Open main menu
U+9788, 鞈
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9788

[U+9787]
CJK Unified Ideographs
[U+9789]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 177, +6, 15 strokes, cangjie input 廿十人一口 (TJOMR), four-corner 48561, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1387, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 42805
  • Dae Jaweon: page 1901, character 33
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4334, character 15
  • Unihan data for U+9788

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (28)
Final () (160) (152)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʌp̚/ /kˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/kəp̚/ /kᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/kɒp̚/ /kɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/kəp̚/ /kəɨp̚/
Li
Rong
/kᴀp̚/ /kɐp̚/
Wang
Li
/kɒp̚/ /kɐp̚/
Bernard
Karlgren
/kăp̚/ /kăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ge jia
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4961 4988
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kuːb/ /*kruːb/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.