Open main menu
U+6999, 榙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6999

[U+6998]
CJK Unified Ideographs
[U+699A]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75, +10, 14 strokes, cangjie input 木廿人口 (DTOR), four-corner 44961, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 543, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 15235
  • Dae Jaweon: page 931, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1261, character 7
  • Unihan data for U+6999

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (160)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌp̚/
Pan
Wuyun
/ɦəp̚/
Shao
Rongfen
/ɣɒp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəp̚/
Li
Rong
/ɣᴀp̚/
Wang
Li
/ɣɒp̚/
Bernard
Karlgren
/ɣăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4951 4974
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tkuːb/ /*ɡuːb/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit