Open main menu
U+62AF, 抯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AF

[U+62AE]
CJK Unified Ideographs
[U+62B0]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 64, +5, 8 strokes, cangjie input 手月一 (QBM), four-corner 57010, composition)

  1. (Cantonese) to grasp, hold

ReferencesEdit

  • KangXi: page 423, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 11914
  • Dae Jaweon: page 771, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1851, character 6
  • Unihan data for U+62AF

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zaːl, *zaː
*zlaːl, *sʰaːʔ
*rnaː, *ʔsraː
*ʔsjaː, *zaʔ
*ʔsjaː, *ʔsas, *zaʔ
*ʔsjaː
*ʔslja, *ʔsraːʔ
*ʔsjaːʔ
*ʔsljaːʔ, *ljaːʔ, *ʔsraː
*ʔsjaːʔ
*sʰjaːʔ, *ʔsa
*sʰjaːs, *sʰa
*sʰjaːs
*ʔsraː, *zraː, *zraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*zraː
*zraː, *ʔsa, *ʔsaʔ, *sʰa
*ʔslaːŋʔ, *zaːʔ
*ʔsaː
*ʔsaː, *ʔsaːʔ, *sʰa
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*sʰaː, *zaːʔ
*zaː
*zaː
*zaːʔ, *zras
*zaːʔ, *sʰa
*ʔsa, *sʰa
*ʔsa, *ʔsas, *sʰa, *zaʔ, *ʔsra
*ʔsaʔ, *zaʔ
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰas
*sʰas
*sʰas
*zaʔ
*das
*ʔsra
*ʔsra
*ʔsraʔ, *ʔsras
*ʔsraʔ
*ʔsraʔ, *ʔsras
*zra, *zraʔ
*zra
*zra
*zra, *zras
*zraʔ
*zras

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (18) (17) (13)
Final () (98) (100) (100)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃˠa/ /ziaX/ /t͡siaX/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂᵚa/ /ziaX/ /t͡siaX/
Shao
Rongfen
/t͡ʃa/ /ziaX/ /t͡siaX/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂaɨ/ /ziaX/ /t͡siaX/
Li
Rong
/t͡ʃa/ /ziaX/ /t͡siaX/
Wang
Li
/t͡ʃa/ /zĭaX/ /t͡sĭaX/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂa/ /zi̯aX/ /t͡si̯aX/
Expected
Mandarin
Reflex
zhā xiè jiě
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10377 10382 10390
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsljaːʔ/ /*ljaːʔ/ /*ʔsraː/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit


VietnameseEdit

Han characterEdit

(vả)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.