Open main menu
U+62C3, 拃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C3

[U+62C2]
CJK Unified Ideographs
[U+62C4]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 64, +5, 8 strokes, cangjie input 手人尸 (QOS), composition)

  1. grope, press, span

ReferencesEdit

  • KangXi: page 424, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 11938
  • Dae Jaweon: page 772, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1853, character 6
  • Unihan data for U+62C3

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsaːɡs, *ʔsaːɡs, *ʔsaːɡ
*ʔsraːʔ
*ʔsraːʔ
*ʔsraːʔ, *zraːʔ
*ʔsraːɡs
*ʔsraːɡs, *zraːɡ, *ʔsreːɡ
*ʔsraːɡs, *zaːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsraːɡs
*ʔr'aːɡs, *zreːb
*zraːɡs
*ʔsraːnʔ
*sʰaːɡs, *zaːɡ
*zaːɡs
*zaːɡs
*zaːɡs
*zaːɡs, *zaːɡ
*zaːɡs, *zaːɡ
*ʔsaːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsaːɡ, *zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ, *zraːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ
*zaːɡ, *zreːɡ, *zaɡ
*ʔr'aːɡ, *ʔsraːɡ
*ʔsraːɡ
*ʔsraːɡ
*zraːɡ
*zraːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (18)
Final () (69)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃˠanX/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂᵚanX/
Shao
Rongfen
/t͡ʃɐnX/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂaɨnX/
Li
Rong
/t͡ʃanX/
Wang
Li
/t͡ʃanX/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂanX/
Expected
Mandarin
Reflex
zhǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 16652
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsraːnʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.