Open main menu

Wiktionary β

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 9 +10, 12 strokes, cangjie input 人心山山 (OPUU), composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰroːʔ
*sʰroːʔ, *ʔsru, *sʰru
*sʰroːs, *ʔsrus
*ʔsru
*ʔsru
*ʔsruʔ, *sʰru, *ʔsro
*ʔsrus
*sʰru
*zrus, *ʔsro, *rnuːb
*sʰlo, *l'al
*sʰlo
*sʰro
*sʰro
*zro
*zro
*zro
*zroːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (18) (20) (12)
Final () (24) (136) (152)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Open Open
Division () III III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃɨo/ /d͡ʒɨuH/ /ɳˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂio/ /ɖ͡ʐiuH/ /ɳᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/t͡ʃio/ /d͡ʒiəuH/ /nɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂuə̆/ /ɖ͡ʐuwH/ /ɳəɨp̚/
Li
Rong
/t͡ʃio/ /d͡ʒiuH/ /nɐp̚/
Wang
Li
/t͡ʃĭu/ /d͡ʒĭəuH/ /nɐp̚/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂi̯u/ /ɖ͡ʐʱi̯ə̯uH/ /năp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhū zhòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1602 1605 1613
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 0 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zrus/ /*ʔsro/ /*rnuːb/
Notes

DefinitionsEdit

  1. (same as ) pregnant (妊娠, 妊身)
  2. cruel
  3. pretty
  4. cute, clever, ingenious, smart
  5. to be hired
  6. (used for ) to jest, to chaff, to bawl
  7. mean person (as opposed to real gentleman)

CompoundsEdit