Open main menu
U+602F, 怯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602F

[U+602E]
CJK Unified Ideographs
[U+6030]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 61, +5, 8 strokes, cangjie input 心土戈 (PGI), four-corner 94031, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 382, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 10491
 • Dae Jaweon: page 712, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2283, character 6
 • Unihan data for U+602F

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰal
*kʰal, *kʰas, *kʰab
*kʰɯ, *kʰɯ, *kʰab
*kaʔ, *kʰaʔ
*kʰa
*kʰa
*kʰa
*kʰa, *kʰas, *kʰab
*kʰa, *kʰl'aːb
*kʰaʔ, *kʰas
*kʰaʔ, *kʰas
*kʰas
*kaːb, *kab
*kab, *kab
*kab
*kab, *kab
*kʰab

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕʰie⁵¹/
/t͡ɕʰye⁵¹/
Harbin /t͡ɕʰiɛ⁵³/
/t͡ɕʰyɛ⁵³/
Tianjin /t͡ɕʰie⁵³/
Jinan /t͡ɕʰiə²¹/
Qingdao /t͡ɕʰiə⁵⁵/
Zhengzhou /t͡ɕʰiɛ²⁴/
Xi'an /t͡ɕʰiɛ²¹/
Xining /t͡ɕʰi⁴⁴/
Yinchuan /t͡ɕʰie¹³/
Lanzhou /t͡ɕʰiə¹³/
Ürümqi /t͡ɕʰyɤ²¹³/
Wuhan /t͡ɕʰie²¹³/
Chengdu /t͡ɕʰie³¹/
Guiyang /t͡ɕʰie²¹/
Kunming /t͡ɕʰiɛ³¹/
Nanjing /t͡ɕʰieʔ⁵/
Hefei /t͡ɕʰiɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡ɕʰiəʔ²/
Pingyao /t͡ɕʰiʌʔ¹³/
Hohhot /t͡ɕʰiaʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡ɕʰiɪʔ⁵/
/t͡ɕʰiaʔ⁵/
Suzhou /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Hangzhou /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Wenzhou /t͡ɕʰa²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕʰieʔ²¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰie²⁴/
Xiangtan /t͡ɕʰie²⁴/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /kʰiap̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /hip̚³/
Nanning /hip̚³³/
Hong Kong /hip̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /kʰiap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /kʰiɛʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /kʰiɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /kʰiap̚²/
Haikou (Min Nan) /hiap̚⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (29)
Final () (147)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰɨɐp̚/
Pan
Wuyun
/kʰiɐp̚/
Shao
Rongfen
/kʰiɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/kʰɨap̚/
Li
Rong
/kʰiap̚/
Wang
Li
/kʰĭɐp̚/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯ɐp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
qie
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 10698
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰab/
Notes

DefinitionsEdit

 1. timid; cowardly
 2. nervous

CompoundsEdit

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(geop) (hangeul , revised geop, McCune–Reischauer kŏp, Yale kep)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(khiếp, khép)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.