U+83C6, 菆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C6

[U+83C5]
CJK Unified Ideographs
[U+83C7]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +8, 14 strokes, cangjie input 廿尸十水 (TSJE), four-corner 44147, composition)

  1. jungle

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1037, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 31146
  • Dae Jaweon: page 1495, character 14
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3230, character 2
  • Unihan data for U+83C6

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (15) (18) (19)
Final () (62) (136) (24)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Closed
Division () I III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡zuɑn/ /t͡ʃɨu/ /t͡ʃʰɨoH/
Pan
Wuyun
/d͡zʷɑn/ /ʈ͡ʂiu/ /ʈ͡ʂʰioH/
Shao
Rongfen
/d͡zuɑn/ /t͡ʃiəu/ /t͡ʃʰioH/
Edwin
Pulleyblank
/d͡zwan/ /ʈ͡ʂuw/ /ʈ͡ʂʰuə̆H/
Li
Rong
/d͡zuɑn/ /t͡ʃiu/ /t͡ʃʰioH/
Wang
Li
/d͡zuɑn/ /t͡ʃĭəu/ /t͡ʃʰĭuH/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱuɑn/ /ʈ͡ʂi̯ə̯u/ /ʈ͡ʂʰi̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
cuán zhōu chù
Expected
Cantonese
Reflex
cyun4 zau1 co3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10638 10664 10665
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 0 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsru/ /*sʰros/ /*zloːn/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.