Open main menu
U+924F, 鉏
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924F

[U+924E]
CJK Unified Ideographs
[U+9250]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +5, 13 strokes, cangjie input 金月一 (CBM), four-corner 87112, composition)

 1. hoe
 2. work with a hoe
 3. eliminate

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1301, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 40297
 • Dae Jaweon: page 1803, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4185, character 6
 • Unihan data for U+924F

ChineseEdit

trad.
simp. 𬬺

Etymology 1Edit

For pronunciation and definitions of – see (“hoe; to hoe; to dig; etc.”).
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 2Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰu³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰu²⁴/
Tianjin /t͡sʰu⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Xi'an /p͡fʰu²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰv̩⁵³/
Yinchuan /t͡sʰu⁵³/
Lanzhou /p͡fʰu⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰu⁵¹/
Wuhan /t͡sʰəu²¹³/
Chengdu /t͡sʰu³¹/
Guiyang /t͡sʰu²¹/
Kunming /t͡sʰu³¹/
Nanjing /t͡sʰu²⁴/
Hefei /t͡sʰʊ⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰu¹¹/
Pingyao /sz̩ʷ¹³/
Hohhot /t͡sʰu³¹/
Wu Shanghai /zu²³/
Suzhou /zəu¹³/
Hangzhou /d͡zu²¹³/
Wenzhou /zɤu³¹/
Hui Shexian /su⁴⁴/
Tunxi /t͡sʰəu⁴⁴/
Xiang Changsha /t͡səu¹³/
Xiangtan /d͡zəɯ¹²/
Gan Nanchang /t͡sʰu²⁴/
Hakka Meixian /t͡sʰz̩¹¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɔ²¹/
Nanning /t͡sʰɔ²¹/
Hong Kong /t͡sʰɔ²¹/
Min Xiamen (Min Nan)
Fuzhou (Min Dong) /tʰy⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /tʰy³³/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰo⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡su³¹/

DefinitionsEdit

 1. A surname​.

Etymology 3Edit

For pronunciation and definitions of – see (“female hemp plant; seed-bearing hemp; seeds of female hemp; etc.”).
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 4Edit

For pronunciation and definitions of – see (“a type of ancient tax; a type of ancient office; etc.”).
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 5Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰu³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰu²⁴/
Tianjin /t͡sʰu⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Xi'an /p͡fʰu²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰv̩⁵³/
Yinchuan /t͡sʰu⁵³/
Lanzhou /p͡fʰu⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰu⁵¹/
Wuhan /t͡sʰəu²¹³/
Chengdu /t͡sʰu³¹/
Guiyang /t͡sʰu²¹/
Kunming /t͡sʰu³¹/
Nanjing /t͡sʰu²⁴/
Hefei /t͡sʰʊ⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰu¹¹/
Pingyao /sz̩ʷ¹³/
Hohhot /t͡sʰu³¹/
Wu Shanghai /zu²³/
Suzhou /zəu¹³/
Hangzhou /d͡zu²¹³/
Wenzhou /zɤu³¹/
Hui Shexian /su⁴⁴/
Tunxi /t͡sʰəu⁴⁴/
Xiang Changsha /t͡səu¹³/
Xiangtan /d͡zəɯ¹²/
Gan Nanchang /t͡sʰu²⁴/
Hakka Meixian /t͡sʰz̩¹¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɔ²¹/
Nanning /t͡sʰɔ²¹/
Hong Kong /t͡sʰɔ²¹/
Min Xiamen (Min Nan)
Fuzhou (Min Dong) /tʰy⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /tʰy³³/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰo⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡su³¹/

Rime
Character
Reading # 2/2
Initial () (20)
Final () (22)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒɨʌX/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐiɔX/
Shao
Rongfen
/d͡ʒiɔX/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐɨə̆X/
Li
Rong
/d͡ʒiɔX/
Wang
Li
/d͡ʒĭoX/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱi̯woX/
Expected
Mandarin
Reflex
zhù
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 10456
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraʔ/
Notes

DefinitionsEdit

 1. Only used in 鉏鋙锄铻.

Etymology 6Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰu³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰu²⁴/
Tianjin /t͡sʰu⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Xi'an /p͡fʰu²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰv̩⁵³/
Yinchuan /t͡sʰu⁵³/
Lanzhou /p͡fʰu⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰu⁵¹/
Wuhan /t͡sʰəu²¹³/
Chengdu /t͡sʰu³¹/
Guiyang /t͡sʰu²¹/
Kunming /t͡sʰu³¹/
Nanjing /t͡sʰu²⁴/
Hefei /t͡sʰʊ⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰu¹¹/
Pingyao /sz̩ʷ¹³/
Hohhot /t͡sʰu³¹/
Wu Shanghai /zu²³/
Suzhou /zəu¹³/
Hangzhou /d͡zu²¹³/
Wenzhou /zɤu³¹/
Hui Shexian /su⁴⁴/
Tunxi /t͡sʰəu⁴⁴/
Xiang Changsha /t͡səu¹³/
Xiangtan /d͡zəɯ¹²/
Gan Nanchang /t͡sʰu²⁴/
Hakka Meixian /t͡sʰz̩¹¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɔ²¹/
Nanning /t͡sʰɔ²¹/
Hong Kong /t͡sʰɔ²¹/
Min Xiamen (Min Nan)
Fuzhou (Min Dong) /tʰy⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /tʰy³³/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰo⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡su³¹/

DefinitionsEdit

 1. Only used in 鉏牙锄牙.

Etymology 7Edit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰu³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰu²⁴/
Tianjin /t͡sʰu⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰu⁴²/
Xi'an /p͡fʰu²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰv̩⁵³/
Yinchuan /t͡sʰu⁵³/
Lanzhou /p͡fʰu⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰu⁵¹/
Wuhan /t͡sʰəu²¹³/
Chengdu /t͡sʰu³¹/
Guiyang /t͡sʰu²¹/
Kunming /t͡sʰu³¹/
Nanjing /t͡sʰu²⁴/
Hefei /t͡sʰʊ⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰu¹¹/
Pingyao /sz̩ʷ¹³/
Hohhot /t͡sʰu³¹/
Wu Shanghai /zu²³/
Suzhou /zəu¹³/
Hangzhou /d͡zu²¹³/
Wenzhou /zɤu³¹/
Hui Shexian /su⁴⁴/
Tunxi /t͡sʰəu⁴⁴/
Xiang Changsha /t͡səu¹³/
Xiangtan /d͡zəɯ¹²/
Gan Nanchang /t͡sʰu²⁴/
Hakka Meixian /t͡sʰz̩¹¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɔ²¹/
Nanning /t͡sʰɔ²¹/
Hong Kong /t͡sʰɔ²¹/
Min Xiamen (Min Nan)
Fuzhou (Min Dong) /tʰy⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /tʰy³³/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰo⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡su³¹/

DefinitionsEdit

 1. a state in modern Henan
 2. A surname​.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. hoe
 2. eradicate
 3. eliminate

ReadingsEdit

 • On (unclassified): しょ (sho), (zo), (so)
 • Kun: すき (suki)

KoreanEdit

 
Hoe (long-handled, two-handed)

HanjaEdit

(seo) (hangeul , revised seo, McCune–Reischauer sŏ, Yale se)

 1. (호미 서): hoe (short-handled, one-handed)
 2. (김맬 서): to hoe, weed
 3. ( 서): to chop, hew, mow; eliminate

SynonymsEdit

See alsoEdit