Open main menu
U+8A65, 詥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A65

[U+8A64]
CJK Unified Ideographs
[U+8A66]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 149, +6, 13 strokes, cangjie input 卜口人一口 (YROMR), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1157, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 35414
  • Dae Jaweon: page 1622, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3967, character 5
  • Unihan data for U+8A65

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (160)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌp̚/
Pan
Wuyun
/ɦəp̚/
Shao
Rongfen
/ɣɒp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəp̚/
Li
Rong
/ɣᴀp̚/
Wang
Li
/ɣɒp̚/
Bernard
Karlgren
/ɣăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4975
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡuːb/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit