Category:Esperanto correlatives

sense interrogative/relative demonstrative indefinite inclusive negative
ki– ti– i– ĉi– neni–
object –o kio(n) tio(n) io(n) ĉio(n) nenio(n)
individual –u kiu(j, n) tiu(j, n) iu(j, n) ĉiu(j, n) neniu(j, n)
genitive –es kies ties ies ĉies nenies
kind –a kia(j, n) tia(j, n) ia(j, n) ĉia(j, n) nenia(j, n)
place –e kie(n) tie(n) ie(n) ĉie(n) nenie(n)
manner/degree –el kiel tiel iel ĉiel neniel
reason –al kial tial ial ĉial nenial
time –am kiam tiam iam ĉiam neniam
quantity –om kiom tiom iom ĉiom neniom