Open main menu
U+9E86, 麆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E86

[U+9E85]
CJK Unified Ideographs
[U+9E87]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 198, 鹿+5, 16 strokes, cangjie input 戈心月一 (IPBM), four-corner 00217, composition鹿)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1509, character 21
  • Dai Kanwa Jiten: character 47611
  • Dae Jaweon: page 2037, character 24
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4729, character 3
  • Unihan data for U+9E86

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zaːl, *zaː
*zlaːl, *sʰaːʔ
*rnaː, *ʔsraː
*ʔsjaː, *zaʔ
*ʔsjaː, *ʔsas, *zaʔ
*ʔsjaː
*ʔslja, *ʔsraːʔ
*ʔsjaːʔ
*ʔsljaːʔ, *ljaːʔ, *ʔsraː
*ʔsjaːʔ
*sʰjaːʔ, *ʔsa
*sʰjaːs, *sʰa
*sʰjaːs
*ʔsraː, *zraː, *zraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*zraː
*zraː, *ʔsa, *ʔsaʔ, *sʰa
*ʔslaːŋʔ, *zaːʔ
*ʔsaː
*ʔsaː, *ʔsaːʔ, *sʰa
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*sʰaː, *zaːʔ
*zaː
*zaː
*zaːʔ, *zras
*zaːʔ, *sʰa
*ʔsa, *sʰa
*ʔsa, *ʔsas, *sʰa, *zaʔ, *ʔsra
*ʔsaʔ, *zaʔ
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰas
*sʰas
*sʰas
*zaʔ
*das
*ʔsra
*ʔsra
*ʔsraʔ, *ʔsras
*ʔsraʔ
*ʔsraʔ, *ʔsras
*zra, *zraʔ
*zra
*zra
*zra, *zras
*zraʔ
*zras

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (15) (20)
Final () (23) (22)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡zuoX/ /d͡ʒɨʌH/
Pan
Wuyun
/d͡zuoX/ /ɖ͡ʐiɔH/
Shao
Rongfen
/d͡zoX/ /d͡ʒiɔH/
Edwin
Pulleyblank
/d͡zɔX/ /ɖ͡ʐɨə̆H/
Li
Rong
/d͡zoX/ /d͡ʒiɔH/
Wang
Li
/d͡zuX/ /d͡ʒĭoH/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱuoX/ /ɖ͡ʐʱi̯woH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhù
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 10409 10458
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zaːʔ/ /*zras/

DefinitionsEdit

  1. young water deer