Open main menu

ChineseEdit

as (if); such as result
simp. and trad.
(如果)

PronunciationEdit


Note: jyu4 gu2 - possibly from dialectal influence.

ConjunctionEdit

如果

 1. if
  如果天氣允許的話 [MSC, trad.]
  如果天气允许的话 [MSC, simp.]
  rúguǒ tiānqì yǔnxǔ dehuà [Pinyin]
  if the weather permits
  如果事情多半 [MSC, trad. and simp.]
  Rúguǒ yī jiàn shìqíng hǎo dào bù xiàng shì zhēn de, duōbàn bù shì zhēn de. [Pinyin]
  If something sounds too good to be true it probably is.
  如果明天哪兒一聲 [MSC, trad.]
  如果明天哪儿一声 [MSC, simp.]
  Rúguǒ nǐ míngtiān xiǎng shàng nǎr qù, jiù gēn wǒ shuō yīshēng. [Pinyin]
  If you think of going anywhere tomorrow, let me know.

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 如果 (“if”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , , 使, , , , , 向使, 向令, 假令, 假使, , 誠使, , , 當使
Formal (Written Standard Chinese) 如果, 若果, 假如, 假若, 假使, 假設, 倘若, 倘或, 倘然, 倘使, 若是, 若然, 設若, 設使, 設令,
Mandarin Beijing 要是,
Taiwan 要是, , 如果
Jinan 要是
Xi'an 要是
Wuhan 要是
Chengdu 要是
Yangzhou 要是, , 假使
Hefei 要是, 倘此, 倘倘
Cantonese Guangzhou 如果, 若果, 若然, 假使間
Hong Kong 如果, 若果, 若然, 若然之, 假使, 假使間
Taishan 如果
Yangjiang 設若
Gan Nanchang 要是, 若是
Hakka Meixian 係話, 若係, 如果
Miaoli (N. Sixian) 係講, 若係, 假使
Liudui (S. Sixian) 係講, 係準, 係準講, 準講, 準假, 係若, 若係, 假使, 假詐
Hsinchu (Hailu) 係講, 若係, 假使
Dongshi (Dabu) 準講, 可比, 假使, 係講, 若係, 若係講, 準若講
Hsinchu (Raoping) 係講, 若係, 假使
Yunlin (Zhao'an) 若係講, 假使, 若講, 係講, 若係
Jin Taiyuan 要是
Min Bei Jian'ou 來是, 如果
Min Dong Fuzhou 儷是, 若還
Min Nan Xiamen 設使, 若是, , 若欲是, 假若, 假若是, , 欲是
Quanzhou 設使, 若是, , 若欲是, 假若, 假若是, , 欲是
Zhangzhou 設使, 若是, , 假若, 假若是, , 欲是
Taipei 若是, 若準, , 假使, 設使,
Penang 若是, 若準
Philippines (Manila) 若是,
Chaozhou 若是
Shantou 如果
Wu Shanghai 要是, 如果, 假使, 倘然, 倘使, 是得
Suzhou , 如果
Wenzhou 若是,
Xiang Changsha 要是
Shuangfeng 要是, 要此