Open main menu
U+95DF, 闟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DF

[U+95DE]
CJK Unified Ideographs
[U+95E0]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 169, +12, 20 strokes, cangjie input 日弓人口一 (ANORM), four-corner 88427, composition)

  1. peacefully, quietly

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1342, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 41487
  • Dae Jaweon: page 1846, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4319, character 3
  • Unihan data for U+95DF

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (32)
Final () (142)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hˠiɪp̚/
Pan
Wuyun
/hᵚip̚/
Shao
Rongfen
/xiep̚/
Edwin
Pulleyblank
/hjip̚/
Li
Rong
/xjəp̚/
Wang
Li
/xĭĕp̚/
Bernard
Karlgren
/xi̯əp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
xi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5010
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰrub/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. quietly, peacefully

ReadingsEdit

(Can we verify(+) this pronunciation?)