User:Njardarlogar/nn-nb-sv-da-vocab

This table is intended to illustrate that keeping the two Norwegian written standards, Nynorsk and Bokmål, separate here on Wiktionary makes just as much sense (or little) as keeping the Norwegian, Swedish and Danish separate, at least when it comes to similarity. This table is meant to include all frequent forms in standardised writing; such that for this selection of words, this is both as similar and dissimilar the different written standards get.

English Nynorsk Bokmål Swedish Danish
I eg jeg jag jeg
you (sg.) du du du du
he han han han han
she ho hun hon hun
it det det det det
we me, vi vi vi vi
you (pl.) de dere ni I
they dei de de de
what kva hva vad hvad
who kven hvem vem hvem
where kvar, kor hvor var hvor
why kvifor, korfor hvorfor varför hvorfor
how korleis hvordan1 hur hvordan, hvorledes
not ikkje ikke inte ikke
only berre bare bara bare
since sidan siden, sia sedan siden
red raud rød röd rød
been (past part.) vore vært varit været
comes (pres. tense) kjem kommer kommer kommer
do gjera, gjere gjøre göra gøre
hold halda, halde holde hålla holde
die døy
drive køyra, køyre kjøre köra køre
dream (v.)2 drøyma, drøyme drømme drömma drømme
forget gløyma, gløyme glemme, glømme glömma glemme
head hovud hode huvud hoved
eye auga, auge øye öga øje
song song sang sång sang
water vatn vann, vatn vatten vand
name namn navn namn navn
dream (n.) draum drøm dröm drøm
church kyrkje kirke kyrka kirke
week veke uke vecka uge
Monday måndag mandag måndag mandag
Tuesday tysdag tirsdag tisdag tirsdag
Saturday laurdag lørdag lördag lørdag
Norway Noreg Norge Norge Norge

Notes

  1. Other, less frequent forms: åssen, hvorledes
  2. Other verbs that follow the same pattern: stream/flow (strøyma)