Wiktionary:Babel
en This user is a native speaker of English.
ru-4 Этот участник владеет русским почти как родным.
cs-2 Tento uživatel má středně pokročilé znalosti češtiny.
lt-2 Šis vartotojas gali prisidėti prie projekto vidutinio lygio Lietuvių kalba.
Search user languages or scripts
Scripts
A
Latn
This user's native script is the Latin alphabet.
Я
Cyrl-4
This user has a near-native understanding of the Cyrillic alphabet.
/ʑ/
IPA-3
This user has an advanced understanding of the International Phonetic Alphabet.
Ω
Grek-2
This user has an intermediate understanding of the Greek alphabet.
Search user languages or scripts

Lithuanian

edit

The Lithuanian content on this site is very poor. As a significant language in terms of Proto-Indo-European, I've decided to start creating some articles on here. The resources I'm using most are:

  • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, →ISSN, page -
  • online Naktinienė, Gertrūda, et al. (1941-2011) Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, →ISBN

I have also been working on verb and adjective templates to indicate stress, for which I have been referring to:

  • Bonifacas Stundžia (2014) Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus Universitetas

Current focus

edit

For want of a better place to start, I'm currently working on improving (creating) the articles for all the words from Alina Orlova's official first album Laukinis Šuo Dingo. source. Words that I have done are written in bold.

Kū́dikiai ver̃kia, kaĩ mìršta girtúokliai
Jų̃ síelos pavir̃sta liūdniáusiais vaidúokliais
Jiẽ gùli lóva ir̃ rė̃kia: „taĩ mẽs!”
Tìk niẽks jų̃ neíeško ir̃ niẽks jų̃ neràs

Žvìrbliai kiemẽliuose grója šermùkšniu
Kiẽmsargis šóka tar̃p dvõkiančių šiùkšlių
Laĩkrodžiai mùša, sùmuša juõs
Kõl laĩko neliẽka màno namuõs


Tàvo akysè gãnosi arkliùkai,
Bèt dangùs josè visadà apniū̃kęs
žinaĩ žodžiùs, jiẽ nuõ tavę̃s bė́ga
Vìskas panašù į žaidìmą Lego
Nès diẽną, kaĩ gimeĩ,-
Lìjo, lìjo, lìjo.

Lego ìš vorų̃, añt tualèto síenų
Ìš aklų̃ šunų̃ ir̃ pušų̃ kamíenų.
žinaĩ žodžiùsjiẽ tavè kankìna.
Eĩnam prisigért pàs manè bálto vỹno
Nès diẽną, kaĩ gimeĩ,
Lìjo, lìjo, lìjo.


paskutinis mamutas
Šioj įšalo žemėj
Mano iltys per trumpos
O akysper senos.

Archeologai sapnuoja
Tamsiom naktim mane -
šunys urzgia ir loja,
Man amžina nemiga.

pamiršau, kaip kalbėti
Mamutų maldas,
Ir nėra nieko, kas galėtų
Man priminti jas,

Nes mano brolių skeletai
Muziejuose dulka,
norėčiau numirti,
Bet mano šonai nepraleidžia kulkų

paskutinis mamutas,
Taip ilgai juo buvau,
Ir vienas Dievas težino, kaip
pavargau.


Tu gimei prasidėjus nesibaigiančiam karui,
Dužo kūnai ir snigo lėktuvų sparnais,
Nieks meldė Dievui, kurìs emigravo
Į kitokias Visatas su visais angelais.
Žeme, sukis greitai.