See also:
U+981C, 頜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981C

[U+981B]
CJK Unified Ideographs
[U+981D]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 181, +6, 15 strokes, cangjie input 人口一月金 (ORMBC), four-corner 81686, composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 1402, character 36
  • Dai Kanwa Jiten: character 43440
  • Dae Jaweon: page 1920, character 2
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4368, character 16
  • Unihan data for U+981C

Chinese edit

trad.
simp.

Glyph origin edit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 

Phono-semantic compound (形聲形声, OC *ɡuːmʔ, *kuːb) : phonetic (OC *kuːb, *ɡuːb) + semantic (head).

Etymology 1 edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (28)
Final () (159) (160)
Tone (調) Rising (X) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Baxter homX kop
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌmX/ /kʌp̚/
Pan
Wuyun
/ɦəmX/ /kəp̚/
Shao
Rongfen
/ɣɒmX/ /kɒp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəmX/ /kəp̚/
Li
Rong
/ɣᴀmX/ /kᴀp̚/
Wang
Li
/ɣɒmX/ /kɒp̚/
Bernard
Karlgren
/ɣămX/ /kăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
hàn ge
Expected
Cantonese
Reflex
ham6 gap3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4942 4963
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡuːmʔ/ /*kuːb/

Definitions edit

  1. (anatomy) jaw

Compounds edit

Etymology 2 edit

Pronunciation edit


Definitions edit

  1. a surname

Etymology 3 edit

Pronunciation edit

Definitions edit

  1. (Zhangzhou Hokkien) to swallow a big gulp (of liquid)
Synonyms edit
  • (Hokkien) (bo̍k)

Etymology 4 edit

For pronunciation and definitions of – see (“neck; collar; etc.”).
(This character is a variant form of ).

Japanese edit

Kanji edit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings edit