See also:

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 169 +5, 13 strokes, cangjie input 日弓田中 (ANWL), four-corner 77506, composition)

  1. sluice
  2. flood gate, canal lock

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1333, character 12
  • Dai Kanwa Jiten: character 41263
  • Dae Jaweon: page 1839, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4292, character 9
  • Unihan data for U+9598

ChineseEdit

trad.
simp.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂa³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂa²⁴/
Tianjin /t͡sɑ⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂa⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂa⁵⁵/
Zhengzhou /ʈ͡ʂa⁵³/
Xi'an /t͡sa⁴⁴/
Xining /t͡sa²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂa¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂa¹³/
Ürümqi /t͡sa⁵¹/
Wuhan /t͡sa²¹³/
Chengdu /t͡sa³¹/
Guiyang /t͡sa²¹/
Kunming /ʈ͡ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂɑʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡saʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡sʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡sa³¹/
Wu Shanghai /zaʔ¹/
Suzhou /zaʔ³/
Hangzhou /zɑʔ²/
Wenzhou /za²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰa²²/
Tunxi /t͡sɔ⁵/
/sɔ²⁴/
Xiang Changsha /t͡sa²⁴/
Xiangtan /t͡sɒ²⁴/
Gan Nanchang /t͡saʔ⁵/
Hakka Meixian /t͡sʰap̚⁵/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sap̚²/
Nanning /t͡sap̚²²/
Hong Kong /t͡sap̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sap̚⁵/
/t͡saʔ⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡saʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sa²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡saʔ⁵/
Haikou (Min Nan) /ta³³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (28)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/kɑp̚/ /kɑp̚/ /kɑp̚/ /kɑp̚/ /kap̚/ /kɑp̚/ /kɑp̚/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (34)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʔɣap̚/ /ʔap̚/ /ʔap̚/ /ʔɯap̚/ /ʔaɨp̚/ /ap̚/ /ʔap̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
5928 1 /*klaːb/
5930 2 𥯦 /*sɡreːb/ 宋來訓讀爲牐
5947 1 /*qraːb/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(gap) (hangeul , revised gap, McCune-Reischauer kap, Yale kap)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language