Open main menu

ChineseEdit

wisdom; knowledge tooth; ivory
simp. and trad.
(智牙)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (9) (31)
Final () (13) (98)
Tone (調) Departing (H) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇH/ /ŋˠa/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛH/ /ŋᵚa/
Shao
Rongfen
/ȶiɛH/ /ŋa/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiə̆H/ /ŋaɨ/
Li
Rong
/ȶjeH/ /ŋa/
Wang
Li
/ȶǐeH/ /ŋa/
Bernard
Karlgren
/ȶie̯H/ /ŋa/
Expected
Mandarin
Reflex
zhì

NounEdit

智牙

  1. Alternative name for 智齒智齿 (zhìchǐ, “wisdom tooth”).