Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85 +4, 7 strokes, cangjie input 水心山 (EPU), four-corner 35117, composition)

  1. chaotic, confused
  2. turbid, murky

ReferencesEdit

  • KangXi: page 610, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 17193
  • Dae Jaweon: page 1003, character 4
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1561, character 9
  • Unihan data for U+6C8C

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (7) (7) (11)
Final () (55) (55) (80)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () I I Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duən/ /duənX/ /ɖˠiuᴇnX/
Pan
Wuyun
/duon/ /duonX/ /ɖʷᵚiɛnX/
Shao
Rongfen
/duən/ /duənX/ /ȡiuænX/
Edwin
Pulleyblank
/dwən/ /dwənX/ /ɖwianX/
Li
Rong
/duən/ /duənX/ /ȡjuɛnX/
Wang
Li
/duən/ /duənX/ /ȡĭwɛnX/
Bernard
Karlgren
/dʱuən/ /dʱuənX/ /ȡʱi̯wɛnX/
Expected
Mandarin
Reflex
tún dùn zhuàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 12539 12552 12558
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*donʔ/ /*duːn/ /*duːnʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(don) (hangeul , revised don, McCune-Reischauer ton, Yale ton)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.
Read in another language