See also: , , and
U+535C, 卜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535C

[U+535B]
CJK Unified Ideographs
[U+535D]
U+2F18, ⼘
KANGXI RADICAL DIVINATION

[U+2F17]
Kangxi Radicals
[U+2F19]

Translingual

edit
Stroke order
 

Han character

edit

(Kangxi radical 25, +0, 2 strokes, cangjie input (Y), four-corner 23000, composition )

 1. Kangxi radical #25, .

Derived characters

edit

References

edit
 • Kangxi Dictionary: page 157, character 25
 • Dai Kanwa Jiten: character 2774
 • Dae Jaweon: page 361, character 15
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 91, character 11
 • Unihan data for U+535C

Chinese

edit

Glyph origin

edit
Historical forms of the character
Shang Western Zhou Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Bronze inscriptions Chu slip and silk script Qin slip script Small seal script Transcribed ancient scripts
           

Perhaps a pictogram (象形) of a crack in an oracle bone, used for divination in ancient China.

Officially adopted as the simplified form of in the Chinese Character Simplification Scheme (漢字簡化方案) in 1956.

Etymology 1

edit
simp. and trad.
alternative forms 𠁡
𠁢

"Cracking" of a bone or tortoise shell in fire: "to divine by oracle bone" (Schuessler, 2007). Compare Galo -`buk (to burst), Galo -`puk (to pop), Mizo puak (to explode; to burst) (STEDT).

Pronunciation

edit


Note:
 • poh - also written as , incl. surname (Taiwan);
 • pok - incl. surname (Mainland).

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /pu²¹⁴/
Harbin /pʰu²¹³/
Tianjin /pʰu¹³/
Jinan /pu⁵⁵/
Qingdao /pu⁵⁵/
Zhengzhou /pu⁵³/
Xi'an /po²¹/
Xining /pv̩⁴⁴/
Yinchuan /puə¹³/
/pu¹³/ ~算子
Lanzhou /pə¹³/
Ürümqi /pʰu⁵¹/
Wuhan /pʰu²¹³/
Chengdu /pu¹³/
Guiyang /pʰu²¹/
Kunming /pʰu³¹/
Nanjing /puʔ⁵/
Hefei /pʰəʔ⁵/
Jin Taiyuan /pəʔ²/
Pingyao /pʌʔ¹³/
Hohhot /pəʔ⁴³/ ~拉
/pei⁵⁵/ 萝~
Wu Shanghai /poʔ⁵/
Suzhou /poʔ⁵/
Hangzhou /pʰoʔ⁵/
Wenzhou /po²¹³/
Hui Shexian /pɔʔ²¹/
Tunxi /pʰu⁵/
Xiang Changsha /pʰu²⁴/
Xiangtan /pʰu²⁴/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /puk̚¹/
Taoyuan /puk̚²²/
Cantonese Guangzhou /pok̚⁵/
Nanning /pʰuk̚⁵⁵/
Hong Kong /puk̚⁵/
Min Xiamen (Hokkien) /pɔk̚³²/
/poʔ³²/
Fuzhou (Eastern Min) /pɔuʔ²³/
Jian'ou (Northern Min) /pʰu²⁴/
Shantou (Teochew) /pok̚²/
Haikou (Hainanese) /ʔbɔk̚⁵/
/ʔbak̚⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (1)
Final () (3)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Baxter puwk
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/puk̚/
Pan
Wuyun
/puk̚/
Shao
Rongfen
/puk̚/
Edwin
Pulleyblank
/pəwk̚/
Li
Rong
/puk̚/
Wang
Li
/puk̚/
Bernard
Karlgren
/puk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
bu
Expected
Cantonese
Reflex
buk1
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
Middle
Chinese
‹ puwk ›
Old
Chinese
/*pˁok/
English divine (v.)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 998
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*poːɡ/

Definitions

edit

 1. to divine
 2. (literary) to foretell; to predict
  生死未  ―  shēngsǐwèi  ―  no one knows whether the person is dead or alive
 3. (literary) to choose
    ―    ―  to choose a place to live
 4. a surname

Compounds

edit

Etymology 2

edit
For pronunciation and definitions of – see (“carrot”).
(This character is the simplified form of ).
Notes:

Etymology 3

edit
For pronunciation and definitions of – see (“(Min) to want (to do); about to”).
(This character is a variant form of ).

References

edit

Japanese

edit

Kanji

edit

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

Readings

edit

Etymology 1

edit
Kanji in this term
うらない
Jinmeiyō
kun’yomi
For pronunciation and definitions of – see the following entry.
うらな
[noun] fortune-telling
(This term, , is an alternative spelling of the above term.)

Etymology 2

edit
Kanji in this term
ぼく
Jinmeiyō
kan’yōon

Noun

edit

(ぼく) (boku

 1. (archaic) fortune-telling
 2. (archaic) choosing
Derived terms
edit

Etymology 3

edit
Kanji in this term
うら
Jinmeiyō
kun’yomi
For pronunciation and definitions of – see the following entry.
うらS
[noun] (archaic) fortune-telling
(This term, , is an alternative spelling of the above term.)

Korean

edit

Hanja

edit

(eumhun (jeom bok))

 1. Hanja form? of (to divine).

Tày

edit

Adjective

edit

(bốc, phoóc)

 1. Nôm form of bốc (dry).
  忒㳍𱺵㳍
  Rẳc bó là bó bốc
  (please add an English translation of this usage example)
 2. Nôm form of phoóc (foolish).
  坎󰝧宗𫰴
  Khảm khỉn tổng sao phoóc
  (please add an English translation of this usage example)

Verb

edit

(fộc)

 1. Nôm form of fộc.

References

edit
 • Lục Văn Pảo, Hoàng Tuấn Nam (2003) Hoàng Triều Ân, editor, Từ điển chữ Nôm Tày [A Dictionary of (chữ) Nôm Tày]‎[1] (in Vietnamese), Hanoi: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội

Vietnamese

edit

Han character

edit

: Hán Việt readings: bốc, bặc
: Nôm readings: bói, bóc, vúc, bốc, vốc, vóc, bặc, cốc

Verb

edit

 1. ăn bốc (咹卜, to eat with the fingers)

References

edit

Zhuang

edit

Noun

edit

 1. Sawndip form of boh

Classifier

edit

 1. Sawndip form of boux