijibu mumenijibu
2s/2p/15/17 nimekujibu
nimekujibuni
tumekujibu
tumekujibuni
umekujibu
umekujibuni
mmekujibu
mmekujibuni
amekujibu
amekujibuni
wamekujibu
wamekujibuni
umekujibu
umekujibuni
imekujibu
imekujibuni
limekujibu
limekujibuni
yamekujibu
yamekujibuni
kimekujibu
kimekujibuni
vimekujibu
vimekujibuni
imekujibu
imekujibuni
zimekujibu
zimekujibuni
umekujibu
umekujibuni
kumekujibu
kumekujibuni
pamekujibu
pamekujibuni
mumekujibu
mumekujibuni
3s nimemjibu tumemjibu umemjibu mmemjibu amemjibu wamemjibu umemjibu imemjibu limemjibu yamemjibu kimemjibu vimemjibu imemjibu zimemjibu umemjibu kumemjibu pamemjibu mumemjibu
1p nimetujibu tumetujibu umetujibu mmetujibu ametujibu wametujibu umetujibu imetujibu limetujibu yametujibu kimetujibu vimetujibu imetujibu zimetujibu umetujibu kumetujibu pametujibu mumetujibu
2p/3p/c2 nimewajibu
nimewajibuni
tumewajibu
tumewajibuni
umewajibu
umewajibuni
mmewajibu
mmewajibuni
amewajibu
amewajibuni
wamewajibu
wamewajibuni
umewajibu
umewajibuni
imewajibu
imewajibuni
limewajibu
limewajibuni
yamewajibu
yamewajibuni
kimewajibu
kimewajibuni
vimewajibu
vimewajibuni
imewajibu
imewajibuni
zimewajibu
zimewajibuni
umewajibu
umewajibuni
kumewajibu
kumewajibuni
pamewajibu
pamewajibuni
mumewajibu
mumewajibuni
Reflexive nimejijibu tumejijibu umejijibu mmejijibu amejijibu wamejijibu umejijibu imejijibu limejijibu yamejijibu kimejijibu vimejijibu imejijibu zimejijibu umejijibu kumejijibu pamejijibu mumejijibu
c3/c11/c14 nimeujibu tumeujibu umeujibu mmeujibu ameujibu wameujibu umeujibu imeujibu limeujibu yameujibu kimeujibu vimeujibu imeujibu zimeujibu umeujibu kumeujibu pameujibu mumeujibu
c4/c9 nimeijibu tumeijibu umeijibu mmeijibu ameijibu wameijibu umeijibu imeijibu limeijibu yameijibu kimeijibu vimeijibu imeijibu zimeijibu umeijibu kumeijibu pameijibu mumeijibu
c5 nimelijibu tumelijibu umelijibu mmelijibu amelijibu wamelijibu umelijibu imelijibu limelijibu yamelijibu kimelijibu vimelijibu imelijibu zimelijibu umelijibu kumelijibu pamelijibu mumelijibu
c6 nimeyajibu tumeyajibu umeyajibu mmeyajibu ameyajibu wameyajibu umeyajibu imeyajibu limeyajibu yameyajibu kimeyajibu vimeyajibu imeyajibu zimeyajibu umeyajibu kumeyajibu pameyajibu mumeyajibu
c7 nimekijibu tumekijibu umekijibu mmekijibu amekijibu wamekijibu umekijibu imekijibu limekijibu yamekijibu kimekijibu vimekijibu imekijibu zimekijibu umekijibu kumekijibu pamekijibu mumekijibu
c8 nimevijibu tumevijibu umevijibu mmevijibu amevijibu wamevijibu umevijibu imevijibu limevijibu yamevijibu kimevijibu vimevijibu imevijibu zimevijibu umevijibu kumevijibu pamevijibu mumevijibu
c10 nimezijibu tumezijibu umezijibu mmezijibu amezijibu wamezijibu umezijibu imezijibu limezijibu yamezijibu kimezijibu vimezijibu imezijibu zimezijibu umezijibu kumezijibu pamezijibu mumezijibu
c16 nimepajibu tumepajibu umepajibu mmepajibu amepajibu wamepajibu umepajibu imepajibu limepajibu yamepajibu kimepajibu vimepajibu imepajibu zimepajibu umepajibu kumepajibu pamepajibu mumepajibu
c18 nimemujibu tumemujibu umemujibu mmemujibu amemujibu wamemujibu umemujibu imemujibu limemujibu yamemujibu kimemujibu vimemujibu imemujibu zimemujibu umemujibu kumemujibu pamemujibu mumemujibu
"Already"
1s nimeshanijibu tumeshanijibu umeshanijibu mmeshanijibu ameshanijibu wameshanijibu umeshanijibu imeshanijibu limeshanijibu yameshanijibu kimeshanijibu vimeshanijibu imeshanijibu zimeshanijibu umeshanijibu kumeshanijibu pameshanijibu mumeshanijibu
2s/2p/15/17 nimeshakujibu
nimeshakujibuni
tumeshakujibu
tumeshakujibuni
umeshakujibu
umeshakujibuni
mmeshakujibu
mmeshakujibuni
ameshakujibu
ameshakujibuni
wameshakujibu
wameshakujibuni
umeshakujibu
umeshakujibuni
imeshakujibu
imeshakujibuni
limeshakujibu
limeshakujibuni
yameshakujibu
yameshakujibuni
kimeshakujibu
kimeshakujibuni
vimeshakujibu
vimeshakujibuni
imeshakujibu
imeshakujibuni
zimeshakujibu
zimeshakujibuni
umeshakujibu
umeshakujibuni
kumeshakujibu
kumeshakujibuni
pameshakujibu
pameshakujibuni
mumeshakujibu
mumeshakujibuni
3s nimeshamjibu tumeshamjibu umeshamjibu mmeshamjibu ameshamjibu wameshamjibu umeshamjibu imeshamjibu limeshamjibu yameshamjibu kimeshamjibu vimeshamjibu imeshamjibu zimeshamjibu umeshamjibu kumeshamjibu pameshamjibu mumeshamjibu
1p nimeshatujibu tumeshatujibu umeshatujibu mmeshatujibu ameshatujibu wameshatujibu umeshatujibu imeshatujibu limeshatujibu yameshatujibu kimeshatujibu vimeshatujibu imeshatujibu zimeshatujibu umeshatujibu kumeshatujibu pameshatujibu mumeshatujibu
2p/3p/c2 nimeshawajibu
nimeshawajibuni
tumeshawajibu
tumeshawajibuni
umeshawajibu
umeshawajibuni
mmeshawajibu
mmeshawajibuni
ameshawajibu
ameshawajibuni
wameshawajibu
wameshawajibuni
umeshawajibu
umeshawajibuni
imeshawajibu
imeshawajibuni
limeshawajibu
limeshawajibuni
yameshawajibu
yameshawajibuni
kimeshawajibu
kimeshawajibuni
vimeshawajibu
vimeshawajibuni
imeshawajibu
imeshawajibuni
zimeshawajibu
zimeshawajibuni
umeshawajibu
umeshawajibuni
kumeshawajibu
kumeshawajibuni
pameshawajibu
pameshawajibuni
mumeshawajibu
mumeshawajibuni
Reflexive nimeshajijibu tumeshajijibu umeshajijibu mmeshajijibu ameshajijibu wameshajijibu umeshajijibu imeshajijibu limeshajijibu yameshajijibu kimeshajijibu vimeshajijibu imeshajijibu zimeshajijibu umeshajijibu kumeshajijibu pameshajijibu mumeshajijibu
c3/c11/c14 nimeshaujibu tumeshaujibu umeshaujibu mmeshaujibu ameshaujibu wameshaujibu umeshaujibu imeshaujibu limeshaujibu yameshaujibu kimeshaujibu vimeshaujibu imeshaujibu zimeshaujibu umeshaujibu kumeshaujibu pameshaujibu mumeshaujibu
c4/c9 nimeshaijibu tumeshaijibu umeshaijibu mmeshaijibu ameshaijibu wameshaijibu umeshaijibu imeshaijibu limeshaijibu yameshaijibu kimeshaijibu vimeshaijibu imeshaijibu zimeshaijibu umeshaijibu kumeshaijibu pameshaijibu mumeshaijibu
c5 nimeshalijibu tumeshalijibu umeshalijibu mmeshalijibu ameshalijibu wameshalijibu umeshalijibu imeshalijibu limeshalijibu yameshalijibu kimeshalijibu vimeshalijibu imeshalijibu zimeshalijibu umeshalijibu kumeshalijibu pameshalijibu mumeshalijibu
c6 nimeshayajibu tumeshayajibu umeshayajibu mmeshayajibu ameshayajibu wameshayajibu umeshayajibu imeshayajibu limeshayajibu yameshayajibu kimeshayajibu vimeshayajibu imeshayajibu zimeshayajibu umeshayajibu kumeshayajibu pameshayajibu mumeshayajibu
c7 nimeshakijibu tumeshakijibu umeshakijibu mmeshakijibu ameshakijibu wameshakijibu umeshakijibu imeshakijibu limeshakijibu yameshakijibu kimeshakijibu vimeshakijibu imeshakijibu zimeshakijibu umeshakijibu kumeshakijibu pameshakijibu mumeshakijibu
c8 nimeshavijibu tumeshavijibu umeshavijibu mmeshavijibu ameshavijibu wameshavijibu umeshavijibu imeshavijibu limeshavijibu yameshavijibu kimeshavijibu vimeshavijibu imeshavijibu zimeshavijibu umeshavijibu kumeshavijibu pameshavijibu mumeshavijibu
c10 nimeshazijibu tumeshazijibu umeshazijibu mmeshazijibu ameshazijibu wameshazijibu umeshazijibu imeshazijibu limeshazijibu yameshazijibu kimeshazijibu vimeshazijibu imeshazijibu zimeshazijibu umeshazijibu kumeshazijibu pameshazijibu mumeshazijibu
c16 nimeshapajibu tumeshapajibu umeshapajibu mmeshapajibu ameshapajibu wameshapajibu umeshapajibu imeshapajibu limeshapajibu yameshapajibu kimeshapajibu vimeshapajibu imeshapajibu zimeshapajibu umeshapajibu kumeshapajibu pameshapajibu mumeshapajibu
c18 nimeshamujibu tumeshamujibu umeshamujibu mmeshamujibu ameshamujibu wameshamujibu umeshamujibu imeshamujibu limeshamujibu yameshamujibu kimeshamujibu vimeshamujibu imeshamujibu zimeshamujibu umeshamujibu kumeshamujibu pameshamujibu mumeshamujibu
"Not yet"
1s sijanijibu hatujanijibu hujanijibu hamjanijibu hajanijibu hawajanijibu haujanijibu haijanijibu halijanijibu hayajanijibu hakijanijibu havijanijibu haijanijibu hazijanijibu haujanijibu hakujanijibu hapajanijibu hamujanijibu
2s/2p/15/17 sijakujibu
sijakujibuni
hatujakujibu
hatujakujibuni
hujakujibu
hujakujibuni
hamjakujibu
hamjakujibuni
hajakujibu
hajakujibuni
hawajakujibu
hawajakujibuni
haujakujibu
haujakujibuni
haijakujibu
haijakujibuni
halijakujibu
halijakujibuni
hayajakujibu
hayajakujibuni
hakijakujibu
hakijakujibuni
havijakujibu
havijakujibuni
haijakujibu
haijakujibuni
hazijakujibu
hazijakujibuni
haujakujibu
haujakujibuni
hakujakujibu
hakujakujibuni
hapajakujibu
hapajakujibuni
hamujakujibu
hamujakujibuni
3s sijamjibu hatujamjibu hujamjibu hamjamjibu hajamjibu hawajamjibu haujamjibu haijamjibu halijamjibu hayajamjibu hakijamjibu havijamjibu haijamjibu hazijamjibu haujamjibu hakujamjibu hapajamjibu hamujamjibu
1p sijatujibu hatujatujibu hujatujibu hamjatujibu hajatujibu hawajatujibu haujatujibu haijatujibu halijatujibu hayajatujibu hakijatujibu havijatujibu haijatujibu hazijatujibu haujatujibu hakujatujibu hapajatujibu hamujatujibu
2p/3p/c2 sijawajibu
sijawajibuni
hatujawajibu
hatujawajibuni
hujawajibu
hujawajibuni
hamjawajibu
hamjawajibuni
hajawajibu
hajawajibuni
hawajawajibu
hawajawajibuni
haujawajibu
haujawajibuni
haijawajibu
haijawajibuni
halijawajibu
halijawajibuni
hayajawajibu
hayajawajibuni
hakijawajibu
hakijawajibuni
havijawajibu
havijawajibuni
haijawajibu
haijawajibuni
hazijawajibu
hazijawajibuni
haujawajibu
haujawajibuni
hakujawajibu
hakujawajibuni
hapajawajibu
hapajawajibuni
hamujawajibu
hamujawajibuni
Reflexive sijajijibu hatujajijibu hujajijibu hamjajijibu hajajijibu hawajajijibu haujajijibu haijajijibu halijajijibu hayajajijibu hakijajijibu havijajijibu haijajijibu hazijajijibu haujajijibu hakujajijibu hapajajijibu hamujajijibu
c3/c11/c14 sijaujibu hatujaujibu hujaujibu hamjaujibu hajaujibu hawajaujibu haujaujibu haijaujibu halijaujibu hayajaujibu hakijaujibu havijaujibu haijaujibu hazijaujibu haujaujibu hakujaujibu hapajaujibu hamujaujibu
c4/c9 sijaijibu hatujaijibu hujaijibu hamjaijibu hajaijibu hawajaijibu haujaijibu haijaijibu halijaijibu hayajaijibu hakijaijibu havijaijibu haijaijibu hazijaijibu haujaijibu hakujaijibu hapajaijibu hamujaijibu
c5 sijalijibu hatujalijibu hujalijibu hamjalijibu hajalijibu hawajalijibu haujalijibu haijalijibu halijalijibu hayajalijibu hakijalijibu havijalijibu haijalijibu hazijalijibu haujalijibu hakujalijibu hapajalijibu hamujalijibu
c6 sijayajibu hatujayajibu hujayajibu hamjayajibu hajayajibu hawajayajibu haujayajibu haijayajibu halijayajibu hayajayajibu hakijayajibu havijayajibu haijayajibu hazijayajibu haujayajibu hakujayajibu hapajayajibu hamujayajibu
c7 sijakijibu hatujakijibu hujakijibu hamjakijibu hajakijibu hawajakijibu haujakijibu haijakijibu halijakijibu hayajakijibu hakijakijibu havijakijibu haijakijibu hazijakijibu haujakijibu hakujakijibu hapajakijibu hamujakijibu
c8 sijavijibu hatujavijibu hujavijibu hamjavijibu hajavijibu hawajavijibu haujavijibu haijavijibu halijavijibu hayajavijibu hakijavijibu havijavijibu haijavijibu hazijavijibu haujavijibu hakujavijibu hapajavijibu hamujavijibu
c10 sijazijibu hatujazijibu hujazijibu hamjazijibu hajazijibu hawajazijibu haujazijibu haijazijibu halijazijibu hayajazijibu hakijazijibu havijazijibu haijazijibu hazijazijibu haujazijibu hakujazijibu hapajazijibu hamujazijibu
c16 sijapajibu hatujapajibu hujapajibu hamjapajibu hajapajibu hawajapajibu haujapajibu haijapajibu halijapajibu hayajapajibu hakijapajibu havijapajibu haijapajibu hazijapajibu haujapajibu hakujapajibu hapajapajibu hamujapajibu
c18 sijamujibu hatujamujibu hujamujibu hamjamujibu hajamujibu hawajamujibu haujamujibu haijamujibu halijamujibu hayajamujibu hakijamujibu havijamujibu haijamujibu hazijamujibu haujamujibu hakujamujibu hapajamujibu hamujamujibu
"If/When"
1s nikinijibu tukinijibu ukinijibu mkinijibu akinijibu wakinijibu ukinijibu ikinijibu likinijibu yakinijibu kikinijibu vikinijibu ikinijibu zikinijibu ukinijibu kukinijibu pakinijibu mukinijibu
2s/2p/15/17 nikikujibu
nikikujibuni
tukikujibu
tukikujibuni
ukikujibu
ukikujibuni
mkikujibu
mkikujibuni
akikujibu
akikujibuni
wakikujibu
wakikujibuni
ukikujibu
ukikujibuni
ikikujibu
ikikujibuni
likikujibu
likikujibuni
yakikujibu
yakikujibuni
kikikujibu
kikikujibuni
vikikujibu
vikikujibuni
ikikujibu
ikikujibuni
zikikujibu
zikikujibuni
ukikujibu
ukikujibuni
kukikujibu
kukikujibuni
pakikujibu
pakikujibuni
mukikujibu
mukikujibuni
3s nikimjibu tukimjibu ukimjibu mkimjibu akimjibu wakimjibu ukimjibu ikimjibu likimjibu yakimjibu kikimjibu vikimjibu ikimjibu zikimjibu ukimjibu kukimjibu pakimjibu mukimjibu
1p nikitujibu tukitujibu ukitujibu mkitujibu akitujibu wakitujibu ukitujibu ikitujibu likitujibu yakitujibu kikitujibu vikitujibu ikitujibu zikitujibu ukitujibu kukitujibu pakitujibu mukitujibu
2p/3p/c2 nikiwajibu
nikiwajibuni
tukiwajibu
tukiwajibuni
ukiwajibu
ukiwajibuni
mkiwajibu
mkiwajibuni
akiwajibu
akiwajibuni
wakiwajibu
wakiwajibuni
ukiwajibu
ukiwajibuni
ikiwajibu
ikiwajibuni
likiwajibu
likiwajibuni
yakiwajibu
yakiwajibuni
kikiwajibu
kikiwajibuni
vikiwajibu
vikiwajibuni
ikiwajibu
ikiwajibuni
zikiwajibu
zikiwajibuni
ukiwajibu
ukiwajibuni
kukiwajibu
kukiwajibuni
pakiwajibu
pakiwajibuni
mukiwajibu
mukiwajibuni
Reflexive nikijijibu tukijijibu ukijijibu mkijijibu akijijibu wakijijibu ukijijibu ikijijibu likijijibu yakijijibu kikijijibu vikijijibu ikijijibu zikijijibu ukijijibu kukijijibu pakijijibu mukijijibu
c3/c11/c14 nikiujibu tukiujibu ukiujibu mkiujibu akiujibu wakiujibu ukiujibu ikiujibu likiujibu yakiujibu kikiujibu vikiujibu ikiujibu zikiujibu ukiujibu kukiujibu pakiujibu mukiujibu
c4/c9 nikiijibu tukiijibu ukiijibu mkiijibu akiijibu wakiijibu ukiijibu ikiijibu likiijibu yakiijibu kikiijibu vikiijibu ikiijibu zikiijibu ukiijibu kukiijibu pakiijibu mukiijibu
c5 nikilijibu tukilijibu ukilijibu mkilijibu akilijibu wakilijibu ukilijibu ikilijibu likilijibu yakilijibu kikilijibu vikilijibu ikilijibu zikilijibu ukilijibu kukilijibu pakilijibu mukilijibu
c6 nikiyajibu tukiyajibu ukiyajibu mkiyajibu akiyajibu wakiyajibu ukiyajibu ikiyajibu likiyajibu yakiyajibu kikiyajibu vikiyajibu ikiyajibu zikiyajibu ukiyajibu kukiyajibu pakiyajibu mukiyajibu
c7 nikikijibu tukikijibu ukikijibu mkikijibu akikijibu wakikijibu ukikijibu ikikijibu likikijibu yakikijibu kikikijibu vikikijibu ikikijibu zikikijibu ukikijibu kukikijibu pakikijibu mukikijibu
c8 nikivijibu tukivijibu ukivijibu mkivijibu akivijibu wakivijibu ukivijibu ikivijibu likivijibu yakivijibu kikivijibu vikivijibu ikivijibu zikivijibu ukivijibu kukivijibu pakivijibu mukivijibu
c10 nikizijibu tukizijibu ukizijibu mkizijibu akizijibu wakizijibu ukizijibu ikizijibu likizijibu yakizijibu kikizijibu vikizijibu ikizijibu zikizijibu ukizijibu kukizijibu pakizijibu mukizijibu
c16 nikipajibu tukipajibu ukipajibu mkipajibu akipajibu wakipajibu ukipajibu ikipajibu likipajibu yakipajibu kikipajibu vikipajibu ikipajibu zikipajibu ukipajibu kukipajibu pakipajibu mukipajibu
c18 nikimujibu tukimujibu ukimujibu mkimujibu akimujibu wakimujibu ukimujibu ikimujibu likimujibu yakimujibu kikimujibu vikimujibu ikimujibu zikimujibu ukimujibu kukimujibu pakimujibu mukimujibu
"If not"
1s nisiponijibu tusiponijibu usiponijibu msiponijibu asiponijibu wasiponijibu usiponijibu isiponijibu lisiponijibu yasiponijibu kisiponijibu visiponijibu isiponijibu zisiponijibu usiponijibu kusiponijibu pasiponijibu musiponijibu
2s/2p/15/17 nisipokujibu
nisipokujibuni
tusipokujibu
tusipokujibuni
usipokujibu
usipokujibuni
msipokujibu
msipokujibuni
asipokujibu
asipokujibuni
wasipokujibu
wasipokujibuni
usipokujibu
usipokujibuni
isipokujibu
isipokujibuni
lisipokujibu
lisipokujibuni
yasipokujibu
yasipokujibuni
kisipokujibu
kisipokujibuni
visipokujibu
visipokujibuni
isipokujibu
isipokujibuni
zisipokujibu
zisipokujibuni
usipokujibu
usipokujibuni
kusipokujibu
kusipokujibuni
pasipokujibu
pasipokujibuni
musipokujibu
musipokujibuni
3s nisipomjibu tusipomjibu usipomjibu msipomjibu asipomjibu wasipomjibu usipomjibu isipomjibu lisipomjibu yasipomjibu kisipomjibu visipomjibu isipomjibu zisipomjibu usipomjibu kusipomjibu pasipomjibu musipomjibu
1p nisipotujibu tusipotujibu usipotujibu msipotujibu asipotujibu wasipotujibu usipotujibu isipotujibu lisipotujibu yasipotujibu kisipotujibu visipotujibu isipotujibu zisipotujibu usipotujibu kusipotujibu pasipotujibu musipotujibu
2p/3p/c2 nisipowajibu
nisipowajibuni
tusipowajibu
tusipowajibuni
usipowajibu
usipowajibuni
msipowajibu
msipowajibuni
asipowajibu
asipowajibuni
wasipowajibu
wasipowajibuni
usipowajibu
usipowajibuni
isipowajibu
isipowajibuni
lisipowajibu
lisipowajibuni
yasipowajibu
yasipowajibuni
kisipowajibu
kisipowajibuni
visipowajibu
visipowajibuni
isipowajibu
isipowajibuni
zisipowajibu
zisipowajibuni
usipowajibu
usipowajibuni
kusipowajibu
kusipowajibuni
pasipowajibu
pasipowajibuni
musipowajibu
musipowajibuni
Reflexive nisipojijibu tusipojijibu usipojijibu msipojijibu asipojijibu wasipojijibu usipojijibu isipojijibu lisipojijibu yasipojijibu kisipojijibu visipojijibu isipojijibu zisipojijibu usipojijibu kusipojijibu pasipojijibu musipojijibu
c3/c11/c14 nisipoujibu tusipoujibu usipoujibu msipoujibu asipoujibu wasipoujibu usipoujibu isipoujibu lisipoujibu yasipoujibu kisipoujibu visipoujibu isipoujibu zisipoujibu usipoujibu kusipoujibu pasipoujibu musipoujibu
c4/c9 nisipoijibu tusipoijibu usipoijibu msipoijibu asipoijibu wasipoijibu usipoijibu isipoijibu lisipoijibu yasipoijibu kisipoijibu visipoijibu isipoijibu zisipoijibu usipoijibu kusipoijibu pasipoijibu musipoijibu
c5 nisipolijibu tusipolijibu usipolijibu msipolijibu asipolijibu wasipolijibu usipolijibu isipolijibu lisipolijibu yasipolijibu kisipolijibu visipolijibu isipolijibu zisipolijibu usipolijibu kusipolijibu pasipolijibu musipolijibu
c6 nisipoyajibu tusipoyajibu usipoyajibu msipoyajibu asipoyajibu wasipoyajibu usipoyajibu isipoyajibu lisipoyajibu yasipoyajibu kisipoyajibu visipoyajibu isipoyajibu zisipoyajibu usipoyajibu kusipoyajibu pasipoyajibu musipoyajibu
c7 nisipokijibu tusipokijibu usipokijibu msipokijibu asipokijibu wasipokijibu usipokijibu isipokijibu lisipokijibu yasipokijibu kisipokijibu visipokijibu isipokijibu zisipokijibu usipokijibu kusipokijibu pasipokijibu musipokijibu
c8 nisipovijibu tusipovijibu usipovijibu msipovijibu asipovijibu wasipovijibu usipovijibu isipovijibu lisipovijibu yasipovijibu kisipovijibu visipovijibu isipovijibu zisipovijibu usipovijibu kusipovijibu pasipovijibu musipovijibu
c10 nisipozijibu tusipozijibu usipozijibu msipozijibu asipozijibu wasipozijibu usipozijibu isipozijibu lisipozijibu yasipozijibu kisipozijibu visipozijibu isipozijibu zisipozijibu usipozijibu kusipozijibu pasipozijibu musipozijibu
c16 nisipopajibu tusipopajibu usipopajibu msipopajibu asipopajibu wasipopajibu usipopajibu isipopajibu lisipopajibu yasipopajibu kisipopajibu visipopajibu isipopajibu zisipopajibu usipopajibu kusipopajibu pasipopajibu musipopajibu
c18 nisipomujibu tusipomujibu usipomujibu msipomujibu asipomujibu wasipomujibu usipomujibu isipomujibu lisipomujibu yasipomujibu kisipomujibu visipomujibu isipomujibu zisipomujibu usipomujibu kusipomujibu pasipomujibu musipomujibu
Consecutive
1s nikanijibu tukanijibu ukanijibu mkanijibu akanijibu wakanijibu ukanijibu ikanijibu likanijibu yakanijibu kikanijibu vikanijibu ikanijibu zikanijibu ukanijibu kukanijibu pakanijibu mukanijibu
2s/2p/15/17 nikakujibu
nikakujibuni
tukakujibu
tukakujibuni
ukakujibu
ukakujibuni
mkakujibu
mkakujibuni
akakujibu
akakujibuni
wakakujibu
wakakujibuni
ukakujibu
ukakujibuni
ikakujibu
ikakujibuni
likakujibu
likakujibuni
yakakujibu
yakakujibuni
kikakujibu
kikakujibuni
vikakujibu
vikakujibuni
ikakujibu
ikakujibuni
zikakujibu
zikakujibuni
ukakujibu
ukakujibuni
kukakujibu
kukakujibuni
pakakujibu
pakakujibuni
mukakujibu
mukakujibuni
3s nikamjibu tukamjibu ukamjibu mkamjibu akamjibu wakamjibu ukamjibu ikamjibu likamjibu yakamjibu kikamjibu vikamjibu ikamjibu zikamjibu ukamjibu kukamjibu pakamjibu mukamjibu
1p nikatujibu tukatujibu ukatujibu mkatujibu akatujibu wakatujibu ukatujibu ikatujibu likatujibu yakatujibu kikatujibu vikatujibu ikatujibu zikatujibu ukatujibu kukatujibu pakatujibu mukatujibu
2p/3p/c2 nikawajibu
nikawajibuni
tukawajibu
tukawajibuni
ukawajibu
ukawajibuni
mkawajibu
mkawajibuni
akawajibu
akawajibuni
wakawajibu
wakawajibuni
ukawajibu
ukawajibuni
ikawajibu
ikawajibuni
likawajibu
likawajibuni
yakawajibu
yakawajibuni
kikawajibu
kikawajibuni
vikawajibu
vikawajibuni
ikawajibu
ikawajibuni
zikawajibu
zikawajibuni
ukawajibu
ukawajibuni
kukawajibu
kukawajibuni
pakawajibu
pakawajibuni
mukawajibu
mukawajibuni
Reflexive nikajijibu tukajijibu ukajijibu mkajijibu akajijibu wakajijibu ukajijibu ikajijibu likajijibu yakajijibu kikajijibu vikajijibu ikajijibu zikajijibu ukajijibu kukajijibu pakajijibu mukajijibu
c3/c11/c14 nikaujibu tukaujibu ukaujibu mkaujibu akaujibu wakaujibu ukaujibu ikaujibu likaujibu yakaujibu kikaujibu vikaujibu ikaujibu zikaujibu ukaujibu kukaujibu pakaujibu mukaujibu
c4/c9 nikaijibu tukaijibu ukaijibu mkaijibu akaijibu wakaijibu ukaijibu ikaijibu likaijibu yakaijibu kikaijibu vikaijibu ikaijibu zikaijibu ukaijibu kukaijibu pakaijibu mukaijibu
c5 nikalijibu tukalijibu ukalijibu mkalijibu akalijibu wakalijibu ukalijibu ikalijibu likalijibu yakalijibu kikalijibu vikalijibu ikalijibu zikalijibu ukalijibu kukalijibu pakalijibu mukalijibu
c6 nikayajibu tukayajibu ukayajibu mkayajibu akayajibu wakayajibu ukayajibu ikayajibu likayajibu yakayajibu kikayajibu vikayajibu ikayajibu zikayajibu ukayajibu kukayajibu pakayajibu mukayajibu
c7 nikakijibu tukakijibu ukakijibu mkakijibu akakijibu wakakijibu ukakijibu ikakijibu likakijibu yakakijibu kikakijibu vikakijibu ikakijibu zikakijibu ukakijibu kukakijibu pakakijibu mukakijibu
c8 nikavijibu tukavijibu ukavijibu mkavijibu akavijibu wakavijibu ukavijibu ikavijibu likavijibu yakavijibu kikavijibu vikavijibu ikavijibu zikavijibu ukavijibu kukavijibu pakavijibu mukavijibu
c10 nikazijibu tukazijibu ukazijibu mkazijibu akazijibu wakazijibu ukazijibu ikazijibu likazijibu yakazijibu kikazijibu vikazijibu ikazijibu zikazijibu ukazijibu kukazijibu pakazijibu mukazijibu
c16 nikapajibu tukapajibu ukapajibu mkapajibu akapajibu wakapajibu ukapajibu ikapajibu likapajibu yakapajibu kikapajibu vikapajibu ikapajibu zikapajibu ukapajibu kukapajibu pakapajibu mukapajibu
c18 nikamujibu tukamujibu ukamujibu mkamujibu akamujibu wakamujibu ukamujibu ikamujibu likamujibu yakamujibu kikamujibu vikamujibu ikamujibu zikamujibu ukamujibu kukamujibu pakamujibu mukamujibu
Some forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.

Derived termsEdit