Open main menu
See also:
U+9904, 餄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9904

[U+9903]
CJK Unified Ideographs
[U+9905]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 184, +6, 15 strokes, cangjie input 人戈人一口 (OIOMR), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1419, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 44132
  • Dae Jaweon: page 1943, character 19
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4451, character 8
  • Unihan data for U+9904

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (152)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/kᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/kɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/kəɨp̚/
Li
Rong
/kɐp̚/
Wang
Li
/kɐp̚/
Bernard
Karlgren
/kăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
jia
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4987
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kruːb/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 餄餎饸饹 (héle).